maandag 23 juni 2014

Is Groenbeheer Vrijwillig ?

De schrijvers van onderstaand stukje en de politici die over dit onderwerp beslissen bedoelen met 'groenbeheer' grote stukken groen: weiland - park - dijken - bos - etc. Het 'grotere' groen.
Het groen waar we zo graag doorheen wandelen en fietsen als we het dorp voor even
achter ons laten.

Ik mag hopen dat de discussie nog even fel gevoerd gaat worden
in G.S. want zonder vrijwilligers kunnen we het wel schudden.
Dan worden al die prachtige plekjes natuur die we - vaak buitensteeds - nog hebben straks met één streek platgemaaid en/of helemaal platgespoten. Over de gevolgen voor flora en fauna zullen we het maar niet hebben. Als groenbeheer teveel (?) geld kostverliest meestal het groen.Bron: NHD 2014 06 20

GS schrapt pot vrijwillig groenbeheer

Door Matthie Bergman - 20-6-2014
                    
HEILOO - Gedeputeerde Staten van Noord-Holland willen een eigen initiatief om vrijwilligers meer bij het beheer van groen te betrekken, na een jaar alweer schrappen. Directeur Ernest Briët van Landschap Noord-Holland (LNH): ,,Tienduizend vrijwilligers worden in de kou gezet.’’
Al in eerste jaar al wegbezuinigd !

Het gaat om het programma ’Betrekken bij Groen’, dat inmiddels uiterst succesvol is. GS vroeg vorig jaar LNH en collega-organisatie IVN meer vrijwilligers bij het natuurbeheer te betrekken en stelde 608.000 euro per jaar ter beschikking.

In het eerste jaar dat dit programma loopt, wil GS het geld alweer per 2017 schrappen, aldus de kadernota 2015-2018, omdat het geen echte kerntaak zou zijn. Briët: ,,Het besluit kwam voor ons als een donderslag bij heldere hemel. Natuur- en landschapsbeheer is een duidelijke provinciale kerntaak. Dan is de uitvoering door vrijwilligers dat toch ook’’, stelt hij.

De vrijwilligers zijn betrokken bij activiteiten als het onderhouden van bomen, oevers en duinen, weidevogelbescherming, bescherming van diersoorten en het zelfstandig beheer van natuurterreinen.
Als de subsidie wegvalt kunnen LNH en IVN al die mensen niet meer op allerlei manieren ondersteunen.

,,En als je de vrijwilligers eenmaal kwijt bent, krijg je ze niet meer terug’’, aldus Briët.
Provinciale Staten behandelt maandag de kaderbrief.


Hier in de gemeente EdamVolendam hebben we hectaren aan snippergroen / minigroen.
Kleine stukjes binnen de bebouwde kom. Bijvoorbeeld in borders perken / onder bomen /aan waterkanten.

Een beetje beleid - en wat geld (en dat (b)lijkt er hier in EdamVolendam opeens in overvloed te zijn) en goed aangestuurde - goed gemotiveerde - goed gefaciliteerde vrijwilligers  en je dorp is een groene oase. Van perk tot park. Van veld tot slootkant. Van geveltuintje tot boomspiegel.
Het is een kwestie van willen.

De situatie van nu is kenmerkend te zien op onderstaande foto.

Twee dezelfde boomspiegels.
De een (op de foto de voorste)
is ge-adopteerd door vrijwilligers
de andere (op de achtergrond)
een doodgespoten - door honden doodgepieste/gekakte woesternij
met bij voorkeur zwerfafval
of een reclamebord erin.

klik op een afbeelding voor een vergroting


voor de dyslexici onder ons
even van de andere kant bezien >>>>>>>>>>>>>

Behalve dat de sfeer er beter van wordt door mensen positief te betrekken bij hun leefomgeving en dat onze leefomgeving er veel leuker op wordt, levert een goed groenplan voor boomspiegels op den duur geld op.

En - ook niet onbelangrijk - 
de boom is er erg blij met zo'n levendige
gezonde en natuurlijke boomspiegel.

Minder onderhoudmeer kwaliteit en vooral:
minder onkruidbestrijdingsmiddelen in het gemeentelijk groen betekent
dat mensen hier graag willen wonen en gezonder blijven.

Het is voor een gemeente
toch echt wél een kerntaak
om onze openbare ruimte mooi&
gezond te houden.

En of je die klus dan zelf doet, uitbesteedt (en dat mag wat kosten !) of onder gemeentelijke regie door vrijwilligers laat doen is
voor een een béétje slimme gemeente(raad) geen vraag maar een opdracht.

Tijd voor mini-groen-beheer door vrijwilligers en EdamVolendam.