maandag 29 januari 2018

Shell Ont-koninklijken

Ons koninklijk huis blijkt 25% van de aandelen van Shell te bezitten.
U weet wel: datzelfde Shell dat zich nu uit het aardgas-aardbevingen-probleem
van Groningen / van ons allemaal gaat terugtrekken. Wel de winst pakken.
Niet de consequenties dragen. Geen koninklijk gedrag.

25% van Shell.
Daar kan Willem IV
en zijn familie
wel wat moois mee doen
voor de gedupeerde onderdanen.
Vooropgesteld dat zij
dat ook willen.

Ze zullen wel moeten.
Anders zie ik de koninklijke familie
op koningsdag april 2018
nog niet naar Groningen komen.

https://www.rtvnoord.nl/nieuws/189371/Ontneem-Shell-het-predicaat-Koninklijk

dit is de link naar het lied over dit onderwerp:
Het GroningsKoningsLied
https://youtu.be/nb5G1F5JFY8

Koning Willem IV maakt het Gronings gas u rijk ?
Bent u onze koning of gewoon een olie-sheik ?
Koning Willem IV hoeveel aandeel heeft u wel ?
Nemen-NAM-Genomen van de Koninklijke Shell !


UPDATE:  mevrouw van Loon - bijna-directeur van Shell Nederland
vertelt in JINEK dat Shell de Groningers niet in de steek zal laten en garant zal staan
voor de kosten voor herstel en schadevergoeding.

Minister Wiebes heeft vandaag in JINEK bij hoog en bij laag gezworen
dat het allemaal goed gaat komen.

En vandaag (2018 02 02 het bericht dat minister Wiebes
de gasboringen bij Loppersum helemaal heeft stilgelegd.

Zou het inderdaad toch nog goedkomen ?

Hoeven we deze brief wellicht toch niet te schrijven.
(hoewel het een leuk lied blijft en de vraag in het lied actueel)

Stuurt u een brief aan de koning
of tekent u de petitie ?

Dit is de link naar de petitie.
https://secured.greenpeace.nl/actie/Niet-koninklijk/


Dit is de brief die kunt downloaden en versturen:

Zijne Majesteit de Koning
p/a Kabinet van de Koning
Postbus 20016
2500 EA DEN HAAGGeachte Majesteit,

Graag vraag ik uw aandacht voor het volgende.
 
In 2015 heeft u Shell andermaal voor 25 jaar het predicaat ‘Koninklijk’ verleend.
Dit predicaat symboliseert het respect, de waardering en het vertrouwen van u, als staatshoofd,
tegenover de ontvanger van het predicaat. Alleen u, als Koning, kunt het predicaat toekennen.

Als een onderneming dit predicaat wil voeren (zo staat op koninklijkhuis.nl) dient o.a.
de bedrijfsvoering onberispelijk te zijn. De onderneming moet, net als haar
bestuursleden en commissarissen, te goeder naam en faam bekend staan en van
onbesproken gedrag zijn.

De regels voor de toekenning van het predicaat werden in 2004 bij koninklijke
beschikking gewijzigd. Vanaf dat moment werd gesteld dat een 'koninklijke'
onderneming met een beschadigde reputatie haar predicaat kan worden ontnomen.

Indien een onderneming zich niet houdt aan deze bijzondere voorwaarden welke
aan een gerechtigde tot het voeren van het predikaat `Koninklijk' worden
gesteld in de koninkllijke beschikking van 8 december 2004. (Artikel 5A artikel
1a en 1b)’, kunt het predicaat intrekken.

Shell heeft al deze bijzondere voorwaarden geschonden. Ze zijn meermaals
veroordeeld tot boetes en schikkingen voor bedragen die de bijzondere voorwaarden
ver overstijgen. Volgens deze beschikking, door uw moeder geschreven, zou u het
predicaat koninklijk dus in moeten trekken.

Of ziet u ondanks deze overtredingen Shell, en de opstelling van Shell in het
Groningse gasverhaal, nog steeds als een fatsoenlijk, ethisch, deugdzaam en eerlijk
handelend bedrijf die het predicaat koninklijk waardig is?

Ik vraag u om de
‘Koninklijke Shell’ het predicaat koninklijk te ontnemen.

Hoogachtend,