donderdag 13 januari 2011

Onvrijwilligers-Ontbijt

En dan krijg je een brief
Niet persoonlijk gericht maar een standaard-kopie met als aanhef:

"Aan de vrijwillige besturen van alle verenigingen en stichtingen in EdamVolendam"

Op 15 januari 2011 is er in de AMVO een vrijwilligers-ontbijt.
Daarom nodigen wij u uit voor dit vrijwilligers-ontbijt,
dat B&W u op zaterdagmorgen 15 januari a.s. willen aanbieden.
Het vrijwilligers-ontbijt staat klaar om 09.00 uur in de AMVO, Julianaweg 106 te Volendam.
Graag verwelkomen we één of twee van uw bestuursleden.

Bestuursleden ?
Bestuursleden !

Het is een ontbijt voor bestuurs-leden (2 per club) van lokale vrijwilligersorganisaties.
Niet voor vrijwilligers dus.
De gewone vrijwilliger ligt dan dus nog lekker in bed of zit achter de koffie-met-krantje.
Maakt zijn eigen ontbijtje.

Vrijwillige besturen. Heb je ook onvrijwillige besturen ?En
als je als bestuurslid/leden
besluit
niet te komen
wordt dit
door de gemeenschap betaalde ontbijt
je dan thuis
geserveerd ?


Om onze waardering uit te spreken naar de vrijwillige bestuurs-leden.
Dus niet naar de vrijwilligers zonder dewelke bestuurslid zijn wel erg zinloos zou zijn.
De gewone vrijwilliger behoeft geen waardering. Die smeert zijn eigen croissantje wel.

Oh nee. Het is geen waardering. Het is een workshop.
Een snuffel-workshop nog wel.

•Workshop over werven en vasthouden van vrijwilligers
•Workshop over inzet van maatschappelijke stagiaires als vrijwilliger
•Workshop over tegengaan van ongewenst gedrag in uw organisatie en in uw accommodatie
•Workshop over het belang van meer bewegen en gezond eten en de rol die uw organisatie daarin kan   
  spelen.

Ronselen - vasthouden - inzet - ongewenst gedrag - eetproblemen...................boeiend !

En natuurlijk toespraken.
Onvermijdelijk.

Bobo's onder elkaar.


Gelukkig is het op een prettig moment: 's morgens vroeg.
Omdat de organisatoren bedacht hebben dat "vrijwilligers doorgaans weinig vrije momenten hebben"
Hallo-hallo: u nodigt bestuursleden uit. De die-hearts van het eerste uur. De vooroplopers.
En die hebben het inderdaad al druk genoeg. Want bestuurslid hè !
En dan gaat u op hun meest vrije en relaxede moment een ontbijt organiseren !
Dom !

Ik zou zeggen: probeer het volgende keer met een nacht-activiteit:
Een slaapfeestje ? Een heftige party tot in de vroege uurtjes ? Een spook-speurtocht ? Een dropping ?

Tijdens dit ontbijt willen wij met u van gedachten wisselen over uw wensen
en onze voornemens wat betreft vrijwilligersondersteuning.

Ik lees: Met uw wensen zijn wij natuurlijk allang bekend maar daar kunnen/willen we niks mee.

Met onze voornemens gaat u nog - linksom of rechtsom en prettig of niet - kennis maken.

Wij (de goedbetaalde vrijwilligers-coordinatoren/vrijwilligersmakelaar (!) van EdVo)
zijn namelijk beroepsmatig met vrijwilligers bezig.
Wij gaan het vrijwilligerswerk professioneel professionaliseren.
En wij gaan u vertellen hoe het moet.
Uw vrijwilligerswerk is úw zaak. Maar dit is ons brood.
In dit geval letterlijk. Dus u moet wel komen.

Graag vernemen wij vóór 11 januari 2011 van u of u onze uitnodiging aanneemt en wie van uw bestuur wij mogen begroeten op 15 januari 2011. U kunt dit melden via email aan onze medewerkster Silva Meester: e.s.m.meester@edam-volendam.nl

eerdere artikelen over dit onderwerp:
http://edam.volendam.nl/?p=26961
http://evodammer.blogspot.com/2010/11/verplicht-vrijwillig.html

Vraagt u zich ook wel eens af tot welke verplichtingen al die vrijwilligheid moet leiden
of
komt u een keertje verplicht-vrijwillig ontbijten-op-eigen-kosten ?

edamvolendamdigitaal@xs4all.nl

In 2008 zongen we het al.
Zingt u maar even mee
of moeten we het komen voorzingen..............?

Vrijwilligerslied
ZCW CABARET 2008

Lied bij scène 18
Titel: Vrijwilliger Zijn
(Melodie/Origineel: "Duifies" L.Jongewaard / H.Bannink)

Handen uit de mouwen
Mannen en vrouwen
Helpen ons steeds uit de brand
Het zijn de leuke dingen
Weten waar te beginnen
Zet ons dus niet aan de kant

REFREIN:             Al wordt de wereld steeds onverschilliger
                            Ik ben met liefde hier als vrijwilliger
                            Een stukje levenspad samen te gaan
                           Niemand alleen meer
                           De mooiste baan.

Bingo of kaarten
Of even praten
Alles komt zo aan de beurt
In handen die samenwerken
Laten wij steeds weer merken
Dat zo'n dag mooi is gekleurd

REFREIN:

't Gaat niet om centen
of complimenten
maar worden wij wel gezien ?
Heeft u mijn naam onthouden ?
Hebben wij dat vertrouwde ?
Ben ik een vreemde misschien ?

REFREIN:

Baas en bazinnen
Management-spinnen
Kom af en toe naar beneê
uit uw ivoren toren
Probeer erbij te horen
Wat vindt u van dat idee ?

REFREIN: