maandag 24 augustus 2015

5 Minuten En Een Pot Met Klater-Goud

klik op een afbeelding
voor een vergroting
In de gemeente EdamVolendam
verdwijnt er weer een stuk groen.

Eeuwenoud weiland met landelijke paadjes
prachtig slootjes - veel bijzondere dieren
en een open ruimte die we eigenlijk
niet kunnen missen.

Want er wordt gebouwd - gebouwd- gebouwd.
(Want er zijn en blijven  mensen die denken dat Groter&Meer beter voor ons is.)
En dan komen er meer
mensen-mensen-mensen
En die hebben meer
auto's - auto's - auto's
En die hebben haast-haast-haast.

Dus komt er een nieuwe weg
dwars door dit gebied heen.

Aan de overkant ligt ook
een (klein en relatief nieuw) natuurgebied.
Het is niet ondenkbaar dat ook dat
klappen op gaat lopen.

Die weg is noodzakelijk want de mensen moeten met hun auto 5 minuten eerder thuis zijn.

Het zal een kwestie van tijd zijn voor
de hele gemeente is volgebouwd en volgelegd met huizen - industrieterreinen en wegen en aanverwant zulks. Een proces dat zich al decennia lang on-omkeerbaar afspeelt. Alles wordt van asfalt en beton.

Het enige groen dat ons dan rest staat in een plantenbak. (al of niet van plastic)

Schone lucht - schoon water en natuurlijke ruimte zijn hier nog steeds niet  belangrijker dan met de auto
5 minuten eerder thuis zijn.

klik op een afbeelding
voor een vergroting
We bouwen hier godbetert voor leegstand
en leggen wegen aan die niet nodig zijn.

Omdat bouwbedrijven en grond-exploitanten
(waaronder de gemeente zelf) niet meer kunnen stoppen met hun verslaving aan bouwen-bouwen-bouwen. Omdat de grond voor een xmiljoen-bedrag op de balans staat ?
Welke balans ? Vast niet die van de toekomst.

Voor 5 minuten tijdwinst wordt eeuwen natuur- en cultuur-landschap vernietigd.

Het zijn Rupsjes-Nooit-Genoeg.
Nog-een-stukkie - nog-een-stukkie - nog-één stukkie. Tot het op is.De toch al zo schaarse natuur
in deze regio is voor sommigen
nog steeds de pot met (klater-)gouden munten aan het eind van de regenboog.

Die regenboog verdwijnt
en die pot met goud
blijkt er op den duur
ook niet te zijn.

Het echte goud ligt er al. Puur Natuur. Maar dat vermalen we dan weer tot asfalt&beton.
Hoe dom kun je zijn ?


In de toekomst zullen we over die nieuwe weg ook 5 minuten sneller weg zijn
op zoek naar een plek in Nederland of daarbuiten  waar nog wél natuur en rust en ruimte is.

De toekomst: dat is tegenwoordig de tijd waarin onze kinds-kinderen zich vertwijfeld zullen afvragen
waarom hun voorouders zo dom deden.Met de kinderen zongen we lang geleden al dit lied
(bron: Benny Vreden Productions 1972)
(melodie: I'd Like To Teach The World To Sing)


Er staat een oude lindeboom
aan ’t einde van  laan.
En met z’n allen willen wij:
die moet daar blijven staan.

Daar ligt een kleine kikkersloot
met eendekroos en riet
waar kind’ren spelen in het gras
en auto’s hoor je niet.

Maar dan ineens is daar een man:
die boom die gaat eraan,
en ook die kleine kikkersloot,
dat wordt een autobaan.

          Dat is voor ’t verkeer
          voor ’t verkeer telkens weer
          En water, bomen en’t gazon
          wordt asfalt en beton.

          Vraag aan alle mensen:
          wil je dat of niet?
          Zing voor alle mensen
          steeds ditzelfde lied:

Er staat een oude lindeboom
aan ’t einde van de laan.
En met z’n allen willen wij:
die moet daar blijven staan.
Daar ligt een kleine kikkersloot
met eendekroos en riet
waar kind’ren spelen in het gras
en auto’s hoor je niet.
waar kinderen spelen in het gras
en auto’s hoor je niet.