dinsdag 19 maart 2013

Groei Of Krimp ? Wens Leugens Feiten

Een paar weken geleden was er een meneer-met-lichtbeelden in de raadsvergadering
die uitleg gaf over het nieuwe megalomane plan "Dorpshart Volendam"
De belangrijkste voorwaarde voor het slagen van dit waanzinnige project zou zijn
dat Volendam (alleen Volendam ?) dan wél weer zou moeten groeien.

En verdomd: in de NIVO van diezelfde week een juichend stukje:
Bevolking Volendam Groeit Weer !
met als ondertitel: Afname Bevolking Edam.
En deze week weer zo'n zelfde stuk in De Stadskrant.
(zie onder)

We zijn al sinds mensenheugnis één gemeente maar in de (war-)hoofden van deze types
blijkbaar nog twee aparte wereldjes: de ene helft ("EdamVolendamZuid") groeit
de andere (EdamVolendamNoord) krimpt ?
Daar krijg je rare kinderen van !

Anders gezegd: met als uitgangspunt dat we twee aparte dorpen zijn
heb je geeneens recht van spreken meer.

De postcode waarin je bed staat bepaalt waar je op de grafiek terecht komt.
Kommenstrijd en eigen-belangenbehartiging ten top.

De ene krant is de andere niet maar ze zouden zich beiden diep moeten schamen
voor zulkse eenzijdige partijdige volksverlakkerige en kommenstrijd-aanwakkerende publicaties.

Heel gek: er is sprake van groei 
maar niemand heeft onderzocht waar die groei vandaan komt.
Zijn het nieuw-geborenen ? Import ? Re-migranten ? Spookburgers ?
Cijfers die niet kloppen ? Fictieve grafieken ? Vergeten overleden ?
Misschien was het handig geweest de leeftijd van de groeiers
erbij te zetten ?!

Als er 100 "Edammers" met hun gezinnetje naar De Broeckgouw verhuizen
worden ze opeens "Volendammers". Dan krimpt "Edam" en groeit "Volendam"

Als "Edammers" in het verleden (dat zegt de krant-meneer) gemakkelijker de gemeente verlieten
en elders gingen wonen - in tegenstelling tot "Volendammers" die bij paps&mams op zolder bleven wonen (zegt de andere krant-meneer) - komen ze nu blijkbaar terug als "Volendammers"

Als de gemiddelde gezinsgrootte terugvalt tot 1.8 kind
(in Edam-Zuid 1,9) hoef je geen rocket-scientist te zijn om te kunnen uitrekenen
dat we krimpen.

Overigens: "we"  > zijn dat mensen met exclusieve "Volendamse" genen
of "Edammers" met unieke plaatsgebonden eigenschappen ?
Of telt iedereen mee die binnen de gemeente-grenzen woont ?

En we hebben ook nog 129 spook-burgers die niet terug te vinden zijn in de statistieken
en een heleboel semi-permanente tijdelijk-vaste gasten (?)
met al of niet een brievenbus-adres.

Ja - zo kan ik het óók.Daarna volgt er een gegoochel met cijfers en statistieken die moeten aantonen
dat we in de toekomst blijven groeien. Aan-mijn-hoela-of-aan-de-uwe ?
Deze naar-jezelf-toerekenende-onzin zal ik u - en zou u zichzelf - moeten besparen.
(oh.....u wilt graag lijden ? > zie dan de artikelen onderaan dit blog)

Er bestaan leugens - gróte leugens en statistieken.
Tot deze laatsten behoort dit dossier. Hoe mooi de grafische lijnen ook zijn uitgelicht en ingekleurd.

We krimpen. Ook in EdamVolendam. Zoals in heel de rest van Nederland.
(Een aantal raadsleden bevestigde dat ook ter vergadering)
We krimpen zelfs sneller dan de rest: een demografische erfenis van de grote (katholieke) gezinnen
uit de jaren '30 / '50 van de vorige eeuw. Wij lopen hier altijd al 30 jaar achter op de actualiteit.

Landelijk gezien is er een enorm gedoe over het feit 
dat nu 5 werkenden voor 1 A.O.W.-er betalen
maar dat die verhouding snel zal veranderen in 
4-op-1 / 3-op-1 of zelfs nog minder.
En dan gaan roepen dat we nog steeds groeien ?! 
Hoe doof&blind&stom kun je zijn ?
We vergrijzen in hetzelfde tempo 
als waarin we een halve eeuw geleden groeiden.
Wij groeiden toen harder. Dus we krimpen nu ook sneller.

