woensdag 10 juli 2019

Evodammer Verkeershufter ?

evodammer kreeg een mail waarin hij wordt gesommeerd
een achterstallige verkeersboete te betalen. Te hard gereden.Te gek voor woorden
want het échte CJIB zal mij
nooit per mail benaderen
(en zeker niet via het door hen
(van internet geplukte)
e-mail-adres
maar altijd per brief.
Verder staat de 'brief' vol fouten en onvolkomenheden.
Voorbeeldjes:
Het nummerbord van de auto noch de locatie of tijd
staat er bij
Ik krijg op 18 juni een aanmaning voor een overtreding
die ik op 18 juni zou hebben gepleegd (wel snel hè)
maar de mail rept
van een overschrijding van de betalingstermijn.
Ik word gevraagd om zorg te dragen
voor een tijdelijke betaling.

Nou ja: en zo nog wel wat dingetjes.

Wie is hier nou de hufter ?

Evodammer die te snel zou hebben gereden
(op een dag dat zijn autootje de hele dag voor de deur stond)
of degene die dit soort mails verstuurd ?

Of onze overheid die hier niet op ingrijpt ?
Hoe moeilijk kan het zijn dit soort criminelen
te ontmaskeren ?

Mij lijkt dat het echte CJIB
hier wat mee zou moeten doen.

 Of is het gewoon een hele sneue domme persoon
die achter zijn pc-tje op zijn zolderkamertje
verdwaasd en met weinig actieve hersencellen
dit soort ongein uithaalt ?
Wie is hier nou dom ?

De maker van de mail
vol dommigheden 
of
degene die op dit soort mails reageert en
(al of niet in paniek of uit domheid) op allerlei links gaat klikken ?
(nooit op links klikken die niet vertrouwd en bekend zijn)

Ja. Evodammer reed iets te hard
Maar op een tijd en locatie
en om een reden
die ik u niet aan de neus ga hangen.

Ik schrijf mijn eigen boetes uit. 

CJIB [noreply@cjibmail.nl]
 
 Geachte Bestuurder,

Bij deze willen wij u mededelen dat u nog een bedrag
bij ons heeft openstaan wegens het overtreden van een verkeersvoorschrift, hoewel de betalingstermijn reeds is overschreden.

Het openstaande bedrag van € 236,00 (inclusief incasso kosten)

is tot op heden niet of niet volledig
op de rekening van het CJIB bijgeschreven.

Informatie over de overtreding en de opgelegde administratieve sanctie
Omschrijving:

Overtreding overschrijding maximum snelheid op autosnelwegen met 12 km/h
Datum: 18-06-2019
Toegestane snelheid: 100 km/h
Gemeten snelheid: 116 km/h
Gecorrigeerde snelheid: 112 km/h
Opgelegde sanctie: € 227,00
Administratiekosten: € 9,00
Te betalen: €  236,00

Klik hier om het openstaande bedrag te betalen.

Wij verzoeken u vriendelijk om het verschuldigde bedrag
binnen 3 dagen over te maken.
Mochten wij uw betaling niet op tijd ontvangen zijn wij genoodzaakt het verschuldigde bedrag te verhogen

naar € 236,00.

Wij vertrouwen er echter op dat deze maatregelen
niet nodig zijn en dat u zorg draagt voor
een tijdelijke betaling.

In afwachting van uw spoedige betaling.

Hoogachtend,
Centraal Justitieel Incassobureau
 
Deze brief is aangemaakt in een geautomatiseerd proces, daarom treft u geen handtekening aan.


Klik hier om het openstaande bedrag te betalen.
(en dat gaan we dus niet doen)