donderdag 26 november 2015

Reflectie Na De Verkiezingen

Reflectie-bijeenkomst 24 november 2015
Raadszaal Schepenmakersdijk Edam
 
Novum
Na de verkiezingen bij elkaar gaan zitten om te reflecteren is nieuw voor EdamVolendam. Elders gebeurt het héle formatieproces al in de openbaarheid.
 
Het is een 'vrijer' gesprek. Geen vergadering. Verkiezingsuitslag duiden.
Er is ruimte voor vragen.
 
Vragen
          - hoe kijk je aan tegen de zetelverdeling en de waarde van de getallen ?
          - welke thema's vindt u van belang voor de aankomende 6 jaar
            en zijn er onderwerpen die je gemeenschappelijke als raad wilt oppakken ?
          - bestuursstijl. Hoe ga je met elkaar om ? Iedereen sprak de wens uit
            het anders te gaan doen dan in het verleden. Hoe gaat u dat doen ?
 
De lokale partijen hebben het goed gedaan deze verkiezingen.
 
In de lokale politiek zouden gemeenschappelijke belangen zwaarder moeten wegen dan partijbelangen. Niet teveel denken in coalitie versus oppositie.
Gezamenlijke dossiers vinden en die in constructieve samenwerking oplossen.
 
Er zijn dossiers die je zou kunnen behandelen door vanuit elke fractie (fractie-specialisten) één iemand af te vaardigen in een soort denktank / projectgroep. Vaak zijn we het al voor 90% met elkaar eens. Bijvoorbeeld ambtenarenhuisvesting.
 
Hoe gemeentebreed ook - raad is en blijft een kritisch orgaan qua oppositie en coalitie. De coalitie bereidt zaken voor. De raad beslist. Een beetje strijd tussen coalitie en oppositie is goed maar "een goed idee blijft een goed idee".
 
Verkiezingen betekent onvermijdelijk vooraf polarisatie. Vooral de laatste anderhalf jaar stond er druk en spanning op. Misschien dat een periode van 6 jaar - op basis van hele goede afspraken - constructief kan zijn. Liever niet meer zo'n sfeer zoals vaak in de afgelopen periodes. Er zijn fouten gemaakt in de afgelopen tijd. Omgangsvormen en inhoud zijn voor verbetering vatbaar.
 
Stabiel College
Het zoeken is naar een stabiel college. Een raadsbrede coalitie waar iedereen zich in kan vinden. Goede samenwerking. Respect voor elkaar.
 
Raadsbreed: 3 of 4 partijen in de coalitie ?
VVD: die vraag is van secundair belang. Als het maar stabiel is. Méér is niet noodzakelijkerwijs beter. Het gaat om de inhoud.
ZB: - kijk breder. geen voorkeur. Wij houden het wel levendig. Gunfactor. Goed=goed.
Kijk niet uit welke politieke hoek een voorstel komt. Beoordeel het op de inhoud. 
LK: zegt liever niks. ("Dit lijkt wel een detectie-avond").
VD80: het klinkt allemaal zo positief. Brede coalitie is goed. Maakt niet echt uit. Er moet wel ervaring in zitten.
CDA: Hoeveel kikkers hou je in de kruiwagen ? Voorkeur voor brede coalitie. Als er maar vertrouwen is. Soms moet je wat meer tijd nemen om voorstellen te laten groeien. Ook de ambtelijke ondersteuning speelt daarbij een rol.
PvdA: we zitten in een bescheiden rol. Vertrouwen is belangrijk. Stabiliteit ook.
GL: geen voorkeur. Als de collegepartijen zich opener opstellen en de discussie willen blijven aangaan. Dualisme als uitgangspunt.
 
VVD: In de toekomst nog een paar keer een soort lijsttrekkersdebat houden waarin de beloftes van vóór de verkiezingen en de stand van het moment publiekelijk ter sprake komen ?
 
PvdA: Wellicht dit soort bijeenkomsten nog een keer houden
 
LK (Veerman) spreekt zich uit voor een 'vrij brede coalitie'.
Elke kern een vertegenwoordiging geven.
 
VD80 we hebben vanavond uitgesproken dat we niet gaan voor eigenbelang of partijbelang. Respect. Dat zou het belangrijkste moeten zijn voor de komende 6 jaar.
 
