dinsdag 19 juni 2018

Uw Peuk In Onze Plastic Soep

Ik wil niet pochen maar ik denk dat ik er tussen de 100 en soms wel 500 per week opraap.
Filters van sigaretten. Door anderen achteloos weggeworpen. Voor mij als zwerfafvakraper
extra werk. En soms bron tot frustratie-bestrijdende creativiteit.

klik op een afbeelding
voor een vergroting
Vreemd gedrag toch wel van die rokers die vinden dat ze hun rook-afval
(vaak zonder te kijken of zich er zelfs maar van bewust te zijn) overal mogen neerpleuren.

Nog vreemder dat daar mensen bij zitten
die het probleem van 'De Plastic Soep'
héééééél erg vinden maar zich niet realiseren
dat ze er zelf hun bijdrage aan leveren.

In filters van sigaretten zitten
een aantal onverteerbare kunststof en giftige bestandsdelen
die op den duur in ons leefmilieu terecht komen.

De gemeente EdamVolendam heeft sinds 2013
€ 200.000 aan afvalsubsidie gekregen.
Daar is niets mee gedaan.
Dat geld is in het grote gemeentelijke niets verdwenen.

Ik stel voor: koop er een paar honderd tegelasbakken van.
Bij bushokjes - winkelcentra - overheidsgebouwen - horeca parkeerplaatsen en in de toeristische hot-spots.

Dat lost het probleem niet of slechts ten dele op
maar maakt die rokers (er zijn ook 'keurige' rokers hoor!)
bewust van het inconsequente
en a-sociale van hun gedrag.
Zien is geloven.
Leer ze middels deze opvallende tegel-asbak
dat ze met hetzelfde gemak.........Elke sigarettenfilter die we als onverteerbaar afval uit het milieu kunnen houden
is winst.

Buiten het feit dat al die peuken overal geen gezicht
en een hele slechte boodschap is.Peuken en filters dragen bij aan Plastic Soep
Naar schatting worden er per jaar wereldwijd 6 biljoen sigaretten geproduceerd. Driekwart daarvan eindigt niet in een asbak, maar in het milieu. Peuken bevatten toxische en carcinogene stoffen. Deze stoffen komen voor een deel in het oppervlaktewater terecht. Een veel ernstiger probleem zijn de niet biologisch afbreekbare filters van plastic (cellulose-acetaatvezels). Stoffen die.............lees verder:
https://www.plasticsoupfoundation.org/2014/05/peuken-en-filters-dragen-bij-aan-plastic-soep/De oceaan zit vol troep en ook de stranden liggen er vol mee. Visgerei en plastic flesjes, maar in de top vijf van gevonden voorwerpen staan ook sigarettenfilters.
Sinds we niet meer in cafés mogen roken staan de rokers buiten. Peuken belanden dan al snel op de grond en via die weg in het water. Of in de maag van dieren. Resten van sigaretten kunnen:
lees
verder........................https://programma.bnnvara.nl/groenlicht/artikelen/peuken

Rokers vervuilen niet alleen de lucht maar nog meer hun geest, heeft de Duitse politicus Konrad Adenauer ooit gezegd. Uit recent onderzoek van de Amerikaanse San Diego University blijkt dat het roken van sigaretten niet alleen lucht en geest aantast, maar ook het aquatisch ecosysteem. Jaarlijks belandt driekwart van de zes biljoen voortgebrachte sigarettenpeuken niet in de asbak maar op straat.
De sigarettenstompjes bevatten giftige stoffen: naast uiteraard nicotine, ook pesticiden, lood en arsenicum, die naar het grondwater kunnen wegsijpelen en.............lees verder:
https://www.nrc.nl/nieuws/2014/05/20/sigaretten-weg-met-die-filter-1378647-a677407