zondag 13 januari 2013

Goeie Rotjes

Dit zijn wat evodammer betreft de beste rotjes die hij dit jaar kon vinden.
Niet afgegaan en keurig klaargelegd om op te ruimen.
Jammer dat dat met die andere 100.000-en rotjes niet het geval was.
Maar we blijven dromen.


Dromen van een vuurwerkverbod in 2013.
Te beginnen in EdamVolendam

Alle slachtoffers en alle lucht- water- en bodemvervuiling
die het vuurwerk afsteken ons ook dit jaar weer brachten
moeten toch genoeg argument zijn om deze waanzin te be-eindigen.

edamvolendamschoon@telfort.nl