zondag 3 juni 2018

Duurzaam Groen In EdamVolendam

Duurzaam groen

(bron: GroenLinksEdamVolendam)


Ondanks dat er in de maand april minder regen is gevallen dan normaal (KNMI)
is de schade en overlast toegenomen. Door klimaat verandering neemt de omvang van buien toe.
In Drente viel in de eerste week van mei lokaal 63 mm neerslag in een korte tijd.
Dat is wat er normaal in de gehele maand mei valt, 6 emmers water per vierkante meter.
Het dak van een auto dealer in Assen stortte in met gevolg meer dan 100.000 euro schade.

Helaas zien we in onze gemeente dat steeds meer inwoners hun tuin verstenen.
Gevolgen van die verharding is een steeds grotere kans op wateroverlast .
Een grotere belasting van het riool, met als gevolg verzakkingen van de bestrating.

De afname van beplanting en verschraling van de biodiversiteit heeft ook vermindering van insecten tot gevolg.  De afname van insecten is zoals bij een ieder bekend desastreus!! Bekend is dat bijen nodig zijn voor bestuiving en insecten voor vogels, etc.

Daarnaast zijn er ook niet direct zichtbare negatieve gevolgen. Te denken valt aan meer fijnstof hogere temperaturen en minder welbevinden, waartoe  rust. Groen werkt ontspannend!

Zo langzamerhand wordt dan ook bij een ieder duidelijk dat bijvoorbeeld bomen nodig zijn en niet alleen lastig zijn omdat ze schaduw geven (hetgeen niet iedereen wil) en rommel door vallende blaadjes. Voorts dat niet iedere bloempot natuur betekent.

Kortom dit alles kan niet zo doorgaan. De burger kan daarin zelf verantwoordelijkheid nemen en niet alleen overlaten aan uw gemeente tot die iets doet.

Over deze problematiek vindt maandagavond 18 juni a.s. een informatie avond  plaats in de Singel in Edam om 19.30 uur. Sprekers zijn Wout Veldstra, ambassadeur van de landelijke Operatie Steenbreek en Inga Tessel,  boswachter in Noord-Holland.

 Iedereen is welkom om mee te denken over een meer natuurlijke invulling van tuinen en verdere groenvoorzieningen in uw gemeente.

Werkgroep Groen , Willem Jonk Email: koentie@wxs.nl