zaterdag 23 maart 2019

Elke Dag Opschoondag

Ik kreeg gisteren een berichtje met de vraag of we in EdamVolendam meededen aan
de Landelijke Opschoondag en wat EdamVolendamSchoon daar aan zou bijdragen.
Jammer maar helaas: dit jaar - na jaren van meedoen aan deze activiteit - even niet.
Het kwam de diverse actievelingen even slecht uit.


Landelijk was er een record-aantal
van 200.000 vrijwilligers in 4300 (geregistreerde) acties actief.

Hier in EdamVolendam een paar scholen
een enkel bedrijf en een paar individuele vrijwilligers. Geen enkel initiatief vanuit
Fort Stadkantoor of gemeenteraad / B&W.Jammer, want juist als deze activiteit in het bestuurlijke programma zou worden opgenomen
is de continuïteit beter gegarandeerd dan afhankelijk zijn van vrijwilligers (die ook hun grenzen hebben) en worden de mogelijkheden en de effectiviteit vele vele malen groter.

Dat geeft maar weer aan dat de rol van de gemeente als bestuur en de gemeenteraad als volksvertegenwoordigers op dit dossier minimaal is. Mooie woorden in de gemeenteraad
(en in de verkiezingsprogramma's / ofschoon sommige gemeenteraadsleden
een bijna stuitend gebrek aan informatie blijken te hebben over hoe het wel of-juist-niet werkt
bij ons qua zwerfvuil-beleid) maar dat was het dus.

Het vooroordeel waar velen zich achter verschuilen dat we zo proper en zo schoon zijn
blijft hardnekkig maar zó onwaar. Het vooroordeel dat we alleen ons eigen stoepie doen
beangstigend waar.

Waar ik mij
n.a.v. de vuurwerkmotie van vorige week
(en dat was toch een toppertje !)
aan vasthoudt
is de belofte
in de gemeenteraad dat
een volgende schoonmaakactie
- en die zullen er in de aankomende maanden weer zijn - álle gemeenteraadsleden en burgemeester en wethouders zullen worden uitgenodigd. En dat de rol van de gemeente pro-actief zal zijn.

Over de financiële dekking kunnen we kort zijn.
Er is ongeveer € 240.000,- zwerfafvalsubsidie 'kwijt'
Niemand die kan vertellen wat daarmee gebeurd is.
Verdwenen in 'Het-Grote-Gemeentelijke-Niets'.
Die kan worden teruggevonden
en hier uitstekend voor benut worden.

Want:............Elke dag opschoondag.

Belofte maakt schuld.
Óók in EdamVolendam.


Wat zou het mooi zijn als het onderwerp zwerfvuil
door het bestuur en de volksvertegenwoordigers van onze gemeente
structureel en met visie zou worden opgepakt.

Vanzelfsprekend en als altijd willen de VriendenVanEdamVolendamSchoon
zich hier graag tegenaan bemoeien. Meedenken. Meedoen.

De vraag is eigenlijk: wie nodigt wie uit ?blogs over de Landelijke Opschoondag in de afgelopen jaren

https://www.nu.nl/binnenland/5806593/200000-vrijwilligers-ruimen-zwerfafval-op-tijdens-landelijke-opschoondag.html