woensdag 13 februari 2019

Vuurwerk-Bom-Melding


En over de schade die dat aanricht.


Daarom ben ik heel blij met onderstaand heel uitgebreide en mooie artikel van Kees Veerman.

Ik weet echter - behalve de naam - niet wie de auteur is.
Dus als u weet wie de schrijver van onderstaand artikel is
of u bent het zelf zou ik het op prijs stellen als u contact wilt opnemen
om toestemming te geven tot plaatsing op dit blog
en wie weet nog meer.


(reus)
 
Bom-melding!! Bom onder het milieu!! 
500 vliegtuigenladingen plastic over ons land uitgestrooid!
Regering in crisisberaad!

Heeft u dit ergens gelezen? Nee !
Maar… dit is dus precies wat er afgelopen jaarwisselingem
is gebeurd.
 

Beste lezers,
 
Om middernacht op oud en nieuw sta ik vol verwondering te genieten van het spektakel dat door anderen mij word aangeboden. Ik steek namelijk zelf geen vuurwerk af. Voor en na de jaarwisseling heb ik een grote hekel aan vuurwerk. Vuurwerk oké maar dan wel om middernacht tijdens de jaarwisseling. Niet ervoor en niet erna. Dat genieten van dat spektakel is voor mij verleden tijd.
Ik zal u uitleggen waarom.
 
=
Vorige week las ik een stukje over kauwgom op straat
en over sigaretten-peuken. En over de uitbater van een restaurant die elke dag zijn straat ontdoet van zwerfvuil en peuken wetende dat het de volgende dag weer vol ligt.

Ik weet niet hoe schadelijk kauwgom voor het milieu is. Ik weet wel dat sigarettenpeuken enorm schadelijk zijn voor het milieu omdat het gif dat nog in de peuk en/of het filter zit uitloogt naar het oppervlakte- en grondwater en dodelijk is voor alles wat leeft. Een peuk op straat werpen is een milieudelict. Er zijn landen waar dat word bestraft met een boete of gevangenisstraf.
 Naast kauwgom en sigarettenpeuken zijn plastic flessen, red bull- en andere energydrinkblikjes, plastic koek -en broodverpakkingen ruim vertegenwoordigd in ons straatbeeld. Veel, vooral jonge, medeburgers zijn niet bereid troep in een afvalbak te deponeren. De laatste overgebleven rokers denken dat ze dood gaan wanneer ze hun lege pakjes in de afvalbak doen.


Wij zijn, in navolging van goedbedoelende medeburgers, begonnen om tijdens onze dagelijkse wandeling een tas mee te nemen om zwerfvuil in te doen die dan vervolgens in een vuilnisbak kan geleegd. Wij dachten nog als die uitbater van dat restaurant…..........
gewoon elke dag opruimen, dan blijft het netjes.
 
Het geeft een goed gevoel te zien dat de buurt opknapt en dat veel plastic zodoende in de vuilverbranding of liever nog in de recycling terecht komt in plaats van in het oppervlaktewater van waaruit het uiteindelijk weer in ons voedsel terecht komt. Kortom: wij hadden hoop op een mooiere en schonere gemeente!
 
Die hoop, beste medeburgers, is ons na de afgelopen vuurwerkperiode ontnomen. Waar we eerst nog dachten dat het mogelijk was om het vuurwerkafval op te ruimen zijn we nu, vijf weken later, tot de conclusie gekomen dat zoiets onmogelijk is. We staan op het punt om op te geven. Wat heeft het voor zin om flesjes op te rapen en in de vuilnisbak te doen terwijl ondertussen vliegtuigen overkomen die ladingen kleine plastic onderdelen over het land uitstrooien?
 
=
Dat is namelijk het effect van het moderne vuurwerk dat voor een groot deel uit plastic bestaat. Zo heeft het vuurwerk aan de bodem  een plastic voetje en een plastic deksel aan de bovenzijde en sommigen hebben een inwendige plastic buis waar het kruit in zit.
Beste lezers…..al dat plastic zit inmiddels in de bodem en tussen het gras naast de voet- en fietspaden etc. van onze gemeente. Als wij honderd meter afgaan halen we zeker één kilo plastic uit het gras. Nu reeds beginnen al die plastic onderdelen te scheuren en op te gaan in kleinere stukjes. Over nog een paar maanden is het helemaal niet meer mogelijk om die troep te verwijderen.
 
De aard van het huidige vuurwerk maakt dat het een groot gevaar voor ons milieu oplevert. Er zijn medeburgers die hun straat hebben aangeveegd. Wij constateren dat een groot deel van onze gemeenschap die moeite niet heeft genomen.
 
