maandag 14 januari 2019

Op Edams Grondgebied ?

In de voorlaatste 'De Stadskrant' stond een stukje over nieuwbouw in De Broeckgouw.
De schrijver van het artikel gebruikte daarin de uitdrukking: Op Edams Grondgebied.

Op Edams grondgebied ?Ten eerste bestaat er niet zoiets als 'Edams grondgebied'. Dat kan hooguit zo zijn geweest in de tijd dat onze gemeente nog 'Edam' heette en de kom Volendam daar een onderdeel van was.

Maar die tijd is voorbij. In 1976 is de naam van de gemeente veranderd in EdamVolendam.
Omdat het aantal inwoners in de kom Volendam het 3-dubbele was van dat in de kom Edam
en de naam 'Volendam' (terecht) wilden koesteren.

Onterecht hebben mensen het nog wel eens over die 'fusie' van toen.
Het was dus geen fusie maar een eenvoudige naamsverandering.

Toch ging dat in die tijden met heel veel emoties gepaard. Kommenstrijd genoeg.
De Stadskrant is zelfs om die reden opgericht. Met als doel het aanwakkeren en vooral in stand houden van de kommenstrijd tussen de woonkernen Volendam en Edam en het door dik&dun en vaak ook valsspelend behartigen van de belangen van de (sommige ?) inwoners van de kom Edam.
Hooghartige neerbuigendheid en patriarchalisme genoeg in 'Volendam-Noord' in die tijd.

Chauvinistische slechtigheid ten top. Alleen nog door een klein sneu groepje levend gehouden.
De redactie van De Stadskrant blijkbaar voorop. Dat maakt deze 'verschrijving' nogal wrang.

Ook in de kom Volendam is het verschijnsel
ruzie-zoeken-met-de-buren niet nieuw.
Ook daar nog steeds mensen die denken dat 'strijd'
en alkaar tegenwerken hen iets zal opleveren.
Vooroordelen en generalisaties over 'die aidammers'
- al of niet humoristisch of juist zuur - zijn hen niet vreemd.
Veelal bij de ouderen. Omdat het verleden op het punt van
achterstelling en discriminatie hen daar best wel aanleiding toe geeft.
Dat gevoel klotst nog wel een paar generaties
onderbuik-gewijs door.
En natuurlijk kommenstrijd-emoties bij de intellectueel-minder-bedeelden. 
Maar die wonen overal.
 

De redactie van De Stadskrant
heeft geweigerd
een rectificatie te plaatsen.
Dat tekent het niveau.
Want dat je een fout maakt is niet erg.
Ontkennen en persisteren in je fout
is wel erg.

Tijd voor de redactie van De Stadskrant
om de biezen te pakken.
Of De Stadskrant op te doeken.
Kommenstrijd is zóóóó vorige-eeuws.

Of - net zoals de redactie van De NiVo -
zich te verjongen en op de gezamenlijke toekomst te beraden.
De 21e eeuw is blijkbaar wel in de kom Volendam begonnen.

Het Oubollige Sufferdje dat De Stadskrant dankzij een verdwaalde hoofdredacteur nu is
zal toch niet meer zolang een bestaansrecht hebben.

Het zoeken is naar verbinding en samenwerking.
Het doet pijn te constateren dat de redactie van De Stadskrant
dat blijkbaar niet van plan is.

Evodammer stelt voor
het 3e klaphek
als monument van
wat-eens-was
en
als symbool van
hoe-het-in-de-toekomst-niet-moet
ritueel te verbranden.

Of het om te bouwen tot monumentje-van-dommigheden
voor bij het aankomende stadskantoor.Dan mag De Stadskrant daar
in alle journalistieke vrijheid en objectiviteit (?!)
een mooi stukkie over schrijven.

evodammer
- als altijd in voor positieve oplossingen -
stelt voor dat De Stadskrant onderstaande publiceert:

RECTIFICATIE

In het artikel 'Mooi Wonen Aan De Rand Van Natuurpark De Broeckgouw' in de vorige Stadskrant is per ongeluk het woord 'grondgebied Edam' gebruikt waar dat natuurlijk 'postcodegebied' had moeten zijn. We hebben hier noch op grond van het verleden noch op grond van de toekomst 'eigen' grondgebied per woonkern.
De post verdeelt de hele gemeente EdamVolendam van Schardam tot aan Katwoude in wijken met een eigen postcode. Omdat dat handig is.
 
De redactie van De Stadskrant heeft als uitgangspunt dat we één gemeente zijn en we derhalve dus ook voor álle inwoners huizen bouwen en voor iedereen slechts het gemeenschappelijk belang kennen.
 
De redactie van De Stadskrant betreurt het misverstand dat door deze
ongelukkige woordkeuze zou kunnen ontstaan. https://evodammer.blogspot.com/2014/03/ontkommenstrijden-lied.html