vrijdag 9 maart 2012

Subsi-die-wel Of Subsi-die-niet ?

evodammer - omringd door verstandige mensen - krijgt nu toch wel erg veel commentaar
van mensen die vinden dat de gemeentelijke subsidie-regeling voor herwinbare energie / energiebesparing
een beetje van de zotte is.

Stel u bent gastheer/gastvrouw die een feest organiseert
Tegen de eerste 10 gasten zegt u:
ú heeft vrij eten&drinken
en de rest van de gasten laat u dubbel meebetalen.
Stel dat u op zo'n feest bij binnenkomst lootjes uitdeelt
en alleen de winnaars een glaasje wijn en een bakje chips geeft
en dat dan naderhand afrekent met de uit-gelote medegasten.

Gek ?

Toch is dit wat de gemeente EdamVolendam doet
met het subsidiebeleid
voor energie-besparing
en herwinbare energie.


zoeken op de website van EdamVolendam bij het woord subsidie helpt.

http://www.edam-volendam.nl/document.php?

Klik op een link om hiervan om dit te lezen.
Klik op het terug-pijltje linksboven in uw beeldscherm om terug te komen op dit blog


Politici en ambtenaren kunnen dit vreemde gedrag - vreemd genoeg - ook nog verklaren.
Een gevalletje recht(s)-lullen-wat-krom-is ?
evodammer vindt dat welke-verklaring-dan-ook hoe-dan-ook altijd ergens een kronkel heeft
die de onrechtvaardigheid in stand houdt. Vind de kronkel !


evodammer ontdekte dat het eerste jaar het principe was:
wie-het-eerst-komt-die-het-eerst-maalt.
Een perverse prikkel in het voordeel van diegenen
die wél op dag 1 om 08:00 uur
elkaar stonden te verdringen bij het loket van het stadskantoor
Om 08:10 uur was de pot al leeg.
En ja:
wie het eerst kwam "maalde" ook buitensporig

Het jaar daarna is er bedacht
een periode van twee weken af te spreken
waarbinnen alle aanvragen werden verzameld.
Na sluiting van deze 14-daagse-inschrijftermijn werd er geloot.
Een perverse prikkel in het voordeel van hen
die altijd wel een prijsje winnen
en vette pech voor de uitgelote mededingers.

Dit jaar is er weer een subsidie-bedrag vastgesteld.
Het zou gaan om € 30.000,= - wellicht iets meer.

Evodammer hoopt dat de gemeenteraad besluit
dat EdamVolendam niet langer het landelijke achterblijvertje
op het punt van energie-besparing en groene energie wil zijn
en uit eigen middelen - voor het algemeen belang -
er zelf nog een substantieel bedrag aan toevoegt.

Geheel tegen evodammers principes in -
zou subsidie op energie-besparing en groene energie
gekoppeld kunnen worden aan plaatselijke werkgelegenheid.
Diegenen die bij een "lokalo" kopen krijgen subsidie.

Dat mag natuurlijk niet
(ofschoon in De Broeckgouw al jarenlang toegepast)
maar voor een keertje zou dat moeten kunnen.

evodammer gunt het de lokale bedrijfjes die nu al actief zijn op dit punt.
Want hún business is in tweede instantie - op langere termijn -
ook ónze business en daarmee óók algemeen belang: onze gezamenlijke toekomst.
Het hier gaat tenslotte om een positieve voorbeeldfunctie.


Wat zou het mooi&eerlijk zijn als iedereen die de moeite neemt
om zich in te schrijven zijn/haar deel van de tegemoetkoming krijgt.
Dat we dus niemand - letterlijk en figuurlijk -
in de kou laten staan of in het donker laten zitten.

Het gaat hier namelijk om een groep vooroplopers
die óók bereid zijn  al de moeite te doen
en de risco's lopen
als in de toekomst zaken op energie-gebied
anders worden/goedkoper worden/ etc.
Een substantieel deel van hen doet het vooral uit overtuiging - niet uitsluitend om het geld.
Zij geloven in een betere wereld. Ons lokaal bestuur zou moeten mee-geloven.

Het is en blijft raar om bij het verdelen van subsidie (die wij allen opbrengen)
alleen de haantje-de-voorsten of de geluksvogels te belonen
en de gemiddelde goedbedoelende en positieve burger de kans te laten lopen op een "niet".
Uiteindelijk is zuinig-zijn-met-energie of groene-energie-opwekken
ook weer in het voordeel van ons allemaal.

Een subsidie-aanvraag
als lot-in-de-loterij behandelen
of..............
samen delen voor iedereen
die de moeite doet en de risico's neemt.
Dat is toch niet zo'n moeilijke keus ?!

Het gaat dan niet meer om de hoogte van een tegemoetkoming maar om het principe.
En dát is extra positieve energie.

Partijen die "eerlijk delen" - "samen voor de wereld" en "de sterkste schouders.........etc."
als motto in het vaandel hebben zouden zich hierover - vóór de aankomende raadsvergadering -
toch eens achter de oren moeten krabben.

edamvolendamdigitaal@xs4all.nl