dinsdag 29 januari 2013

Veulen&Stier. Kaas&Vis. Water&Vuur. Haat&Nijd.

In de gemeenteraad kwam vorige week het onderwerp
de fusie tussen EdamVolendam en Zeevang ter sprake.

Weet u nog in de jaren '70 toen Edam EdamVolendam ging heten ?
Dat was in tegenstelling tot wat sommigen denken géén fusie maar slechts een naamswijziging.
Omdat de rol en invloed van de bewoners van de kom Volendam en haar inwoners zó groot werd
(en zo eigenwijs was) dat deze wijk van van Edam genoemd moest worden in de officiële naamgeving:
EdamVolendam dus.

Veulen&Stier. Kaas&Vis. Water&Vuur. Haat&Nijd.

In de harten van de met name autochtone inwoners is het gevoel nooit echt geland
dat we één gemeente of zelfs één gemeenschap zijn.  Als dat al ooit gebeurt.
Daar gaan nog wel wat generaties overheen. Dat klaphek dat stáát !
(ik als import heb overigens vrijwel niets met die lastige emoties van
"van-wie-ben-je-er-ien" of vragen over waar mijn wieg heeft gestaan)

NB:  Het zou betekenen dat Edam en Volendam in een dé-fusie gaan (mooi woord !)
         Iets dé-fuseren dat nooit gefuseerd is. Ga dat maar aan de minister uitleggen.

Aan de naamsverandering van Edam in EdamVolendam in '75 (want meer dan een naamsverandering
was het niet) gingen ook jaren van voorbereiding en heel veel discussie (en emoties) vooraf.
Het is wel altijd een verstandshuwelijk gebleven tussen deze twee wijken.
Met alle nare gevolgen op feestjes - bruiloften en partijen vandien.

Ik persoonlijk kan mij ergeren aan de (al of niet bewuste) slordigheid waarmee bijvoorbeeld
onze burgemeester  het - afhankelijk van de plaats en het onderwerp - afwisselend heeft over
Edam  of Volendam  of EdamVolendam of VolendamEdam.
(al of niet met het symbolisch zwaar beladen streepje ertussen)
Moet onze Dickerdak de kool&de geit (en de emoties) sparen door de naam te gebruiken
die men wil horen of hierin juist het boegbeeld zijn en het goede voorbeeld geven
door de goede naam te noemen ? Wie het weet mag het zegggen.

Veulen&Stier. Kaas&Vis. Water&Vuur. Haat&Nijd.

En nu is er dan een échte fusie op til. Veel mensen denken dat ze er nog over mogen meebeslissen
maar de beslissing over die fusie tussen Zeevang en EdamVolendam is allang een feit.

De minister is vast van plan het aantal zelfstandige provincies en gemeenten in Nederland terug te brengen tot een veel kleiner aantal grotere gemeenten. En dat gaat ook gebeuren.

Of zoals hij het zelf zegt:

Moeten we een provinciegrens handhaven 
die alleen getrokken is 
omdat een graaf en een paus ooit ruzie hadden ?

Vrij vertaald: moeten we een gemeentegrens handhaven 
die ooit eens - willekeurig en als gevolg van 
het recht van de sterkste of zelfs gewapenderhand -
in/uit de klei is getrokken ?

De provincie mag er haar licht er nog eens over laten schijnen
maar heeft geen wezenlijke inbreng.

De betrokken gemeenten bungelen spartelend
aan de rafelige inspraak-eindjes van dit dossier
maar komen uiteindelijk niet verder dan
een voorstel tot fusie - of niet.

De dames en heren lokale politici
willen natuurlijk ook wat vinden en
delibreren uitvoerig dat er kaders gesteld moeten worden.
Dat de feiten en niet de emoties de beslissing bepalen
Dat er ijk-punten in het herindelings-proces gezocht moeten.
Ze gaan nu in voor-onderzoeken en na-onderzoeken
draagvlak peilen onder de bevolking.

Echte autochtonen uit Edam en/of Volendam
hebben er wél moeite mee.
Die lopen in deze tijden
scheef van de emotie
over dit onderwerp.
Behept als zij zijn met het oergevoel van wij-tegen-zij

Veulen&Stier. Kaas&Vis. Water&Vuur. Haat&Nijd

De gemeenteraad van EdamVolendam
komt zelf niet verder dan een eventueel voorgenomen fusie-besluit.  Ze beslist niets.
Kan hooguit dwars gaan liggen of mee gaan werken. Uiteindelijk beslist in laatste instantie
 Den Haag > De 2e Kamer. Die hebben er - neemt u dat maar van mij aan -
geen enkele emotie bij. Die zijn vóór.

