vrijdag 1 november 2019

Laat Je Zien - Positief Belonen


Eerste snelheidsmeter met beloning staat in Brabant

Sinds 9 mei staat in Helmond een snelheidsmeter die goed gedrag beloont.
Iedereen die zich in de Dijksestraat aan de snelheid houdt, brengt geld in de spaarpot.
Het totaalbedrag komt ten goede aan het speelveld in de straat.De Dijksestraat is een 30-km zone,
waar in 2017 al
twee ‘gewone’ snelheidsmeters hingen.
Destijds overschreed 64% van de auto’s
de maximumsnelheid.
Reden voor de gemeente
om het eens anders aan te pakken
en deze snelheidsactie van
NUL verkeerdoden Brabant in te zetten.

De snelheidsmeterspaarpot
blijft 3 weken in Helmond staan.
Daarna gaat de meter naar straten
in andere Brabantse gemeenten.
Hoe werkt de spaarpot?
Iedere bestuurder van een motorvoertuig
die zich aan de snelheidslimiet houdt
en de snelheidsmeter passeert
zorgt ervoor dat er geld (6 cent per keer)
in de spaarpot komt. Het gespaarde geld
mag besteed worden aan leuke dingen in de buurt.

Dit is direct zichtbaar op het bord.
De provincie Noord-Brabant
is eigenaar van de snelheidsmeter.
Gemeenten kunnen de meter
(er is er één) inzetten op een locatie naar keuze.

Zie ook:
deze-spaarpaal-beloont-jouw-rijgedrag

https://www.rovl.nl/educatie/voortgezet-onderwijs/aanvullende-limburgse-materialen/fietsverlichting-laat-je-zien

In heel Nederland
- dus ook in EdamVolendam -
is er nu de actie:
'Ik Val Op' en 'Zet Je Licht Aan'.

Als ik 's avonds door ons dorp loop
zie ik toch nog heel veel fietsers
met geen of onvolledig of slecht licht
op hun fiets.

Zou het een idee zijn om ook hier
het principe van het positief belonen
toe te passen ?

Fietsers zonder of met onvolledig licht
laten kiezen voor een bekeuring á € 55,-
of
een voor- en/of achterlicht kopen voor
bijvoorbeeld €10,- of €20,-
en dat ter plekke (laten) installeren.
(dat spul kost geen drol meer tegenwoordig en groot ingekocht helemaal goedkoper)

Fietsers die wel goed licht hebben
óók aanhouden
en een tientje (of leuke cadeaubon)&complimentje als beloning geven.

Op Scholen (vooral voortgezet onderwijs) en
bij sportclubs / buurthuizen verlichtingssets
uitdelen of in ruil voor een hoger cijfer voor goed gedrag
(bestaat dat nog ?) of zulks weggeven.

Kosten gemeenschap.
Daar moet via de gemeenteraad uit een-of-ander potje
toch een potje voor te vinden zijn. Ik denk dat we met een pilot
van € 5000,- (dat zijn 500 sets) al een mooie start maken.

Want zo'n investering levert zich altijd dubbel&dwars weer op
en zou in ieder geval al die mooie woorden over veiligheid in ons dorp waarmaken.

Evodammer geeft het goede voorbeeld.

De eerste die zich aanmeldt
kan een gratis voor- en achterlicht komen halen
of zijn/haar bestaande
fietsverlichting laten repareren.

edamvolendamdigitaal@xs4all.nl