vrijdag 21 maart 2014

Grondwaterproblemen In EdamVolendam

20 december 2014
Goedemorgen,
Omdat we merken dat er al geruime tijd geen gebruik meer wordt gemaakt van dit mailadres, en op de laatste vraag die via dit mailadres gesteld is er niet of nauwelijks reactie kwam, gaat dit mailadres opgeheven worden. De Facebookpagina van Grondwater Volendam blijft vooralsnog wel bestaan voor het uitwisselen van ervaringen en vragen.Twee jaar geleden haalde de gemeente EdamVolendam het Munnickenveld overhoop omdat er nieuwe rioleringen moesten komen. De oude gres-buizen waren versleten. Juist daarom functioneerden ze ook als drainage want het grondwater werd via deze poreuze en kierende&spletende buizen afgevoerd.

Tijdens de werkzaamheden
werd er door bewoners en deskundigen al op gewezen
dat de nieuwe riolering
zou betekenen dat er
drainage bij moest.
Anders zou het grondwaterpeil
in het Munnickenveld wel eens
met meer dan een halve meter kunnen stijgen.


Een bijzonder regelneverige en in ieder geval niet terzakekundige ambtenaar van EdVo besloot dat dit niet nodig was. Gevolg: bewoners die al bijna twee jaar met grondwateroverlast zitten.
Stank - vieze beestjes - kou - vochtschade - houtrot - financiële schade - gezondheidsschade.
In de strijd met de gemeente zijn er ook gevallen van emotionele schade te melden.
De bewoners worden er gék van.

Oh - bijna vergeten te vermelden: de schade voor ons als gemeenschap loopt tegen de miljoen euro.
Als de drainage meteen was gelegd had dat enkele 10.000-en euro's gekost. Nu moet alles opnieuw op de schop. Alle straten en trottoir weer open. Alleen de voorbereidende onderzoeken
lopen al in de 10.000-euro's.

Onze gemeente presteert het om deze bewoners - die zo positief mogelijk actief proberen te blijven - nu nóg aan het lijntje te houden met vage beloften. De planning loopt elke keer uit en dan krijgen ze een keurige brief dat ze maar lekker ff met hun problemen moet blijven doormodderen.

http://www.edam-volendam.nl/gemeente/grondwater-munnickenveld_42752/item/voortgang-grondwater-munnickenveld-maart-2014_56381.html

Van enige schadevergoeding is - nog - geen sprake - de bewoners moeten op eigen terrein
de kosten zelf betalen en van die eigenwijze ambtenaar die de gemeenschap met een schade van
€ 1.000.000 opzadelde hebben ze nooit meer iets gehoord.

De bewoners zitten in een emotionele range van heel boos&obstinaat tot wanhopig en geduldig en dociel afwachten want bang om hun tanden te laten zien. Al 2 jaar.

De gemeente had natuurlijk voor de time-being wat noodmaatregelen kunnen nemen. Maar dat deden ze dus niet. Eerst een miljoen over de balk gooien en dan geen geld besteden aan maatregelen voor de gedupeerden van je eigen falende beleid. Dat is (waren we niet de op één-na-leukste gemeente - !?!)  óók EdamVolendam.

In onze wijk is - op aanwijzing van bewoners - op een pleintje de riolering vervangen (als je als bewoner niet oplet gebeurt er niks) zonder drainage (dat gaat straks fout)  - en op een ander pleintje de drainage doormidden gezaagd ("sorry meneer - dat is een probleem maar dat ligt op privéterrein dus het is gelukkig úw probleem).
Bij ons op het pleintje hebben we het maar zelf gedaan. Het is even een klusje maar dan heb je ook wat. Bijvoorbeeld een kruipruimte die droog is met alle voordelen vandien.

In de Jan Huibrechtszstraat
bleek deze weken dat
zélfs een gemeentelijk apparaat
een lerend organisme kan zijn.

Tot grote verbazing én vreugde werd er bij de nieuwe riolering meteen ook een drainage-buis ingegraven. Een paar uurtjes werk.
Kosten nog geen €9.000,- extra.
En allemaal blije bewoners.

 http://www.stadskrant.net/nieuws/riolering-op-hoogte

Wat mij opviel is de berichtgeving in
De Stadskrant en De NiVo
waarin met geen woord werd gerept
over het feit dat hier wél een drainage werd meegelegd terwijl op het Munnickenveld het grondwater tegen de huiskamervloer klotst.
Belangrijke info dunkt mij.

Het kan dus wel.
Maar daar hebben
de bewoners van het Munnickenveld
nu geen boodschap meer aan.


http://www.nieuw-volendam.nl/resources/uploads/nieuws/9656/janhuibrechtszstraattv1__large.jpgOok politieke partijen
hebben zich ermee bemoeid.

Of ze dat niet goed gedaan hebben
of ook stukliepen op de onwil
op fort Stadskantoor weet ik niet.

Daar heb ik wel zo mijn eigen
gedachten over.

klik op een afbeelding voor een vergroting
kom terug op dit blog door te klikken op
het terugpijltje linksboven in uw beeldscherm

En dit is dus waar het allemaal om gaat:
een simpele pijp die het grondwater afvoert naar de belendende vijver.
Een taak van de gemeente.  Een zorg voor de belastingbetaler.
Is dat nou zo moeilijk ?
 
 
evodammer schreef hier eerder over
 
volg de hele discussie op: