woensdag 23 december 2015

EdamVolendam - Zwerfvuil-Balk-Voor-De-Kop ?

Wij kregen de gemeentelijke afvalkalender in de bus.
Dit keer - vanwege de fusie - nogal uitgebreid en weinig verhelderend.
Een ambtelijke puzzel puur-sang.

Deze afbeelding en deze tekst staan op de achterkant:

Als iedereen zijn (is zwerfvuil een mannending ?) verantwoordelijkheid neemt om het zwerfafvalprobleem op te lossen wordt onze gemeente schoner. Bedenk je eens (taalfout !) hoe jouw (wil ik getutoyeerd worden ?) omgeving eruit zou zien als er geen troep op straat wordt gegooid.
We hebben elkaar nodig om het zwerfafvalprobleem op te lossen.
Houd onze gemeente schoon !klk op de afbeelding
voor een vergroting
Het is nogal genant dat onze gemeente zo'n 'aansporing' op de achterkant (!) van hun afvalkalender
klakkeloos overneemt van NederlandSchoon - een beetje bewerkt door het nieuwe logo erin te plakken maar verder geen enkele verantwoordelijkheid lijkt te nemen voor de inhoud.
 
De gemeente zelf is voor 50% veroorzaker van het zwerfafvalprobleem ! De manier waarop wij hier afval verwerken is uit de vorige eeuw.

Het neerzetten en weghalen van ons vuilnis (pleur maar neer -kan niet schelen wanneer -wat en waar) veroorzaakt heel veel extra zwerfvuil.

Het beleid (geen controle - geen repressie - geen voorlichting - geen oplossingen) is dramatisch zwak. En dan toch de burger de schuld geven ?!

Volgens mij is een gemeente in algemene zin voor 100% verantwoordelijk
voor  het voorkómen en opruimen van zwerfafval.

Behalve dan in EdamVolendam.
Daar leggen we het probleem schaamteloos op het bordje van de - al-of-niet goedwillende burger.

 Een plaatje zegt meer dan 1000 woorden.

Op de Molenwerf en het KleinWesterbuiten
(toevallig voorbeeld) staan op de ophaaldag
op wel 50 plekken vuilniszakken.

Als een gemeente op het idee zou komen
dit te beperken tot 10 plekken waar mensen dan even hun zakje heen brengen heb je op 40 plekken minder rotzooi die bij het aanbieden van afval nu eenmaal voorkomt (gescheurde zakken / opengevroten zakken / verkeerd aangeboden afval / restafval bij het ophalen en inladen)

Dat is op 40 plekken geen of nauwelijks nog
zwerfafval. Tel uit je winst !

Als je dat gemeente-breed zou toepassen zouden we in plaats van 5000 'vieze plekken' er nog maar 500 hebben. Gratis schoon !

En het milieu in het algemeen en Tol-Milieu in het bijzonder zijn er helemaal blij mee.

Ik denk dat je burgers niet moet vragen vrijwillig de troep op te ruimen die je door je eigen wanbeleid als gemeente voor een groot deel veroorzaakt. Ik denk wel dat je burgers kunt vragen die troep te voorkómen door even 25 meter verderop te lopen met hun afval. (doen we bij ons op het pleintje
met groot succes en tot grote tevredenheid al jaren). Een afvalverzamelplek afspreken dus.

Een klein stukje extra lopen: iets dat we - als die ondergrondse containers er ooit komen -
tegen die tijd vanzelfsprekend gaan vinden.

Kijk: dát zou je op de achterkant van je
afval-kalender moeten zetten !

edamvolendamschoon@telfort.nl

UPDATE: een triest beeld. Een afvalkalender die zelf zwerfvuil is geworden.................