vrijdag 25 juli 2014

Gemeentelijke Flatsen


U denkt bij het lezen van deze titel natuurlijk:
moet dat niet zijn: gemeentelijke fratsen ?
Mag ook. Het blijft Stadskantoorlijke gekkigheid.


We kunnen er op wachten.
In de aankomende weken
maakt EdVo twee gemeentelijke werkers vrij om gewapend met verfbus - sjabloon en kwast
overal in onze gemeenschap
witte flatsen op - bij voorkeur - trottoirs en - nog voorkeurderiger - op de meeste gekke plekken te kliederen.

Het is de bedoeling dat wij als burgers dan denken
dat we onze GFT-container precies op die plek
moeten neerzetten - hetgeen we natuurlijk niet doen.

Een armoedige zaak al die witte flatsen op-niks-af.
Onhandig en heel in-efficiënt.
Bedakke.

http://evodammer.blogspot.nl/2013/08/gemeente-edamvolendam-kwast-eigen.html

Het Kan Zuiniger
Het zou een enorme bezuiniging zijn
als EdVo dit dommige geklieder zou vervangen door een slim plan.
(en de van ons belastinggeld betaalde kliederaars kunnen dan iets zinnigers gaan ondernemen)
Een veel efficiënter ophaalbeleid (centraal aanbieden van afval /energiekosten/tijd)
kan veel geld opleveren.

Het Kan Beter Voor (al of niet beperkte) Voetgangers
Het zou bijvoorbeeld prettig zijn voor voetgangers die nu vaak in hun loop belemmerd weten door lukraak op het trottoir geplaatste volle of lege GFT-containers. Die dingen schijnen niet op de rijweg te mogen staan want dan heeft het 'overige verkeer'  er last van. Voetgangers zijn&blijven ook in de ogen van deze beleidsmakers tweede-rangs burgers.

Minder Zwerfafval
Het (zwerf-)afval dat het ophalen geeft zou met 80% verminderd kunnen worden.

Beter Voor Het Milieu
Het milieu kan worden gespaard (minder autobewegingen bij het ophalen)
en de kosten voor het ophalen substantieel verminderd.

Het zou - zoals in andere wel-moderne-en-slimme gemeenten - heel anders kunnen.

Waarom hebben wij geen slimme plekken om onze GFT-bak neer te zetten waar niemand er last van heeft en de ophaaldiensten er blij mee zijn omdat ze niet meer op elke hoek voor elke bak
hoeven op te trekken c.q. af te remmen - op te stappen en af te stappen of veel te veel
onnodig (tijdrovend) lopen ?

Tja.  Waarom eigenlijk niet ?
Als u die vraag echt beantwoord wilt zien kunt u mailen naar edamvolendamschoon@telfort.nl of bellen naar 0299 - 36 19 20. Zulkse sneue verhalen durf ik u hier - blogsgewijs - niet te vertellen.

edamvolendamschoon heeft hier hele goede plannen en voorstellen voor.
Maar daar wordt niet naar geluisterd.
 Zou dat komen omdat we onze voorstellen niet op de goede plek (bij de witte flats) neerleggen ?

klik op een afbeelding voor een vergroting 
 
klik op een afbeelding
voor een vergroting


klik op een afbeelding
voor een vergroting

In Purmerend hebben ze
stukjes openbaar groen zo ingericht
dat bewoners er hun containers kunnen
neerzetten. Zo heeft niemand er last van
en zijn de ophaaldiensten
snel en goedkoop klaar.

 Waarom mogen GFT-containers
wel op het trottoir
maar niet op de rijweg staan ?

Wie heeft er hier
last van wie ?Wij zetten al onze GFT-containers
(en ook al het andere afval overigens)
gezellig - sociaal en vrolijk bij elkaar
aan het begin van de straat / ons pleintje.

De ophaalauto komt achteruit aangereden
en ze zijn heel snel klaar. 't Scheelt benzine
tijd en veel moeite. (zoeken/lopen/slepen)

De bestrating blijft goed
omdat die zware vrachtauto
niet meer - optrekkend en afremmend -
het hele pleintje hoeft rond te denderen.

Geen last van onhandig geparkeerde auto's
en geen schade aan openbaar groen, tuinafscheidingen - lantaarnpalen - verkeersborden.

De heren van Tol-Milieu
zijn er heel blij mee.

Eventueel afval ligt op één plek en is
snel&gemakkelijk op te ruimen.

De lege containers staan de rest van de dag
niemand in de weg.

Daar zijn wij dan weer
heel blij mee.