donderdag 3 juli 2014

Cliëntisme En Bangmakerij In EdamVolendam

In mei vorig jaar presteerden VD80 en Lijst Kras het om rond de discussie over het HHNK
een serie stellingen te publiceren die puur op bangmakerij berustten.
Ambtenaren huisvesten in de gebouwen van het HHNK aan de Schepenmakersdijk in Edam zou zóveel geld kosten dat er geen geld meer zou zijn voor bijvoorbeeld wegen - groenvoorzieningen - sportvoorzieningen - bibliotheek - parkeervoorzieningen en hogere belastingen
zouden ons voorland zijn.

Nou, dat is allemaal nogal meegevallen. Toch ?
We blijken als gemeente vorig jaar zelfs 3 miljoen euro in de plus te zijn gegaan.
en volgens cijfers van het CBS wonen we hier graag.

In de NiVo van deze week
toch weer hetzelfde kunstje:
een foto van de watersnoodramp in 1916
(toen nog Zuiderzee zonder Afsluitdijk of Houtribdijk) met als titel: "Dit Nooit Meer".

Bangmakerij als politiek instrument
in de discussie over de dijkverzwaring
en alle mee-koppel-opties daarbij.

Bangmakerij.
Klinkt heel bekend. Politiek uit de oude doos
die helaas nogal effectief is in dit
politiek niet erg doorontwikkelde dorp.

De dijk hoeft niet hoger - hij moet steviger
de wateroverlast kan van buitenaf komen
maar ook van binnenuit (grondwater)
en de kans op overstromingen is
ééns in de 100.000 jaar.

Er is natuurlijk niets mis met de plannen om overal in het land dijken sterker te maken.
Doen we al eeuwen. Een aanpak waar we democratisch voor kozen en die werkt.

Er is wél iets heel erg mis met lokale politieke partijen als Lijst Kras en VD80
die als enig doel hebben ten koste van alles (ook leugens en verdraaiingen van de feiten)
een weg naar het parkeerterrein achter Spaander aan te leggen. Dijkversterking is voor hen bijzaak.

3/4 van de discussie in de gemeenteraadsvergadering
en van publicaties in de media
gaat niet over veiligheid of over
andere 'moeilijke' plekken in het dijkversterkings-plan
de opties of de nogal slordige procedure
maar uitsluitend over die weg-voor-de-dijk.

Die weg moet er komen !
En dat mag (minimaal) best
3 miloen euro aan gemeenschapsgeld
en grote schade aan de historische omgeving kosten.

Officiëel heet het: "De bereikbaarheid van de haven voor autoverkeer bevorderen ".
De enige reden daarvoor is het tevreden stellen
van een groep - blijkbaar machtige - kiezers
die het (maffia-gewijs) voor het zeggen heeft in
 - met name -  tribaal Volendam.

Er is helemaal geen angst
voor overstromingen of watersnood.
Het doel van het hele gedoe is is cliëntisme.
Die weg moet er komen !

http://nl.wikipedia.org/wiki/Cli%C3%ABntelisme

Daar hebben we in Nederland in het verleden
hele slechte ervaringen mee.
Maar in EdamVolendam mag het nog.

Wilt u nog eens terugzien hoe VD80 en Lijst Kras
een jaar geleden tekeer gingen
en hoe ongelijk ze bleken te hebben ?

http://evodammer.blogspot.nl/2013/05/lijst-kras-en-vd80-onder-de-gordel.html