Opkomst
De opkomst bij de verkiezingen was laag. Onbekendheid ? Vergeten ?
Geen interesse ? Stem-moe ? ('moeten we nou alweer stemmen ?')
 
Kommenstrijd.
Ook de kommenstrijd speelde weer op in de verkiezingen. Dat kun je betreuren. Daar kun je het niet mee eens zijn maar het verschijnsel is er. Het is een sentiment dat leeft onder de mensen. Partijbelangen zo scherp uitdragen gaat dat mensen tegen staan ? Keren ze zich dan af van de politiek ? Vertrouwen komt te voet en gaat te paard.
 
          LK weet niets van kommenstrijd. LK weet ook nog niet veel van Zeevang af.
          Moet nog komen. Heeft niet voor de verkiezingen in Zeevang actie gevoerd.
          Maar LK gaat voor de belangen van iedereen.
          VD80 vindt dat ze ook in/voor Edam genoeg hebben gedaan.
          VD80 is er niet alleen voor Volendam.
          CDA wordt moe van het woord 'kommenstrijd'. Moeten we niet willen.
 
Er zijn partijen die zeggen: "wij doen dat niet". Maar de bevolking beleeft het vaak anders.
ZB: in alle kommen haalden we stemmen. VVD: in alle kommen haalden we stemmen. Als kommenstrijd de beleving is van mensen moeten we er gewoon een keer mee stoppen.
 
Kersvers raadslid Pronk verbaast zich nu al over het in zijn ogen 'moddergooien' dat in zijn gevoel nu ook weer in dit gesprek al gebeurt. Het wordt afgedaan met 'daar moet je maar aan wennen' - dit is nog niks' (!)                    
 
Raadsplein
Zijn de raadspleinen nog functioneel ?
(hamerstukken - discussie vooraf - vragen - informatie vinden)
Er moet tijd zitten tussen een raadspleind-ronde en de raadsvergadering zelf.
Daar ging het fout in het verleden qua strijd&machtsspelletjes tussen coalitie en oppositie.
 
Vanuit de basis een plan of oplossing zoeken. Enquetes - bijeenkomsten - inspraakprocedures.
 
Qua bestuurscultuur; controlerende functie en kaderstelling van de gemeenteraad is nog wel ff een dingetje om nog eens over te praten en te proberen dat beter te krijgen. (voorbeeld: rekenkamerrapport Hoekgebouwen Kras-Stadion waarbij teveel 'zo gaat dat hier nou eenmaal'- mentaliteit bleek.) In meer dossiers teveel geld uitgegeven zonder kritisch te zijn. De rekenkamercommissie is geen afreken-cultuur maar controleert - onderzoekt en rapporteert. Althans - zou dat meer&beter moeten gaan doen.
 
Bstuurs-stijl.
ZB: "Als een cluppie of partijtje of persoontje problemen heeft moet je daar met z'n allen voor gaan. Vertrouwen is het key-word." In het begin van een regeerperiode is vaak iedereen positief en optimistisch. Dat valt naderhand of als het spannend wordt soms tegen. De voornemens zijn goed. Het moet blijven gaan om de zaak en niet om de partijbelangen. Dan maar even de-escaleren. Een stapje terug. Niet t.k.v. alles je gelijk willen halen. "Geven en nemen. Meestal meer geven dan nemen". Elkaar iets gunnen i.p.v. klemzetten.
 
VD80 we hebben vanavond uitgesproken dat we niet gaan voor eigenbelang of parijbelang. Respect. Dat zou het belangrijkste moeten zijn voor de komende 6 jaar.
 
PvdA: Wellicht dit soort bijeenkomsten nog een keer houden.
 
ZB: vergaderen tot 01:00 uur in de nacht. Is daar niks aan te doen ?
Sommige mensen moeten de volgende dag weer vroeg naar hun werk.
Spreektijd-afspraken. Kunnen we op stage in de gemeenteraad in Purmerend ?
Die doen dat goed.
 
conclusies;
> een gemeenteraad die meer initiatief neemt.
> vertrouwen als basis voor het besturen.
> de gunfactor meer toepassen.
> geen kommendenken meer.
 
Zie voor een andere invalshoek:
As-Dinsdag In De Gemeenteraad / P. Louter