dinsdag 14 juni 2011

Reclameborden-Leed Vervolg

Evodammer schreef op 29 januari 2011 al over het feit dat we het zomaar gewoon vinden
dat in onze gemeenschap nog steeds reclameborden op het trottoir staan.
Een in den lande nog maar weinig voorkomend (want verboden) fenomeen.

Dat we die ondingen en de regels en wetten daarvoor
(die door diezelfde wetgever constant overtreden worden)
belangrijker vinden
dan onze - al of niet beperkte - juniore c.q. seniore voetganger
geeft een bepaalde (niet-toe-te-juichen) lokale mentaliteit weer.

Een verzoek aan de gemeenteraad
om dit rare ouderwetse en lastige fenomeen
in de raad te brengen
en bij hamerstuk te verbieden
kwam niet over en is niet gehonoreerd.

Er is wel door een aantal partijen gereageerd met
"het stellen van vragen" - "we onderzoeken deze zaak"
"het heeft onze aandacht"

Daarna werd het stil

Te waarderen inspanningen maar zinloos op-de-lange-baan-ge-schuifHet wekt de indruk
dat er in onze gemeenteraad een aantal
visie-loze - emotie-loze interesse-loze en krachte-loze mensen zitten
die weinig in te brengen hebben.
Of zoals mijn oma altijd zei als iets nodeloos ingewikkeld werd gemaakt:
"Als ik wil breien heb ik nog wel een mandje vol"

Moet je voor zoiets evidents nou een burger-initiatief gaan opzetten ?
kamervragen stellen ? een referendum er tegenaan gooien ?

Ter info:
Klik op deze link om dit blog te lezen
Ga terug naar dit blog door te klikken op het blauw-witte terug-pijltje linksboven in uw scherm

Hoe moeilijk kan het zijn ?

Dat je als gemeenteraadslid je partij-politieke belangen
commerciële belangen of eigenbelangen opzij zet en gewoon
- recht-uit-het-hart - denkt:
                      Die reclameborden op het trottoir zijn belachelijk.
                      Om een paar ondernemers een plezier te doen pleuren we de trottoirs ermee vol.       
                      Hinderlijk en gevaarlijk. Afschaffen. Verbieden. Weg ermee !
                      Hamerstuk !


Hoe moeilijk kan het zijn
om principieel voor de voetganger te kiezen
en al dat ge-mits&ge-maar nou eens een keertje weg te laten ?
(voetgangers zijn trouwens toch óók kiezers ?)

Is er één reden te bedenken om dit niet te doen ?

Kom op volksvertegenwoordigers:
denk&doe eens een keertje out-of-the-box !

Vandaag
staan
ze
er
weer.

klik op de foto's voor een vergroting
kom terug op dit blog door te klikken op het blauw-witte terug-pijltje linksboven in uw scherm
 


        Of moet ik zeggen stonden ze er weerReclameborden voor een open dag van het Regio-College.
Wie willen ze op deze ouderwetse omslachtige en vervelende manier bereiken ?
100 schoolverlaters die dit nieuws al op vele andere manieren hebben gehad ?
Laat ze de kosten hiervan aan hun onderwijs besteden
en ons er verder niet mee lastig vallen !

Anders hebben we altijd deze nog:

MOTIE (concept)

De gemeenteraad van EdamVolendam
in vergadering bijeen op xx xx xxxx
kennis nemende van het voorstel
"Verbieden Reclameborden Op Trottoirs"
overwegende dat:

 deze reclameborden geen gemeenschappelijk doel dienen
 deze reclameborden geen enkele financieel doel dienen
 deze reclame-uitingen ouderwets en ondoelmatig zijn
 deze reclameborden geen enkele positieve bijdragen leveren aan de leefbaarheid
 reclameborden op trottoirs hinderlijk zijn en onnodig gevaar opleveren voor voetgangers
 reclameborden op trottoirs vooral hinderlijk en gevaarlijk zijn
     voor fysiek-beperkte / seniore voetgangers
 reclameborden op trottoirs gevaar opleveren voor alle weggebruikers
 reclameborden op trottoirs te vaak niet voldoen
     aan de de daaraan gestelde wettelijke eisen

van mening dat er een verbod moet komen tot het plaatsen van reclameborden
op plekken die bestemd zijn voor gebruik door voetgangers

roept het college op hierover met onmiddellijke ingang
een positief besluit te nemen.
en gaat over tot de orde van de dag.

(bron - en met dank aan SP-Eindhoven)

edamvolendamdigitaal@xs4all.nl

Een verwijzing naar dit blog is gestuurd naar:
> VriendenVanEdamVolendamSchoon
> alle raadsleden
> Regio-College

UPDATE


Wat doet dat busje van Bison Buitenreclame
- alweer -
 in de Langemeerstraat en
op de Dijkgraaf Poschlaan ?

In dat busje zit een vriendelijke meneer
die zijn werk doet:
door boze burgers weggehaalde reclameborden terugzetten.

En dat heeft hij óók keurig gedaan.
Ze staan er dus weer.
Of moet ik zeggen: stonden er weerWant jarenlang verzoeken - klachten- brieven - mails - telefoontjes en actie
tegen die a-sociale ondingen worden genegeerd.

Éen telefoontje van een boze opdrachtgever (Regio-College leest ook evodammer) is voldoende
Dit is Nederland 2011.