zondag 29 januari 2017

Vrijwilligersontbijt EdamVolendam 2017

In de media en o.a. op onze naburige website Groot-Waterland staat een artikel / tweet van de wethouder over het Vrijwilligers-Ontbijt EdamVolendam 2017.

http://www.groot-waterland.nl/2017/01/28/grote-opkomst-bij-gezellig-vrijwilligersontbijt-in-edam-volendam/#comment-106094

Over de vraag of het alleen voor bestuurs-leden is of voor álle vrijwilligers (hetgeen de naam van dit evenement wel suggereert)  valt te discussiëren. Is dat een belangrijk detail of juist niet ? Zoekt evodammer hier (vrijwillig) spijkers op laag water of zit er meer achter ?

In de praktijk blijkt het verschil tussen een uitnodiging aan bestuurs-leden of aan álle vrijwilligers niet echt belangrijk is. Elke uitgenodigde vrijwilligers-organisatie kan blijkbaar zelf beslissen wie ze - bestuur of niet - afvaardigen. Als ze al uitgenodigd waren en/of erbij aanwezig waren/wilden zijn.

Of de gemeente via haar 'vrijwilligersmakelaar' (vrijwilligerswerk is tegenwoordig gewoon marktwerking) wel haar doel bereikt of selectief uitnodigt en hier een beetje aan 'window-dressing' doet is de volgende vraag. 37 afvaardigingen lijkt mij maar een heel klein deel van de in onze gemeente actieve vrijwilligers/vrijwilligers-organisaties. Hoe gaan ze die grote meerderheid van vrijwilligers/vrijwilligers-verenigingen bedanken ?

Daar komt vast nog eens antwoord op.

Het heeft allemaal een hoog 'bo-bo-karakter' en ook de toespraken waren niet te onderscheiden
van die van vorige jaren. Zelfs de uitnodiging was een kopie.
Kijk ons-soort-mensen-eens-fijn-een-eitje-tikken' ???

Zolang veel vrijwilligers als 'stille krachten' er voor kiezen niet te komen of vrijwilligers op Fort Stadskantoor nog veels te vaak de 'toe-deur' vinden als ze hulp nodig hebben
blijft het 'vrijwilligers (?)-ontbijt' een fenomeen waar wellicht eens verder - dieper -
over moet worden nagedacht. Bij voorkeur ook - of juist - door onze volksvertegenwoordigers.

Juichende stukjes over een falend beleid zouden daar niet bij moeten horen.

F.J. Seeboldt
EdamVolendamhttp://evodammer.blogspot.nl/2011/01/onvrijwilligers-ontbijt.html