Burgers hier in EdamVolendam of daar in Zeevang om hun mening vragen is onvermijdbaar.
Dat moet. Voor de vorm. Enquêtes - ledenberaden - debatavonden - informatiebijeenkomsten
(schijn-)inspraak en stukjes in de media. Als de sprekers/schrijvers al weten waar het over gaat dan nog zullen ze vanuit hun gevoel - Edammer of Volendammer -  tegen zijn.
Maar helaas pindakaas: Resistance is futile.

Wat we ook vinden en nog gaan ondernemen: het is allang beslist.
We zitten nu in de fase van het op zo legaal mogelijke wijze de beslissing erdoor drukken.

Vroeger was je een dorp dat een sloot en een weiland verwijderd van de buren
zo'n beetje de eigen gang kon gaan. Die tijden zijn voorbij.

                                      Veulen&Stier. Kaas&Vis. Water&Vuur. Haat&Nijd

In dit kader kunnen Zeevang Anders en GemeenteBelangen Zeevang
als lokale Zeevang-partijen nog wel een keertje om de tafel: hoe moet dat straks ?
Komen ze in het VD80-stramien van kiezen voor eigenbelang
of zullen ze kiezen voor het algemeen belang ?

We moeten hier in EdamVolendam niet zeuren.
Zeevang is een prachtige gemeente en helemaal op orde.
Prima buren. Doen dus.

Uiteindelijk hebben we het over een gemeente
die qua inwoners het formaat heeft
van de nieuwbouwprojecten
van de afgelopen 10 jaar in EdamVolendam.
Voor ons - getalsmatig - niet meer of minder dan een
- heel mooi en heel groen - wijkje erbij.

Misschien wordt mevrouw Karen Heerschop wel onze nieuwe burgemeester.
De eerste vrouwelijke burgemeester hier. Dat is dan weer het goede nieuws.


kijk op de website van de gemeente Zeevang
door te klikken op deze link
http://www.zeevang.nl
kom terug op dit blog door te klikken op het terugpijltje
linksboven in uw beeldscherm

Wat blijft is de kommenstrijd die nu in 9 kernen van Zeevang/Edam/Volendam een rol gaat spelen

Dat roept om nieuwe politieke partijen
die á-la-Volendam'80 hun "eigen-eigen" gaan verdedigen.

Volendam Vrij
          Edam Eigenwijs
                    Oosthuizen Onafhankelijk
                              Beets Blij
                                       Mooi Middelie
                                                 Warder Waar
                                                           Heerlijk Hobrede
                                                                   Kwadijk Rijk
                                                                        Schardam Schattigvlag
Zeevang 7 kernen • Statistische / kerngegevens

  aantal inwoners

  Op 1 januari 2013 was het totaal aantal inwoners van Zeevang 6322.

  GemeentedeelMVTotaalWoningen
  Beets276258534225
  Hobrede837515868
  Kwadijk410391801304
  Middelie332357689288
  Oosthuizen1617165032671342
  Schardam554710247
  Warder390381771290
  3163315963222564


Provincie Noord Holland

Het wapen van Zeevang sinds 1970, en de vlag die in 1976 is ontworpen op advies van de Stichting voor Banistiek en Heraldiek.
Zeevang - Officieel wapen
Voordat we u iets vertellen over het wapen van Zeevang geven wij eerst uitleg over de wapens van de voormalige gemeenten, waaruit de huidige gemeente is ontstaan.
vlagDorpswapens

De wapens van de opgeheven gemeenten Beets, Kwadijk, Middelie en Warder bevatten figuren die herinneren aan beroepen die in die plaatsen werden en soms nog worden uitgevoerd.
Wapens van de oude gemeenten Beets, Kwadijk, Middelie, Oosthuizen, Warder
 • Beets had drie hamers als herinnering aan de scheepsbouw
 • Kwadijk een vissersscheepje als herinnering aan de visserij
 • Middelie schoven en een klaverblad tussen twee golvende dwarsbalken als herinnering aan het agrarisch bedrijf
 • Warder een koe ook als herinnering aan het agrarische bedrijf
 • Het wapen van Oosthuizen onderscheidde zich sterk, het had als meest opvallende figuur een bril met één glas en een los glas daaronder, verder vier rode punten en drie ruiten.