donderdag 9 augustus 2018

Stadsdichter

Uit het Uitvoeringsprogramma Kunst en Cultuur 2018-2022
valt op te maken dat we op zoek zijn naar een stadsdichter.

We hebben er al een.
 
 

Mei 2015 / De Stadskrant