donderdag 24 januari 2013

Een Aap Komt Uit De Mouw
Peter Louter
Bron: De NIVO 23 januari 2013


De ondernemers uit de Oude Kom moeten het hebben van vaste klanten die gericht inkopen komen doen en van de impulsaankopen door langskomende toeristen. Door het leegmaken van het Europaplein en het verleggen van de routes van bustoeristen krijgen ze minder bezoek.

Vorige week woensdag protesteerden ze gezamenlijk door vanaf zeven uur in de ochtend auto’s te beletten het parkeerterrein van het stadskantoor op te gaan. De automobilisten werden vriendelijk verwezen naar het parkeerterrein van de Stient.

Deze symbolische actie viel slecht bij wethouder Wim Runderkamp. In een twitterbericht noemde hij de actievoerders ‘Oen-dernemers’. Als je anderen ‘oenen’ noemt, zegt dat ook wat over jezelf.
Dan vind je jezelf slimmer.

De wethouder staat in ieder geval bekend als een slimme ondernemer die zijn zakelijke belangen weet te spreiden. Kort geleden is gebleken dat hij als ondernemer zakelijk belang heeft bij het beleid dat hij als wethouder verkoopt. Samen met een paar ondernemers heeft hij de stichting ‘Promotie Volendam Edam’ opgericht. De stichting heeft zakelijke banden met een busondernemer die vanuit Amsterdam excursies voor toeristen organiseert. De stichting wil nu het parkeerterrein bij de Parallelweg gaan beheren en inkomsten verwerven uit parkeergelden en verkoop via een kiosk.
Als je via Google de stichting opzoekt wordt het thuisadres van de wethouder als vestigingsadres van de stichting vermeld. De ondernemer heeft belang bij zijn beleid als wethouder.

Het betreft dus een situatie waarin belangenverstrengeling nog nauwelijks uitgesloten kan worden. Voor bestuurders in Nederland is belangenverstrengeling een doodzonde die met aftreden wordt bestraft. Mijn vermoedens over de wethouder gaan inmiddels wat verder. De gekkigheid rond toerisme begon met het huidige college. Zo langzamerhand kan ik me niet aan de indruk onttrekken dat de visie op toerisme van deze wethouder de leidraad is geworden van het gemeentelijk beleid.

Wie niet in dat beleid gelooft, is een oen. De totale fractie van VD|80 heeft in een publicatie in de Nivo de ondernemers rond het Europaplein tot zeurkousen bestempeld en hun omzetverlies verweten aan de economische crisis. Je vraagt je nu af of de fractie zich heeft laten gebruiken. Dat vraag ik me ook af bij de wethouders Dorus Luyckx (PvdA) en Marisa Kes (VD|80) die vanuit hun portefeuilles de visie die ik aan wethouder Runderkamp toeschrijf, ondersteunen met allerlei maatregelen.

Het drietal dat ik hierboven noem, treedt naar buiten op als een nogal arrogant clubje dat niet uitblinkt door overtuigende en zakelijke argumenten. Ze stellen zich op als onbegrepenen die zich blijven verbazen over de domheid van anderen en daar geen geheim van maken. Dat is typisch voor mensen met een agenda waar geen overtuigende argumenten voor zijn maar wel (vermeende) belangen achter zitten.

Wat te doen?
Voor wethouder Runderkamp zit er maar één ding op. Aftreden. Desnoods moet de fractie van VD|80, die toch al toe is aan een interne schoonmaakbeurt om van de opportunisten af te komen, hem daartoe dwingen. Als ook zij die verantwoordelijkheid niet nemen, is het aan de andere (college-)partijen om de zuiverheid van het bestuur te bewaken. Of ook Luyckx en Kes hun verantwoordelijkheid dienen te nemen staat nog te bezien, maar lijkt mij wel wenselijk.

Dat is nog maar een begin. Het hele parkeer- en toeristisch beleid moet worden teruggedraaid naar het nulpunt. Het lijkt te veel beïnvloed te zijn vanuit één bepaalde visie. Het zal moeilijk zijn om te achterhalen of en waar het tot stand gekomen beleid op oneigenlijke manier beïnvloed is vanuit bepaalde belangen. Vanuit dat nulpunt kan de gemeente in nauw overleg met de bewoners en ondernemers uit de Oude Kom opnieuw vormgeven. Het Europaplein moet weer toegankelijk worden voor parkeren bussen moeten weer kunnen parkeren op het AMVO-terrein en ook het monumentenbeleid moet opnieuw vorm worden gegeven.

En dan zijn we er nog niet. Het wordt de hoogste tijd dat ondernemers onderling hun geschillen bijleggen. Zonder uitzondering hebben ze belang bij een gezamenlijk beleid op lange termijn. Dat is de Oude Kom als winkel- en uitgaansgebied. Als dat goed is, is dat ook aantrekkelijk voor toeristen. Ze hebben dus ook een gezamenlijk belang bij promotie gericht op eigen gemeente, regio en toeristen. Dat moet niet in handen van enkelen zijn. Ik zie het als van het grootste belang dat die promotie (ook in samenwerking met de ‘meubel- en keukenboulevard’) eindelijk eens krachtig en eensgezind wordt aangepakt. Dan kunnen de verschillende sectoren van elkaar profiteren (synergie) en kan iedere ondernemer daarbinnen zijn kansen benutten.

Als de ondernemers daar niet in slagen, moeten ze over een paar jaar niet gaan mopperen dat gemeentelijke dromers met onbetrouwbare vergezichten kans hebben gezien verdeeldheid te scheppen en in staat waren om de kip met de gouden eieren te veranderen in een plofkip met armzalig legsel.

Peter Louter