vrijdag 14 december 2012

Mooi Hemmeland En Eigenbelangende Wethouders

evodammer ontving een mail van de stichting RedHetHemmeland.
Bij deze mail hoort een filmpje.
Een verslag van hoe de politiek in Waterland (b)lijkt te werken.


Beste lezer,

Als betrokken burger van Waterland 
maak ik mij zorgen 
over de wijze waarop het gemeentebestuur functioneert.

In het bestemmingsplan buitengebied wordt ook het Mirrorhotel genoemd. 
Voor of tegen een hotel doet niet eens ter zake, het gaat over de manier 
waarop het college van B&W dit aanpakt.

In een video van drie minuten zie je hoe onze wethouder Kools 
in de raadszaal iets garandeert 
maar in het bestemmingsplan iets volstrekt anders schrijft. 
Schokkende beelden!

Bekijk de video met de volgende link:

Heeft u vragen of wilt u reageren ?
mooihemmeland@gmail.comevodammer schreef eerder over dit onderwerp
          klik op deze link om dit te lezen.
          kom terug op dit blog door te klikken op het terugpijltje linksboven in uw beeldscherm
http://evodammer.blogspot.nl/2012/10/redhethemmeland-update.html


Uodate:

Beste heer Seeboldt,

Wij kunnen ons vinden in uw commentaar op dit filmpje. 
Er zijn wel een aantal zaken veranderd. Ten eerste doet de url het niet meer. De filmpjes kunnen gevonden worden op http://www.youtube.com/user/meldpuntwaterland/videos

Bovendien lijkt het erop dat de actie van Stichting Hemmeland effect heeft gehad. 
Het standpunt van het college is (vooralsnog) gewijzigd. 
Zie de bijlage voor het stukje uit het NHD van gisteren. 
Als wij deze ontwikkelingen kunnen duiden, brengen wij u graag weer op de hoogte.