maandag 31 oktober 2016

Dat Hele Klimaat-verhaal Is Onzin ?

De fractievoorzitter van het CDA EdamVolendam dhr. Vincent Tuijp
heeft in de laatste gemeenteraadsvergadering vóór de zomer hele rare dingen geroepen.

"Dat hele klimaatverhaal is onzin !!!"

Het is de schuld van de zon. Die schijnt niet hard genoeg
Klimaatsverandering heeft niets te maken met CO2-uitstoot
Er is geen klimaat-crisis

 Invloed van de mens op het aardse klimaat is nonsens
Het klimaat warmt niet op
Er is geen enkel bewijs dat we het klimaat aan het veranderen zijn

Er zijn veel wetenschappers die dit ook vinden.
Ik ben klimaat-scepticus

Volgende generaties zullen blij zijn met onze CO2-uitstoot.
Al Gore en al die milieu-clubjes zijn gek.
Zure regen en het verdwijnen Ozon-laag kan geen kwaad.
CO2 is niet schadelijk. Koolstof-dioxine-gehalte is normaal.
( sic / dat moet zijn koolstofdioxide; een dioxine is een totaal andere verbinding)

Al die duurzame onzin kost klauwen met geld
en is schadelijk voor de economie.
Er ontstaat een volkomen onnodige
groene industrie en politiek gedoe.

Daar wil hij niet aan meedoen.
En volgens hem is het CDA dat met hem eens.
(volgens het CDA dus niet)

Volgens hem is de Aarde plat.
Wereldwijde klimaat-afspraken vindt hij flauwekul.

Behalve het feit dat deze fractievoorzitter helemaal
tegen de lijn van zijn eigen partij in gaat
(ook daar zijn nogal wat vragen bij te stellen)
beledigt hij heel veel mensen die wél proberen zuiniger en duurzamer te leven. Minder fossiele brandstoffen proberen te gebruiken - hun afval scheiden - hun levensstijl aanpassen.
Extra moeite doen en offers brengen.

Volgens Vincent Tuijp van het CDA EdamVolendam allemaal losers met de verkeerde idealen ?

Wat ik persoonlijk het ergste vind is dat Vincent Tuijp als volksvertegenwoordiger blijkbaar niet van plan is ‘het volk te vertegenwoordigen’ maar zijn eigen stupiditeit hoger inschat dan het belang van de mensen voor nu en in de toekomst.

Mijn mening: Zo’n man hoort wat mij betreft niet in onze gemeenteraad.

F.J. Seeboldt
EdamVolendam

Terugluisteren fragment:
http://static01.vergadering-gemist.nl/schaap001/archive/2016-07-14-17:48:25.mp3 (het begint bij minuut 46)Meer op: http://ev-opinie.nl/forums/viewthread/187Open Brief aan
Fractie-Voorzitter V. Tuijp
Van Het CDA Edam-Volendam

Geachte hr. Tuijp

Op de raadsvergadering van 14 juli 2016 heeft u een betoog gehouden dat begon met: “De zon is dood ” en “Dat klimaatverhaal is grote onzin.” U gelooft niet dat onze manier van leven (verspillend/vervuilend/schadelijk) de oorzaak is van de opwarming van onze aarde. U denkt dat wat er nu gebeurt met onze aarde allemaal zo hoort en natuurlijk en normaal is.
U lijkt onverholen trots op het feit dat u zichzelf als een ‘klimaat-scepticus’ profileert.

Volgens u ‘zal het allemaal wel meevallen’ met die klimaatsveranderingen. We moeten niets doen en gewoon wachten tot het vanzelf over gaat.

De aanwezigen in de raadszaal – maar ook daarbuiten – schrokken daar nogal van.
Uw mening is niet alleen achterhaald en wetenschappelijk onjuist, hij is ook schadelijk.

Uw uitlatingen betekenen nogal wat voor Edam-Volendam. U gaat als politicus in de aankomende jaren namens ons besluiten nemen over zorg & gezondheid – duurzaamheid – verkeer – bouwen – milieu – e.a. U zult daarbij uw ‘mening’ over de wereldwijde klimaatsveranderingen laten meewegen. U lijkt niet te kiezen voor duurzaam en zorg voor ons leef-milieu.
Dat lijkt ons politiek en maatschappelijk een slechte zaak en ongewenst.

U doet ook alle mensen tekort die nu al hun best en extra moeite doen om het onze Moeder Aarde niet nog moeilijker te maken dan ze het al heeft. Inwoners van Edam-Volendam die bezorgd zijn om de toekomst van kinderen en kindskinderen. Op eigen initiatief en inzet Investerend in duurzaamheid. Bewust bezig met natuur – energie – afval en het milieu. Zitten zij te wachten op een politicus die vaststelt dat al hun inspanningen zinloos zijn ?

Uw uitspraken over de oorzaak van de klimaatsveranderingen – de gevolgen ervan
en wat wij als bewoners van deze planeet er aan kunnen doen worden ook niet gesteund
door veel van uw CDA-collega’s.

We hebben u gevraagd uw uitspraken terug te nemen. Dat wilde u niet.

Een andere optie was de vraag of u het betoog dat u in de raadsvergadering hield wil publiceren in de verschillende lokale media of bijvoorbeeld op uw eigen website(s). Dan kan iedereen het lezen en er op reageren en u er op aanspreken. Dat we weten wat we aan u en het CDA hebben.
Ook dat heeft u herhaald geweigerd.

Middels deze open brief vragen wij u nogmaals in de diverse lokale media duidelijkheid te geven over uw standpunt en/of dat van de lokale fractie CDA Edam-Volendam
over de klimaatsveranderingen die we elke dag in steeds toenemende mate zelf
en in het nieuws van overal ter wereld kunnen waarnemen.

Inwoners van Edam-Volendam hebben er recht op te weten wat we in de toekomst
van het CDA te verwachten hebben op het thema duurzaamheid – gezondheid – milieu
en zorg voor onze Aarde.

Een groep verontruste burgers.

Contact
F.J. Seeboldt
Edam-Volendam
edamvolendamdigitaal@xs4all.nl
Meer info op EV-Opinie. Het betoog van dhr. Tuijp in de gemeenteraad is hier terug te luisteren op de website van de gemeente Edam-Volendam. (start bij minuut 46)