dinsdag 30 april 2013

Hallo Koning Onbenul

Jules De Corte schreef in de '70-er jaren een lied dat heette "Koning Onbenul"
Het lied gaat niet over een koning maar over de onbenulligheid, vercommercialisering
en ver-Amerikanisering van de maatschappij.

Natuurlijk vind ik onze koninklijke hoogheid Koning Willem Alexander geen onbenul.
Me dunkt dat onze koninklijke familie bestaat uit fijne getalenteerde medemensen
die een zware taak op zich namen/nemen (Hun werk doen ? In hun lot berusten ? ).

Toegegeven: ze kosten ons kapitalen, vervuilen het milieu, ontduiken belasting, schieten voor hun plezier dieren dood, leven in het verleden en de partners van leden van het koninklijk huis zijn opvallend vaak afkomstig uit voorheen fascistische landen. En er zijn maar weinig mensen in Nederland die tot hun 45e mogen oefenen voor het beroep dat ze gaan uitoefenen en - eenmaal in functie zóveel personeel hebben om het hen gemakkelijk te maken.


Toch is er de overeenkomst
met het lied

De onvoorstelbare onbenulligheid
op radio en tv. en in de krant
op school, op straat en op de club als het er om gaat de abdicatie
en de inhuldiging te "vieren".

De meest lullige weetjes
het uitspitten van
de meest platte details (of dat nou een woord in een afscheidstoespraak is, iets met kleding ((hoedjes !) of een struikeltje). Opvallend onopvallend erbijhoren. Niets of niemand wordt gespaard.

                          Breaking news: De koningin rookt af&toe een sigaret !!!!

De commercie komt met werkelijk álles dat oranje is of (qua "humor") met het koningshuis te maken heeft om ons maar aan het consumeren te krijgen. Het Koningshuis (met hoofdletter !) is big business.
(u heeft toch wel oranje gebakjes in huis ?!)

De politici die met het kwijl op de mond de gaande en komende majesteiten de hemel inprijzen
met een woordkeuze waar je maag van omdraait.

De plakkerige hijgerigheid van een oneindige stoet van mensen in de media die allemaal "iets"
te melden hebben. Tot zelfs overtuigde republikeinen die nu de hielen likken van alles dat Koninklijk is of er ook maar iets mee te maken heeft.

Een misselijkmakende diarree van letterlijk en figuurlijk gekleurde non-informatie die niet waar is
en die we al helemaal niet willen weten.

Het grote gemis is de relativering ("Koning-Keizer-Admiraal - Popla gebruiken ze allemaal")
en een béétje een kritische houding t.a.v. deze familie, hun gedrag en hun levensvisie.

Maar we kiezen voor deze gekkigheid.
Koning Onbenul is het volk zelf.
En elk volk krijgt de koning die het verdient.