maandag 31 maart 2014

Burgers Voor Bijen


In de media hoor/lees je steeds meer
dat de bijen het moeilijk hebben in ons land.

Dat heeft  te maken met de inrichting van onze natuur
maar nog meer met het gebruik van onkruid-bestrijdingsmiddelen.  De bijen worden er ziek van
en gaan er aan dood.

Minder of geen bijen betekent minder of
geen bestuiving van bloemen die daarmee
geen vrucht gaan dragen.

Bloemen/bloesem die zo belangrijk is.
Niet alleen voor de bloemetjes die we zo mooi vinden
maar ook voor onze landbouw.

Bijen zijn een vrijwel onmisbare schakel in
de productie van veel van ons voedsel.

Bron NHD 27 maart 2014
,,Bij­en hou­den is hip. Het is leuk en de ho­ning is lek­ker”,
zegt Mar­jo­lein Kru­se (23) uit Monnickendam
,,Maar bij­en zijn voor­al heel be­lang­rijk.”
Ze heeft het tot haar mis­sie ge­maakt
om de he­le re­gio Wa­ter­land daar­van te over­tui­gen.
Ze wil de bij­en­stand be­vor­de­ren
door mid­del van ‘crowd­fun­ding’.

,,Vo­ri­ge week las ik in de krant het ar­ti­kel over
het be­drijf Syn­gen­ta uit Enk­hui­zen dat een ac­tie is be­gon­nen
om de leef­om­stan­dig­he­den voor bij­en in Ne­der­land te ver­be­te­ren.

Het idee is dat op boe­ren­be­drij­ven grond be­schik­baar komt voor bloe­men­vel­den,
waar bij­en vol­op voed­sel kun­nen vin­den, waar­bij de kos­ten wor­den ge­dekt door bur­gers,
die zo’n bloe­men­veld spon­so­ren.”

Bloemen sponsoren.
Bijen subsidiëren.
Imkers in staatsdienst.
Crowdfunding voor bijen.

Hoe heeft het ooit zover kunnen komen
in ons kleine maar blijkbaar
niet altijd even nature-minded landje aan de zee.

Voor mij is het reden om extra veel bloemen in de tuin en op het balkon te willen.
Bloemen kun je zien - voelen - proeven en ruiken maar niet horen.
Daar zorgen bijen dan weer voor.
Als het onderwerp u boeit hieronder nog wat leuke links.

http://andijkernieuws.net/2014/03/12/stede-broec-helpt-de-bijen

http://vroegevogels.vara.nl Op Zoek Naar Imkers

http://www.burgersvoorbijen.nl

Er is ook kritiek:
http://www.bionext.nl/consument-zakelijk/burgers-voor-bijen-is-doekje-voor-het-bloedenHoningbijen leven voornamelijk van stuifmeel en nectar. Om zich als volk goed te kunnen ontwikkelen moet er dan ook voldoende voedsel aanwezig zijn, het hele jaar door. Als bloeiers vroeg in het voorjaar aanwezig zijn (sneeuwklokjes, krokus, hazelaar, wilg) en er afwisselend het hele seizoen tot in de herfst iets te halen valt, kunnen we spreken van een goede bijentuin.