woensdag 30 januari 2013

Een Half Ei Dat Een Lege Dop Blijkt Te Zijn

De lokale krant De NIVO publiceert elke week een "kladblok" waarin columnist Peter Louter de kans krijgt zijn mening te geven over wat er leeft in ons dorp.
Deze week echter niet. Een van zijn bijdragen (onderstaand) is niet geplaatst.

Natuurlijk is De NIVO zelf baas over eigen krant. Maar het bevreemd wel.

Is het omdat er geen plek meer was............of............omdat de NIVO vindt dat hij wel genoeg inbreng heeft.........of...........zou het komen omdat er een aantal medestanders van de aftredende wethouder Runderkamp in De NIVO van deze week prominent hun mening mogen geven en tegendraadse meningen - en daar is die Peter Louter wel goed in  -
nu-even-niet op prijs gesteld worden ? 

Wie het weet mag het zeggen en aan evodammer melden.


Peter Louter
Bron: De NIVO 30 januari 2013


Maar eerst over het ‘oenisme’.
Op de bewogen raadsvergadering van vorige week waren heel wat ondernemers van rondom het Europaplein aanwezig. Ze droegen allemaal een T-shirt met het woord “oen’’ als opdruk. Ik wilde er graag een hebben als aandenken en dat lukte. Thuisgekomen liet ik het trots zien. “Trek maar aan en hou het maar aan”, was het droge commentaar van Mevrouw Louter die mij dagelijks het gevoel geeft dat ik ook een “oen” ben en daar, in mijn waarneming, niet altijd ongelijk in heeft.

Ik had dus terstond behoefte aan troost en vond die in de gedachte dat we in feite allemaal op zijn tijd wel “oenen” zijn. Het is de grote vraag hoe we daar mee omgaan. Een beetje zelfkritiek kan geen kwaad. Daar worden we een beter mens van.

Met het anderen een “oen” noemen, is het echter oppassen geblazen.
 Dan kan het zo maar gebeuren dat die anderen je fileren om jouw ‘oen-gehalte’ te kunnen bepalen. Dat overkwam wethouder Runderkamp. Hij heeft zijn excuses aangeboden en mompelde nog zoiets als: het ging om niet meer dan een persoonlijk bericht op Facebook. Dat was een gemiste kans. Hij had zo’n T-shirt moeten lenen en moeten zeggen, “kijk: hier staat nu de grootste ‘oen’ van allemaal. Ik heb net iets te veel risico genomen en dat was knap stom. Heb ik van geleerd en nu ga ik er voor zorgen dat die ondernemers gelijke kansen krijgen.”

Heeft hij niet gedaan.
En nu heeft hij geen andere keuze overgehouden dan stilletjes te vertrekken zodat de schade beperkt blijft. En schade is er al genoeg. Door de gezamenlijk aanpak van het als arrogant overkomende trio wethouders: Kes, Luyckx en Runderkamp, zitten de ondernemers van rondom het Europaplein met de gebakken peren. Ze zien steeds minder klanten omdat de toeristen worden omgeleid en de inwoners problemen hebben met het teruggelopen parkeercomfort. In de situatie zoals die was, was er eigenlijk al niet meer voldoende parkeerruimte, er was juist behoefte aan veel meer parkeerruimte.

Vóór de zwakke excuses van wethouder Runderkamp, was er in de gemeenteraad al lange tijd gebakkeleid over een motie van Lijst Kras. Daarin werden de ondernemers rond het Europaplein op royale wijze tegemoet gekomen. Als gevolg daarvan leken er politieke problemen te komen. Dat werd voorkomen door een initiatief van VD|80.  Een aantal raadsleden verdween naar een achterkamertje voor een partijtje dobbel om het hemd van de ondernemers. Ze kwamen eruit met een volledig afgezwakte motie. Gedurende de wintertijd mogen de auto’s voorlopig weer op het Europaplein parkeren. Parkeerwethouder Luyckx bezwoer dat het hem enige tijd zou gaan kosten om dat allemaal weer te regelen en wees er ook op dat er ook nog geen geld voor was. Als ik goed ben geïnformeerd begint het toeristenseizoen met ingang van april. Dan mag er niet meer geparkeerd worden. Een kind kan nu uitrekenen dat de auto’s die nu weer op het Europaplein mogen parkeren, daar waarschijnlijk niet terug zullen keren. De tegemoetkoming is in feite een lege dop.

Ik was vooral verbaasd over de VVD.  Die had een uitstekende vraag.
“Wat is de meerwaarde van een leeg plein?”, vroegen ze. Goede vraag, waarop het antwoord helaas uitbleef. Toch stemden ze voor de motie die ons gedurende het toeristenseizoen met een leeg plein opzadelt. Ik neem de vraag maar over: wat is daarvan in hemelsnaam de meerwaarde? En draai het eens om. Gedurende het toeristenseizoen is er juist nog heel wat meer parkeerruimte nodig dan daarbuiten. In het toeristenseizoen trof je op het Europaplein ook altijd auto’s van toeristen die op eigen gelegenheid naar Volendam waren getrokken.

Eerlijk gezegd snap ik het allemaal niet meer.
Het college is de Oude Kom aan het verbouwen en reorganiseren om er een aantrekkelijk verblijfsgebied van te maken voor verblijfstoeristen. Ik zoek antwoord op vragen. Wie heeft daar belang bij? Wie zit daar op te wachten? Wie heeft daartoe besloten? Wat gaat dat allemaal kosten? Levert dat iets op? Hoe zeker is dat? De voorbereidingen beginnen de ondernemers rondom het Europaplein nu al te flink kosten. Is dat de bedoeling?

Een klein snippertje informatie dat zicht geeft op de achtergronden van het beleid,
kwam tijdens de raadsvergadering uit de mond van wethouder Kes. Volgens haar informatie moeten er veel meer winkels bij, want vergeleken met andere gemeenten heeft Volendam maar weinig winkeloppervlak  in het centrum.  Ik stel daarbij maar dezelfde vragen als hierboven. Maar bovenal zou ik graag zien dat zo’n plan eens flink op de schop wordt genomen. Van onder en van boven moet worden bekeken of dat wel wat worden kan. Die vraag komt veel te weinig aan de orde. Zelf heb ik zo mijn twijfels. Hele grote twijfels eigenlijk.

Peter Louter