maandag 26 mei 2014

Stop Met Kliederen !

Graffiti kennen we allemaal. Vandalistisch geklieder van meestal jeugdige sneue types.


Onderstaande foto's zijn ook graffiti.
Maar nu in onze openbare ruimte gekliederd
door mensen die vinden/denken dat zij het wél mogen.
Dat ook hun zooi jarenlang blijft staan boeit ze niet.
Geen spuitbus is hen teveel - geen verf te slijtvast - geen kwast of roller te groot.

De wandelclub spuit mededelingen
op de stoeprand

De basisschool zet een speurtocht uit  (die je 7 jaar later nog kunt volgen)

Ten behoeve van het verkeersexamen wordt elk jaar weer het hele dorp volgekliederd met witte pijlen (waarna de verf in vlekken wordt uitgereden door overig verkeer)

Professionals spuiten getallen over hoogte/diepte/afstand betreffende rioleringen e.d.

De organisatie van de Waterdag (met de gemeente als vooroploper) spuit mededelingen en tot-hier-en-niet-verder-lijnen op alle grachtjes en in alle straatjes van het oude centrum

De waterdagdeelnemers 'reserveren' hun plekje met alle materialen die hen voor handen zijn - dus ook verf.........

en zo misschien nog wel meer plekken en momenten
waarop er blijkbaar gecommuniceerd moet worden
via geverfde mededelingen en symbolen in de openbare ruimte.

Dat we er de rest van het jaar tegenaan moeten kijken en de kwaliteit van het gebodene nogal te wensen overlaat boeit blijkbaar niet iedereen. De openbare ruimte als vrijplaats voor legale graffiti.

Het ziet er niet uit
en nobody gives a damn.
Onze openbare ruimte
- toch al niet het toonbeeld van liefde&zorg -
is van ons allemaal.
Ook van de mensen (de grote meerderheid) die geen prijs stelt
op al die mededelingen en symbolen op straat.Het ware te wensen dat de verantwoordelijken bij de gemeente EdamVolendam hier iets aan gaan doen. Al is het alleen maar degenen die deze viezigheid aanbrengen verplichten om het weer schoon te maken. Een uurtje poetsen&boenen zal ze leren en wellicht tot inkeer brengen.
Een andere optie is het laten schoonmaken door een professioneel bedrijf
en de rekening doorsturen naar de vervuiler.

Ik maak me sterk dat als ik - bijvoorbeeld - de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen 2014 met spuitbus en grote witte blijvende letters op de stoep voor het stadskantoor spuit, dat ik daar dan problemen mee krijg.  Dan wel. Ik wel. Bovengenoemde vervuilers niet ?

Sterker nog: geldt de wet in dezen niet voor ons allemaal ?

edamvolendamschoon@telfort.nl


NB:  memo to myself
        spuitbus kopen en verkiezingsuitslagen opzoeken.