zaterdag 31 oktober 2015

Gemeenteraadsvergadering EdamVolendam 29 oktober 2015.


Verplaatsen/uitstellen besluit over ambtenarenhuisvesting.

Er ontstond de afgelopen week een hoop gedoe over de beslissing om kantoorruimte te huren van een bedrijf dat gelieerd is aan familie van wethouders. 'Gedoe' is hier de enige juiste karakterisering. Twee college's en een stuurgroep Fusie bleken niet in staat dit te voorkomen.  Besluit: we tillen het over de verkiezingen heen.

Iets over de verkiezingen heen tillen.
Altijd goed als je het niet meer weet.


Toeristische visie
 
Hoeveel kunnen we aan hoeveel toeristen verdienen  ten koste van wat en wie i.c. burgers/ondernemers/gemeenschap - wordt er wel - of niet - samengewerk tussen de lokale VVV's (!) (wat doen de regionale organisaties ?) en of het nu wel eerlijk verdeeld is. Het antwoord is er niet.
(De beste toerist is hij/zij die het meeste geld uitgeeft voor een zo klein/snel mogelijk product)

Altijd slim om geen antwoord te geven. Dan kun je ook niet het verkeerde antwoord geven.

CAI

Verkopen of niet van de 'KAI' (consequent verkeerd uitgesproken want het is 'CAI').
We besluiten om niks te besluiten. 

Altijd doortastend om te besluiten niks te besluiten.

Her-inrichting Mgr. Veermanlaan.
klik op een afbeelding
voor een vergroting
 
't Mag wat kosten. De plannen zijn al klaar.
(Die plannen alleen al mochten óók wat kosten). Inspraak is futiel en beperkt zich hooguit tot 40 meter extra asfalt. Het woord 'voetganger' en 'omwonenden' komt in de plannen niet of nauwelijks voor. De trein rijdt. De procedures lopen. De asfalteermachine staat klaar. De discussie over de achterlijke rotondes die wij hier (als enige in Nederland) hebben wordt afgedaan met het argument dat er geen plaats is om ze aan te passen aan de normaliteit. (Onzin want het is toch een kwestie van de haaientanden en verkeersbordjes ergens anders neerzetten ? 
wachten is en blijft op gewonden - of erger.)

Is het slim om eerst te asfalteren en dan snelheidsbeperkende maatregelen bedenken ? Niks geleerd van de Broeckgouwstraat waar mensen nog steeds de kopjes van tafel zien wandelen? Asfalt is stiller en onderhoudsvrijer. Als dat al waar is (asfalt betekent sneller rijden - het zijn juist de verkeersremmende maatregelen die de overlast geven) mag ook dat wat kosten.
 
De waarheid is dat de Mgr. Veermanlaan een nieuwe aanvoerroute naar het industriegebied en De Broeckgouw wordt. Dit project - begroot op bijna 7 ton (dus dat wordt  in het echt 1,4 miljoen) - wordt betaald uit 'het potje Broeckgouw'. Door de Broeckgouwbewoners dus. Verdisconteerd in de grondprijzen. Te betalen door die 'zielige starters'. Alstublieft Dank-u-wel.

Altijd handig om anderen de rekening te laten betalen.
 

 
 
 
klik op een afbeelding
voor een vergroting
 
 
 
(hier kunt u de alle tekeningen/plattegronden/rapporten vinden)

Bestemmingsplan Julianaweg

Gesteggel over gedane zaken. We moeten bouw-leges innen en daar is een aangepast bestemmingsplan voor nodig.  (gaan we nóg meer bouwen daar ?)  "Als we van de letter K op de kaart MV maken is het probleem opgelost" volgens de wethouder.
Een beetje gummen en typ-exen en klaar. Hoe gemakkelijk kan regeren zijn ?
 
