donderdag 26 mei 2016

EdamVolendam - Burger Vergeten Beloftes Gebroken


In de raadsvergadering van vorige week donderdag gebeurde er iets heel raars.
 
Er zat iemand te keurig geduldig en bescheiden te wachten tot hij mocht inspreken. Dat had hij een week daarvoor al aangevraagd en was hem beloofd. Ik stel mij voor dat zo'n betrokken burger er de hele week aan gewerkt heeft om zijn betoog zo helder mogelijk te maken. Je hebt tenslotte maar 5 minuten en wat te melden. Er zenuwachtig van is. Verwachtingen heeft. Vertrouwen heeft dat het goed zal komen.

Maar er was blijkbaar iets fout gegaan. Hij werd niet opgemerkt en overgeslagen. Toen GroenLinks hierover een vraag stelde besloot de voorzitter binnen 3 seconden en zonder enig overleg dat dit dan maar 'een gevalletje jammer' was. De reglementen lieten niet toe
dat de fout hersteld werd.

Regels gaan hier voor mensen
en ons lokaal bestuur / i.p. de voorzitter maakt nu eenmaal nooit fouten.

Toch waren vrijwel alle aanwezigen het er over eens dat het hier wél een foutje betrof op het Stadskantoor, van de griffie of van de voorzitter van de raadsvergadering. Kan gebeuren.

Een normaaldenkend mens verwacht dan dat het ter plekke  
- met welgemeende excuses en een charmante glimlach (laat de bloemen maar zitten) - goedgemaakt gaat worden en de inspreker alsnog even zijn 5 minuten krijgt. Dat moet toch kunnen.
 
Helaas.
De mensen die er hun verantwoording voor hadden moeten nemen deden dat niet.
De raadsleden (volksvertegenwoordigers die het toch namens die meneer voor zijn democratische rechten hadden moeten opkomen) zaten er ook maar wat simpel bij te kijken en deden niks. Alleen GroenLinks protesteerde tegen deze oneerlijke en genante gang van zaken door een schorsing aan te vragen en oplossingen voor te stellen.
 
Tevergeefs. De inspreker werd bedankt voor zijn aanwezigheid en (naar mijn gevoelen als een klein kind dat een standje kreeg) onverrichterzake naar huis gestuurd.

Tot zover onze democratische waarden en de mooie woorden die partijen in hun verkiezingsprogramma's en/of in hun coaltieprogramma's gebruiken. Het zijn blijkbaar alleen maar mooie woorden.

Mooie woorden over betrokkenheid. Transparantie. Service-gericht zijn. Over de burger serieus nemen. Maar, op het moment dat het er écht om gaat zijn onze gekozen 'leiders' blijkbaar onbetrouwbaar en laten zij diezelfde burger die ze van alles beloven net zo gemakkelijk in de steek.

Ik hoop maar dat hier nog flink over nagepraat wordt.

Over de ijskoude bejegening tijdens de vergadering. Over de autistische toepassing van de regels. Over het gebrek aan menselijk maat. Over de onmacht om toe te geven dat je als lokaal bestuur ook wel eens iets fout doet. Over het falen van de vergader-leiding.

Dat je zo'n 'ongemakkelijk momentje' op kunt lossen door 'sorry' te zeggen en met algemene instemming even de vergader-regels aan te passen.
Aanpassen aan de mens. Niks mis mee.
Daarna afspraken maken om dit soort genante vertoningen in de toekomst te voorkomen.

Of is dit soort schandalig burgers-in-de-hoek-zet-gedrag
van ons lokaal bestuur
en het wegkijken
van de grote meerderheid
van onze volksvertegenwoordigers
onze toekomst ?!

F.J. Seeboldt
EdamVolendam