donderdag 20 december 2018

Voetganger Blijft Tweederangs Burger In EdamVolendam

Ik weet niet beter of de discussie over de veiligheid van voetgangers in EdamVolendam
duikt wel weer eens op. Meestal n.a.v. een ongeluk. Daarna een hoop commotie en daarna.........niets.
 
Er zijn al jaren vragen en twijfels over de deskundigheid van de verkeersdeskundigen in onze gemeente. De voetgangers-onvriendelijke gedrochten die ze bedachten (bijvoorbeeld de oversteekplaats Dijkgraaf Poschlaan/ Langemeerstraat die op 17 punten niet aan de wet voldoet maar zo werd neergelegd uit zuinigheidsoverwegingen) en meer recent het ongelooflijke gesodemieter in de oude kom van de kern Volendam waar verkeerstechnisch niets van klopt.

Of bent u het weghalen van het zebrapad Broeckgouwstraat en het daarna weer terugleggen (en het mocht wat kosten) alweer vergeten ? En wat te denken van de (niet-)reactie van lokaal bestuur / politiek op het dodelijk ongeval op de Julianaweg vorig jaar waarbij op initiatief en kosten van burgers zelf een verlichtings -installatie werd aangelegd ?! Of de nu weer oplaaiende discussie over de voorrangsregeling op een aantal volkomen foute rotondes binnen onze gemeente ?
Meest recente het - door bewoners voorkomen - doortrekken van een voor voetgangers gevaarlijke verbindingsweg in de wijk EdamIII

Ik maak me sterk dat u als lezer bovenstaande opsomming met gemak kunt aanvullen.
(voel u overigens vrij om dat ook te doen)
 

 
Het beleid in EdamVolendam is:
 
De voetganger is een tweede-rangs-verkeersdeelnemer die mag wachten - omlopen en voor eigen veiligheid maar beter op moet letten. Kwetsbare verkeersdeelnemers moeten maar beter
niet aan het verkeer in EdamVolendam meedoen.
 
Daar is al veel over gezegd&geschreven (en gezwegen)
maar qua visie en/of investeringen niets aan gedaan.

De automobilist is de baas op de weg De Heilige Koe optima forma.
Daar wordt alle ruimte aan gegeven en al het geld aan besteed
om de auto toch vooral onbelemmerd en onbekommerd te kunnen laten doorrijden
en vooral overal te parkeren.

Het bewijs hiervoor is de knullige en minimale investeringen
in fiets-voorzieningen en fietsenstallingen 
(maar wel overal parkeerplekken faciliteren)
maar ook de kwaliteit van trottoirs en oversteekplaatsen (dramatisch)
in vergelijking met het zoevende glimmende asfalt
voor het gemotoriseerd verkeer.
  
Alle problemen worden opgelost
met wegkijken en doodzwijgen
en als dat niet meer kan
mooie loze woorden
en een verkeersbordje extra erbij.
 
(voorbeeld; verkeersbord Pas Op ! Overstekende Bejaarden.
Te genant voor woorden en het zegt alles
over de foute mentaliteit alhier)
 
Het hele probleem is een centenkwestie
Op Fort Stadskantoor is de mentaliteit nog steeds: die vieze onderbroek kun je binnenstebuiten
nóg wel een weekje aan. Geld voor verkeersveiligheid van de kwetsbare verkeersdeelnemer is zonde
en we moeten zuinig zijn.

Daarom zitten we hier op een berg spaargeld
van niet-uitgegeven belastingopbrengsten
van een kleine 40 miljoen euro
(ruim 3x het wettelijk quotum)
dat gespaard wordt om er straks
een nieuw wanstaltig onnodig stadskantoor van te bouwen.

Een fenomeen dat overigens in meerdere gemeenten in Nederland speelt: het ego-trippende stadskantoor van meestal nóg egotrippender lokale bestuurders wordt duur betaald.

De uitgangspunten - passend bij een 21e-eeuwse visie - zouden moeten zijn:


Iedereen die zich binnen de bebouwde kom
in/op een gemotoriseerd voertuig (exclusief fiets / elektrisch vervoer voor mensen met een beperking / senioren) in het verkeer begeeft is te gast en dient zich beheerst, bescheiden en onderdanig te gedragen t.a.v. voetgangers en fietsers.

Een jaarlijks budget van - om te beginnen -
1 miljoen euro vrijmaken gedurende een periode van 10 jaar om knelpunten/probleemsituaties aan te pakken. We hebben het hier over een paar tientjes euro per inwoner. Preventie. Repressie.

Een participatie-traject waarin belangengroepen niet gestuurd maar gefaciliteerd worden
door het lokaal bestuur. Hoofddoel: samenwerking. Nu zijn de belangengroepen eilanden
(ook van eigenbelang en/of gedeeld belang) die elkaar niet blijken te vinden en door het lokaal bestuur niet serieus genomen worden of bijvoorbeeld in het geval van een Seniorenraad zelf(s) onderdeel uitmaken van het lokaal bestuur.

Voor suggesties - correctie - aanvullingen of het aanbod om iets te ondernemen:
voetgangeredamvolendam@xs4all.nl


 (klik op de afbeelding voor een vergroting)Het alternatief is de vraag zoals de schrijver van het artikel in De Stadskrant die stelt:
 
Moeten er soms doden vallen?
12 december om circa 20.00 uur is er een ernstig ongeval gebeurd bij het zebrapad aan de Singelweg. Ik hoorde de klap en was enkele secondes later getuige van het drama. Twee tieners waren op het zebrapad geschept door een auto. De meisjes zijn gelanceerd en kwamen terecht midden op de kruising met de Paulus Pietersstraat.

Een automobilist die uit tegenovergestelde richting kwam, en afremde bij het zebrapad om de meisjes te laten oversteken, was getuige. De automobilist die vanuit de richting van het busstation kwam heeft de meisjes niet gezien, met deze afschuwelijke aanrijding tot gevolg. Hij heeft waarschijnlijk veel te hard gereden.

 Dit is niets nieuws, want de snelheidslimiet op de Singelweg wordt heel vaak overschreden. Hier zou een flitspaal niet misstaan. Ik steek hier ook geregeld over en iedere keer vrees ik, net als vele anderen, voor mijn leven. Automobilisten die vanaf het busstation aan komen rijden, zien vaak niet dat er iemand over wil steken vanaf de hoek Wijkgebouw naar de overkant over vice versa. Dit was ook afgelopen woensdagavond het geval.

 Donderdag 13 december heb ik contact gezocht met de afdeling Verkeer van de gemeente Edam-Volendam. Ambtenaar Tom Schilder is direct in de auto gestapt en heeft samen met mij de situatie ter plaatse bekeken en foto’s gemaakt. Hij was het met mij eens dat het een gevaarlijke situatie betreft en heeft mij toegezegd om contact te zoeken met de politie.

Naar mijn mening moet dit zebrapad of deze weg veel beter beveiligd worden anders vallen er doden. Het is nu al te laat, maar dan is het niet meer uit te drukken in woorden.
De kruising is ook gevaarlijk voor fietsers en auto’s en ik snap niet dat de bewoners die er dagelijks mee te maken hebben niet in actie komen richting de gemeente. 

De wens voor een rotonde, die reeds jarenlang leeft, zou niet haalbaar zijn maar dan zouden er toch andere maatregelen getroffen moeten worden zoals stoplichten.

Joska Langmeer over dit onderwerp: blogs over dit onderwerp op evodammer