Lijst Kras diende een amendement in (cliëntisme aan de inspreker Molenaar/Zwarthoed ?) en tot verbazing van velen werd dat wél gesteund door de VVD (maar op andere gronden / ze houden vast aan afspraken uit het verleden en willen een betere toekomstvisie) en niet door GL. (dat vindt dat we veel voorzichtiger moeten zijn met college-bevoegdheden en de macht meer bij de raad moeten laten). Er was een plan om industrie te verplaatsen vanuit de Julianaweg naar andere bedrijventerreinen. Maar nu even niet ? Blijkbaar beslissen machtige ondernemers daarover. Die kregen en krijgen alle ruimte om te doen wat ze willen. De gemeenteraad zit erbij en kijkt ernaar. De sky-line van Volendam is qua industrieterrein voor de watersporter 'geen gezicht' ? Het uitzicht op Bedrijventerrein Edam ook niet ? Gek hè. Bedrijventerreinen die lelijk zijn ?!

Je voelt als argeloze toeschouwer dat er meer achter zit. Dat er voorgekookt is. Maar kunt er geen vinger op leggen. Hogere politiek waar ik als eenvoudige zij-lijn-burger niets meer van begrijp. Laat dat mijn probleem zijn. Bij het woord 'kruimelbeding' (kruimelbeding ? Ja: 'kruimelbeding') haakte ik af.
 
Kras schorste nog voor-de-vorm. Het amendement werd verworpen. Het bestemmingsplan (weer mooi gespeelde bozigheid van wethouder Kes) ook. Een uur over niks zitten praten. De verkiezings-bibbers ?

Altijd fijn om een beetje te bibberen
zo vlak voor de verkiezingen.

 Visie Recreatie-Schap Twiske

We nemen er wel kennis van maar stemmen er niet mee in want (motie VVD) er zijn zorgen over "het financiële en bestuurlijke landschap". Het (b)lijkt daar een zooitje te zijn. Zorgen om een landschap. Ook al is het bestuurlijk.

Altijd prettig te weten dat een landschap hoe-dan-ook in goede handen is.

Precario-Belasting

Tot slot de vraag of burgers die een zonnescherm - plantenbak of buitenbankje in de openbare ruimte zetten daar precario-rechten voor moeten betalen. Natuurlijk niet. Precario-rechten hoeven alleen betaald te worden als daar een commercieel belang aan vastzit. Een privé-zonnescherm valt daar niet onder. Maar zo'n 200 burgers kregen wél een rekening van de gemeente ! Met terugwerkende kracht die betalingen retourneren blijkt nog een tricky onderwerp. Precario-rechten versus handhaving van bestaande regels ? Wordt vervolgd.

Altijd mooi om 'wordt vervolgd' te kunnen schrijven.
 


 
Tot Slot

Een gemeenteraadsvergadering blijft hier in EdamVolendam een toneelstukje voor de inner-circle.

quote: "Iedereen leest zijn/haar verhaaltje voor. De reacties zijn vrijwel altijd voorspelbaar. Soms gooit er iemand een steentje in de vijver. Vervolgens wordt er door iedereen langdurig naar de rimpels gekeken. Als die zijn uitgerimpeld gaan we weer verder met waarmee we bezig waren"

De eenvoudige burger haakt af.
 
Iedereen kreeg een handje.
Het werk is - voor nu - gedaan.
Op naar de nieuwe gemeenteraad.

Gaan de Zeevangers in de nieuwe raad ons straks
qua beschaving - eloquentie - begrijpelijkheid en betrokkenheid redden ?

Dat ook burgers die er niet zo goed in zitten het kunnen begrijpen ?
Meedoen ? Weer betrokken worden ? Waar voor hun geld krijgen ?
De kommenstrijd - de basis voor al dit chagrijn - achter ons laten ?
 
Per 01 01 2016 zullen we het met EdamVolendam 2.0 gaan ontdekken.
Altijd een mooi vooruitzicht om van een betere - politieke - toekomst te dromen.