woensdag 10 april 2013

Speelt De Rode Koningin van EdamVolendam Vals ?

           

10 april 2013

Bron: Peter Louter  -  http://hardewoorden.blogspot.nl

Als ik een raadsvergadering in Edam-Volendam bezoek, word ik vaak besprongen door een man die in mij een gevaar ziet voor de democratie. “Schrijf nou eens positief over de politiek, man, straks gaat niemand meer stemmen door jouw negatief geschrijf” bijt hij me dan toe.

Die man overdrijft natuurlijk verschrikkelijk. Daarnaast kan er getwijfeld worden aan zijn analyse van de politieke situatie. In de gemeente Edam-Volendam zijn de heersende bestuurscultuur en de politieke cultuur waarschijnlijk de grootste vijanden van de democratie.

Je zou zelfs kunnen stellen dat vanuit de bestaande bestuurscultuur democratie als hinderlijk wordt gezien en dat er bij een aantal belangrijke onderwerpen geen intentie aanwezig is om democratie als zodanig, behalve als formele verplichting, serieus te nemen.

Die bestuurscultuur heeft ook een interne werking. Uit een recent organisatie-onderzoek http://hardewoorden.blogspot.nl/2013/04/het-directiemodel-in-edam-volendam.html blijkt dat medewerkers op het stadskantoor zich onvoldoende veilig voelen. Er heerst een klimaat waarin men zich naar de leiding moet schikken en anders voor represailles moet vrezen. Die stijl is ook extern herkenbaar. Het bestuur in Edam-Volendam heeft de neiging haar wil op autocratische wijze door te zetten.

Als voorbeeld daarvan zou kunnen worden gekeken naar de mediastrategie (link) die wordt gevolgd bij de voorgenomen fusie met de gemeente Zeevang.  http://hardewoorden.blogspot.nl/2013/03/de-goed-nieuwsshow-over-de-fusie.html Het is niet de bedoeling dat er een kritische discussie ontstaat die dat voornemen zou kunnen doorkruisen.

Een van de hoofdrolspelers in het nogal autocratische bestuur van Edam-Volendam is wethouder Marisa Kes (VD|80). Vanwege haar bestuursstijl heb ik haar de kleur ‘rood’ toebedeeld.

http://hardewoorden.blogspot.nl/2013/03/bestuur-in-edam-volendam-is-dat-rood.html

Die kleur behoort bij een leiderschapsstijl die zich onder meer kenmerkt door democratie te zien als een te overwinnen weerstand.

Ze heeft bekendheid verworven door haar doortastend optreden bij de ontwikkeling van het woningbouwplan ‘Broeckgouw’. De gemeente treedt daarbij op als projectontwikkelaar en risicodrager. Het is anno 2013 niet eenvoudig om een groot aantal nieuwbouwwoningen in de markt te zetten en verkocht te krijgen. Er zijn aanwijzingen dat wethouder Kes de instrumenten uit haar portefeuille ‘ruimtelijke ordening’ gebruikt om kleinschaliger plannen voor woningbouw tegen te werken teneinde de verkoop van woningen in de Broeckgouw zo veel als mogelijk te begunstigen.

Ze gebruikt in dit geval haar hindermacht ten behoeve van financieel-economische belangen die de gemeente als ondernemer heeft door private ondernemers tegen te werken.
Het meest in het oog springend is echter de wijze waarop ze bezig is een grootscheeps plan voor te bereiden om het hart van de Oude Kom van Volendam te voorzien van een grootschalig winkelcentrum met een ondergrondse garage voor 700 auto’s.

Zonder dat dit voor de bevolking zichtbaar werd is ze al een paar jaar bezig geweest om strategische stappen te zetten die het doel dichterbij moeten brengen. Ze kreeg het voorkeursrecht voor de aankoop van panden in het doelgebied. Ze kocht al met een smoesje ('de ingang van de parkeergarage onder de Havenhof moet worden verbeterd') een strategisch hoekpand aan. Ze kreeg medewerking van parkeerwethouder Dorus Luyckx om het Europaplein autovrij te maken. Ook nu werd daarvoor een smoes ingezet. Het zou gaan om een verbetering van de verkeersveiligheid. Alle stappen kunnen worden teruggeleid naar het uiteindelijke doel –een nieuw winkelcentrum als een soort overbodige harttransplantatie-. Die stap(pen) gingen vooraf aan plannen waar de gemeenteraad nog over moest beslissen. Bijvoorbeeld over de toekomst van het Europaplein.

Een bijzondere gebeurtenis die tekenend is voor de stijl van Queen Kes is de geheime poging van haar familieleden om het Volendams Museum op te heffen. http://hardewoorden.blogspot.nl/2013/04/nog-een-aap-uit-de-mouw-in-edam-volendam.html

Het betrokken pand was een tijd lang nodig bij de plannen voor wat de ‘vernieuwing van het dorpshart’ werd genoemd. Ik heb het bewijs voor deze snode plannen geleverd. De reactie van Queen Kes was tekenend. Brutaalweg werd ik uitgemaakt voor een leugenaar die geen ander doel had om mensen te beschadigen. Tussen eenvoudig ontkennen of anderen van onwaarheden beschuldigen zit een kritische grens. Die is hier overschreden.

De volksvertegenwoordiging ziet bij dit alles ‘slapend’ toe. Collegepartijen spelen elkaar de bal toe en de oppositie in de gestalte van de VVD en GroenLinks zijn te veel bezig met de eigen prioriteiten.
De eenmansfractie Lijst Kras doet haar best, maar durft niet altijd ‘harde woorden’ te spreken.

Ik kan de man die mij altijd bespringt als ik een raadsvergadering bezoek niet beloven dat ik positief ga schrijven over de politiek in Edam-Volendam. Integendeel. De patiënt is ziek en er is een medicijn nodig. Een medicijn dat werkt. Een medicijn dat de democratie er weer boven op helpt. Een medicijn dat de burger weer rechten geeft en van gemeenteraadsleden weer volksvertegenwoordigers maakt, in plaats van controleerders van het bestuur die negeren dat bijvoorbeeld de rode Koningin geen (democratische) kleren draagt en vals speelt.

Peter Louter