En….er is niemand die langs alle buitenfietspaden gaat lopen zoeken naar achtergebleven vuurwerkafval. Daarnaast zie ik geen gemeentewerkers langs die fietspaden op zoek gaan naar achtergebleven plastic dopjes etc. Ik zie ook geen gemeentewerkers met bezems door de straten gaan om de goten te vegen. Ik bekritiseer hier niet maar constateer.
 
Die gemeentewerkers hebben écht belangrijkere dingen te doen. Bomen moeten gesnoeid, gras moet gemaaid, vuilnisbakken moeten geleegd et cetera. Wij kunnen niet verwachten dat betaalde krachten uren en dagen op hun knieën in het gras gaan zitten wroeten om plastic uit de bodem te halen. Die straat aanvegen is een zaak van en voor de bewoners vooral na het vuurwerkgebeuren! De gemeente hoort het buitengebied te reinigen na oud en nieuw.
 
Omdat er geen officiële cijfers beschikbaar zijn over de hoeveelheid vuurwerk die is verkocht maar wel over het bestede bedrag, namelijk 70 miljoen euro, schat ik dat er samen met de illegale aankopen en het niet aan de fiscus opgegeven deel ca 100 miljoen euro vuurwerk is gekocht. En omdat er geen cijfers zijn over het aantal verkochte kilo’s ga ik uit van 2 euro per kilo. Ik weet niets van vuurwerk en ook niet van de prijzen. Ik lees het wel wanneer ik er erg naast zit. Dat betekent voor mijn dat er zo`n 50 miljoen kilo vuurwerk is verkocht.
 
Mogelijkerwijze vijf procent van het vuurwerk bestaat tegenwoordig uit plastic. Dat betekent dat er 2,5 MILJOEN KILO plastic op het land terecht is gekomen! Dat zijn tweeduizend gemeente vrachtautootjes met elk meer dan duizend kilo plastic erin.
Wij weten, omdat wij dagelijks die troep proberen op te ruimen, dat een groot deel van die 2,5 MILJOEN KILO plastic nog steeds op het land ligt. Wij weten inmiddels ook dat opruimen van dit plastic een onmogelijke taak is. Hier en nu is een gigantische milieuramp gaande.

En we doen …….niets. Terwijl wij juist deze ramp kunnen voorkomen.

Wij hebben jarenlang ons met grote moeite ingezamelde afvalplastic naar China geëxporteerd. Nu krijgen wij dat dubbel en dwars terug in de vorm van onder andere vuurwerk met 20 procent plastic onderdelen en confettibommen gevuld met versnipperd plastic. En wij gooien dat nu voor de lol in ons milieu. Vreemd nietwaar?
 
Raadpleging van de site van de stichting Milieucentraal leert dat vuurwerk moet zijn voorzien van een CE-markering. Op de site wordt duidelijk dat deze organisatie niet op de hoogte is van de nieuwe plastics die deel uitmaken van het moderne vuurwerk zoals is te lezen:
“Elk jaar zijn er meer dan 800 vrachtauto’s nodig om al het afval van vuurwerk op te ruimen. Dat afval is hoofdzakelijk karton en papier, met de nodige onverbrande zware metalen erin. Het is belangrijk dat al het afval snel wordt opgeruimd, zodat de metaalresten niet kunnen uitspoelen naar de bodem en het oppervlaktewater. Vuurwerkresten kunnen bij het huishoudelijk afval.”
Geen woord over het plastic. Daarnaast munt vuurwerk uit in giftigheid ten gevolge van aanwezige zware metalen:
“Boosdoeners zijn de zware metalen in vuurwerk: barium, antimoon en strontium, die schadelijk zijn voor de gezondheid van mens en dier. En koper, dat bij te hoge concentraties giftig is voor het waterleven. Naast luchtvervuiling zorgt vuurwerk ook voor bodem- en watervervuiling. Dat komt door het fijnstof dat neerdaalt en door onverbrande vuurwerkresten. “
Het is zorgwekkend te vernemen dat onze regeerders erg netjes hebben geregeld dat vuurwerk een CE-markering heeft terwijl het spul levensgevaarlijk voor mens, dier en milieu( dus mens en dier indirect) is. Let op: het heeft een CE-markering. Kom op mensen …........wat betekent zoiets? 
 