Door hier lokaal als gekken (ook in de letterlijke zin des woords) te blijven bouwen
kunnen we het nog aardig verdoezelen.
Ook al bouwen we voor leegstand (nu al zo'n 1000 woningen) of
- als het maar goedkoop genoeg is - voor mensen van buiten de gemeente.

Leegstand: werkelijke leegstand / verborgen leegstand / dubbelwonen / speculatie-objecten

Mensen van buiten. Daar is niks mis mee.
Daar zal ik als import-evodammer helemaal niets van zeggen.
Maar de vraag is of je dat wilt. Of je de concurrentie met de buur-gemeenten aanwilt
die op hun beurt ook weer de gekste toeren gaan uithalen om hún bevolking te laten "groeien"
(niet te laten krimpen).

Straks krijgen we weer een welkom-aanmoedigings-premie-circus als je maar binnen een gemeente wilt gaan wonen.
 Als in de jaren '30 in Amsterdam waar je van de huisbaas een gratis behangetje en een week huur kreeg 
als je maar in een van zijn woningen ging wonen.

Als melkzuurbacteriën in een pak melk: die eten eerst de melk en daarna elkaar op.

Hallo-hallo-hallo:  er is geen groei. Dat is (schone) schijn.
Hooguit een - al of niet tijdelijke - verplaatsing van mensen binnen de regio.

En dan komt de aap uit de mouw: het gaat niet om inwoners van EdamVolendam
woningbehoefte - verbetering van de economie of een betere leefomgeving.
Het is de bouwmaffia die aan het werk moet blijven. Die (natte-)droomt van groei.
Bouwen-bouwen-bouwen........kan niet schelen wat - voor wie of waarom.
De heimachines moeten stampen want de portemonnee moet vol(er)

De bouwmaffia. Niet in staat het stramien van de vorige eeuw (toen er nog woningnood was)
los te laten. Ze kunnen niks anders. Verslaafd aan vroeger.Als een clown die je alles afpakt behalve zijn neus. 
Is het dan nog een clown ?


Als de bouwer van diligences die maar niet kon begrijpen 
dat we in auto's gingen rijden.
als de hoedenmaker die
tot op één-klant-per-week-en-1000-hoeden-in-voorraad 
bleef geloven in betere tijden. 
Als de vulpen-schrijver die 
pijn-in-de-buik-krijgt 
bij het zien van een toetsenbord.
Spruitjeslucht - Wierookgeur en hang naar een verleden dat hoe-mooi-ook
in het museum hoort.Wijdvertakt in de gemeenschap en goed gesetteld in de politiek en met de media in hun macht
slaan de bouwers er opportunistisch eigenbelangend weer een paar duizend palen bij.
Bouwen-bouwen-bouwen........kan niet schelen wat - voor wie of waarom.

Een denk-trant die in de vorige eeuw op onderwerpen als milieu - energie - geld of grondstoffen
lang stand hield. Tot de wal het schip keerde en iedereen erachter kwam dat groei eindig is
en de aanvankelijke winst (u weet wel: die van die bomen die tot in de hemel groeien) omsloeg
in een veel groter en blijvend verlies. Bijvoorbeeld de nu pas bespreekbaar geworden vastgoedverliezen van gemeenten of de achterstand die we hier nu hebben
op het punt van schone energie.

Dat we straks domweg onszelf in een verkeers-infarct blijken te hebben gestort
(zowel op de weg als in de woonomgving) - dat er geen stukkie fatsoenlijk groen mee over is
of dat de fysieke en sociale leefbaarheid van onze voor spookstad genomineerde gemeenschap
er heel erg op achteruit gaat, wordt door te velen nog niet herkend. Dat zien we dan wel weer.

Wij als gemeenschap zouden er goed aan doen om
i.p.v. als een blind paard naar de toekomst te struikelen
eerst eens goed naar de toekomst te kijken.

F.J. Seeboldt
EdamVolendam


Bron: De NIVO 2013 02 27klik op een afbeelding voor een vergroting     
 kom terug op dit blog door te klikken op het terugpijltje linksboven in uw beeldscherm


Bron: De Stadskrant 2013 03 18


Hé Koent,

Volendam80 "houdt de vaart erin" en de PvdA "kijkt naar de toekomst".
Een vaart naar een toekomst die ruikt naar spruitjes, wierook en weemoedig wensdenken.
Tijd voor een frisse wind.