zaterdag 4 mei 2013

Herdenkings-Waardig

In 2009 zijn we begonnen met verzoeken aan de gemeente EdamVolendam en netwerkbeheerder LIANDER om de omgeving van het Joodse Kerkhof (officieel: Israëlitische Begraafplaats)
beter schoon te houden en te onderhouden.

Het was ook té genant om tijdens bijvoorbeeld de dodenherdenking van 4 mei hier tegenaan te moeten kijken: graffiti - zwerfvuil - woekergroen - kapotte hekken - onkruid - smerigheid alom.
Een respectloze desolate omgeving voor zo'n gewijde plek.deze foto's zijn van hoe de toestand toen was.
klik op een afbeelding voor een vergroting
kom terug op dit blog door te klikken op het terug-pijltje
linksboven in uw beeldscherm


Nu - 2013 - ziet het er hier veel beter uit. LIANDER heeft het gebouwtje en de omgeving opgeknapt.
(dit soort electriciteitshuisjes blijken ook monumenten - daar is budget en speciale aandacht voor)
Er zijn nieuwe struikjes geplant. Er ligt dankzij vrijwilligers van EdamVolendamSchoon geen zwerfvuil meer. Het geheel maakt - behalve dan een lelijke heg en overal onkruid - een relatief goede indruk.
Een respectvolle omgeving voor zo'n gewijde plek.

Het NIK - Oud-Edam - Buurtbewoners - EdamVolendamSchoon zijn blij met LIANDER dat onze verzoeken goed oppakte en actief meehielp. Vandaag nog heeft LIANDER - speciaal voor de herdenking - álle graffiti verwijderd. Dit bedrijf verdient daarvoor een compliment.

Vrijwilligers van EdamVolendamSchoon hebben zwerfvuil geraapt - onkruid gewied en geveegd.

De rol van de gemeente EdamVolendam is en blijft onduidelijk. Vaag. Ik zie gemeentemensen in deze tijden bezig bij de verschillende monumenten. Of hun inzet zo goed is als deze plekken verdienen of dat het plichtmatig en minimaal is laat ik aan uw beoordeling over. Ik zie details waar des-interesse en liefdeloosheid uit spreekt.

 Dit kun je weghalen.


Het gras wordt gemaaid
inclusief
het zwerfvuil
dat ook blijft liggen.


Graffiti: je moet het gewoon niet wíllen !


Vervelend  als je in een gemeente woont waarvan de met ons belastinggeld betaalde medewerkers zó on-geïnteresseerd en respectloos met de wensen van de levenden en de nagedachtenis van dode burgers omgaan. Nu levert de gemeente EdamVolendam hierin een minimale prestatie.

 Het is "werk" voor ze om rond 4 mei wat rond te lummelen bij onze oorlogsmonumenten. Het zou een erezaak moeten zijn om dat het hele jaar door en kwalitatief veel beter te doen.

Het zou goed zijn als niet de vrijwilligers van EdamVolendamSchoon de regie hebben in het schoonhouden en onderhouden van dit stukje Edam maar dat de gemeente EdamVolendam dat
als haar taak ziet.  Communicatie met - overleg over en samenwerking met alle betrokkenen hierin
zou standaard uitgangspunt moeten worden. Oorlogsmonumenten en hun omgeving: een morele plicht !Het argument dat daar geen geld of personeel voor is
gaat niet op. Dat is een keuze.

VriendenvanEdamVolendamSchoon
zou graag zien dat in 2014
óók de gemeente EdamVolendam
- meer dan nu - moeite wil doen om onze diverse herdenkingsmonumenten met liefde en zorg
herdenkingswaardig te laten zijn.

edamvolendamschoon@telfort.nl
evodammer schreef vorig jaar ook al een blog over dit onderwerp.
http://evodammer.blogspot.nl/2012/03/oorgat-edam.htmlMelding aan LIANDER

Beste meneer Seeboldt,
U heeft een schade gemeld op de Liander website. Binnen tien werkdagen behandelen wij uw melding en geven wij een reactie. Liander wilt u alvast hartelijk bedanken voor de energie die u steekt in de kwaliteit van onze diensten! Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met onze klantenservice: tel 026 8449900.
De schade
Omschrijving object:elektra huisje
Bevat het object reclamelijsten?:nee
Omschrijving schade:graffiti op het huisje
Plaats:Edam
Straatnaam:Jacob Peteysstraat
Locatie/toelichting:Het huisje is gelegen naast een Joodse kerkhof. De graffiti op het huisje is erg storend. Ook omdat herdenkingsdag er aan komt, wil ik graag dat het verwijderd wordt.
Uw gegevens
Aanhef:de heer
Voorletters:F.J.
Tussenvoegsel:
Achternaam:Seeboldt
Telefoon:0299-361920
E-mail:edamvolendamschoon@telfort.nl