Dat betekent: ja: we weten wel dat het slecht is maar met zo`n CE keurtje erop is het toch minder slecht want niet illegaal en we willen eigenlijk niks doen want dat kost stemmen en dus laten we gewoon het hele land naar de verdommenis gaan.
 
Zijn onze regeerders onwetend? Bent u onwetend? Dan is dat bij dezen voorbij.
 
Ik doe een appél aan alle verantwoordelijken, aan u beste lezers en aan alle politici die door ons zijn gekozen en aangesteld. Doe onmiddellijk wat u moet doen namelijk: deze ramp stoppen! Een paar goedwillende burgers kunnen deze catastrofe echt niet afwenden. Hier moet van hogerhand worden ingegrepen.
 
                              Wat moet er gebeuren?
Wij vinden dat de politiek, waaronder de gemeenteraad, de provincie en de regering, zo snel mogelijk moet komen met maatregelen om te voorkomen dat over tien maanden weer minimaal TWEE MILJOEN kilo niet-afbreekbaar plastic over ons land wordt uitgeworpen! Het is niet meer op te ruimen! De plastic soep in de oceanen is wellicht nog aan te pakken maar hoe gaan we die lagen aarde aan de oppervlakte ontdoen van al die plastic troep?
 
Als er 300 containers van een schip vallen en aanspoelen wordt het leger ingezet. Nu vallen er 2000 containers troep op het land en niemand doet iets! En we doen het bewust! Bij deze doe ik daarom een oproep aan onze lokale en landelijke politici en natuurlijk ook aan u beste lezers:
 
KOM IN ACTIE !!
 
Acties die burgers kunnen uitvoeren:
 1. Koop geen vuurwerk.
 2. Als je het wel koopt….................steek het af op de jaarwisseling.
 3. Ruim de dagen erna alle troep op dus ook alle losliggende plastic onderdelen. Wat willen jullie achterlaten voor het nageslacht? Plastic??
 4. Kweek bewustzijn bij allen in uw omgeving zodat iedereen gaat begrijpen dat dit een ramp is.
 5. Als u tegen vuurwerk bent activeer uw favoriete politici.

Acties die de gemeente kan uitvoeren:
  1.Begin na oud en nieuw met een effectieve opruiming zodat alle plastic van en naast de paden en uit de goten word verwijderd. Dit betekent: van de bakfiets stappen en met bezems, grijpers en stoffer en blik in de weer.
  2.Ondersteun burgeriniatieven ter opruiming van die troep door grijpers en afvalzakken etcetera te leveren.
  3.Geef een vergoeding van een euro per kilo vuurwerkafval die wordt ingeleverd op de werf. Doe dit tot eind februari.
  4.Verplicht vuurwerkverkopers tot afdracht van 10 eurocent per kilo verkocht vuurwerk. Dat geld word gebruikt om die euro per kilo ingeleverd afval gedeeltelijk te kunnen betalen.
  5.Verplicht vuurwerkverkopers om van elke koper 10 eurocent per kilo opruimpremie te vragen ter dekking van de opruimkosten. De vervuiler betaalt.
  6.Verplicht vuurwerkverkopers hun afnemers duidelijk te maken dat ze ernstig milieuvervuilend bezig gaan. Dat kunnen ze doen door een flyer mee te geven of een grote vermelding aan de muur te plaatsen.
  7.Gebruik de LOVE en NH nieuws om ruchtbaarheid te geven aan deze ramp.
  8.Boa’s en politie moeten veel strenger optreden tegen jongeren die te vroeg en in de natuur vuurwerk afsteken.
  9.De gemeente moet voorlichting op scholen regelen.
  10.Streven naar een vuurwerkverbod en een centraal vuurwerk organiseren zodat de troep kan worden opgeruimd. Lijkt me ontzettend leuk om met zijn allen op het prachtige nieuwe Europa-plein een jaarwisselingsfeest te houden.
Acties die onze politici moeten uitvoeren:
 1. Alleen vuurwerk toestaan dat geen plastic en/of andere milieu beschadigende onderdelen bevat.
 2. Werken aan een vuurwerkverbod
Groenlinks, PvdA, CDA etc. jullie hebben toch die landelijke basis? Laat zien dat jullie de nationale politiek kunnen beïnvloeden en doe iets!

Kauwgom is een probleem maar geloof mij………vuurwerk in de huidige vorm
is een miljoenmaal groter probleem!

Met dank voor uw aandacht en met vriendelijke groet,

Kees Veerman


UPDATE:

Op Youtube dit filmpje van Kees Veerman over dit onderwerp.
https://youtu.be/zAvgjPGKmrY