donderdag 29 oktober 2015

Peuk In De Asbak


Wat zou dat nou kosten ?
Zo'n tegel-asbak ?

Hoeveel bushaltes
(favoriete plek voor rokers)
zijn er binnen onze gemeente ?

De gemeente EdamVolendam krijgt 30.000 euro per jaar
van NederlandSchoon als subsidie als bijdrage
in de strijd tegen zwerfafval.

Peuken (vooral die met filters) zijn niet alleen irritant maar ook nogal schadelijk zwerfafval. En lastig te verwijderen.

Ik ben nog uit de tijd dat je mocht roken in de bus en er in de stoel vóór je een asbakje zat. Dat kunnen we ons nu
niet meer voorstellen.


Komt er ooit een tijd dat we ons niet meer kunnen voorstellen dat we het 'normaal' vonden dat er miljoenen peuken in de openbare ruimte lagen ?


Wat zou dat nou kosten ?
Zo'n tegel-asbak ?

En wat zou het ons opleveren ?

edamvolendamschoon@telfort.nlP.S.
Het goede antwoord is:
ongeveer € 80 euro.

En desgevraagd zet
VriendenVanEdamVolendamSchoon
zo'n ding er - gratis - in.


http://evodammer.blogspot.nl/2014/06/tegelas-bak-tegel-asbak.html


http://evodammer.blogspot.nl/search?q=peuken