zaterdag 16 maart 2013

Venster

Ik was op zoek naar lente-gedichten voor de seizoensvieringen van volgende week.
Ik vond dit prachtige gedichtje:

          Dag! Dag!

          ‘Dag’ zei de aarde
               en ‘Dag’ zei de zon,
en ze lachte verheugd
toen de lente begon.

‘O zon’, sprak de aarde,
ik zie je zo graag!
Voor jou is het groen
dat ik feestelijk draag.

Toen jij naar mij lachte
en vriendelijk deed,
heb ik velden en tuinen
met bloesem bekleed.

Nu blinken mijn plassen
mijn zeeën zijn blauw
en ik wuif met struiken
en bomen naar jou.

(auteur onbekend)Het komt uit het maandblad "Het Venster" van de kerken in Edam.

Normaal zou ik als zelf-benoemde atheïst zulks misschien niet lezen
maar ik heb het in één keer uitgelezen.

De inhoud ontgaat me vaak een beetje. Het is - no offence - niet mijn wereldje.
Maar wat mij heel bijzonder trof is de liefde - de zorg - de nauwkeurigheid en de
- ook technische - kwaliteit die dit kerkblad uitstraalt. Samenwerking. Prachtig !

Het gaat dit weekend allemaal 
om media-geweld rond NL-Doet.
De koninklijke familie die klust (zolang de camera's draaien)
vrijwilligers die één keer per jaar opdraven
reclame - websites - loterijen en wedstrijden. 
Vercommercialiseerd vrijwilliger zijn.
Bijna niet leuk meer.

Het venster wordt gemaakt door échte vrijwilligers
voor wie NL-Doet 365 dagen per jaar geldt.
En daar neem ik diep mijn petje voor af !

Bent u zoekende qua vrijwilligerswerk ?
Zij zoeken ook u !

edamvolendamdigitaal@xs4all.nlklik op deze link:
http://www.kerkgemeente.nl
onderaan bij "categoriën" vind u onder "venster" ook alle uitgaven van het afgelopen jaarColofon Venster
maart 2013

Voorzitter Vensterredactie
Ed Broeze e.broeze@hetnet.nl

Vensterredacteur
Frans Koning frannelies@gmail.com

Redactieleden
Simon Ruitenberg Elly ten Holt
Ria Ruck - Martens Marika Fraenkel
Wijnanda Hamstra

Vormgeving
Henk Goede Jacco Huber
Lieuwe Kramer Josee Menzo

Foto’s
Arie van Ginkel apvanginkel@quicknet.nl
Ron Verniers rh.verniers@quicknet.nl

Advertenties
Jan Harmsen 0299-372565

Aanleverpunten kopij
Raad van Kerken
Helma de Vries
Achterhaven 39, 1135 XS 0299-372969
Voor ingezonden brieven redactie.venster@gmail.com

Doopsgezinde Gemeente
H.A.J.O. Schaap schaapedam@planet.nl
Molenwerf 5 1135 GM 0299-371946

Kerkgemeente Edam
Jacco Huber jaccohuber@yahoo.com
Tjaskermolen 3, 1135 LM 0299-350533

RK Edam
Ria Ruck - Martens hanr@xs4all.nl
Jac. Tonissenstraat 8, 1135 JB 0299-369949

Protestantse Gemeente Volendam
Jan van Strijen
Dijkgraaf Poschlaan 30, 1135 GP 0299-366836

Aanmelden of afmelden voor ontvangst Venster
Lieuwe Kramer 0299-372899
l.kramer@quicknet.nl

Verspreiding Venster
Familie Kok (Protestants Edam) 0299-371916
Jan Ettema (RK Edam) 0299-366694
Arjan Maas (Volendam) 0299-365661

Drukwerk
Graphic Service Edam Oplage: 1.960

Voor adressen van de verschillende kerken: zie de pagina’s
van de betreffende gemeente of parochie verderop in dit blad.

Penningmeester
Reinier Stijvers reinier.emmy.stijvers@quicknet.nl
Rabobankrekening 38.56.31.499

Kopij voor het volgende Venster kunt u inleveren
vóór donderdag 21 maart a.s.

Het nieuwe Venster verschijnt in de week voor
7 april 2013