maandag 1 oktober 2018

Waar Is Het Centrum ?

Waar is het centrum ? Daar is het centrum.

Als je zoveel toeristen in je dorp ontvangt is het toch niet teveel gevraagd
de bewegwijzering helemaal heel-schoon-netjes&veilig te houden ?

Gelukkig maar dat ook het schoonmaken
(en stickervrij maken) van verkeersborden
onder de missie van EdamVolendamSchoon EdamVolendamGraffiti&WildplakVrij valt.

klik op de afbeelding voor een vergroting

Ja. Wij kunnen als burger een melding doen dat er iets niet goed is.
In dit geval beschadiging/vervuiling&verloedering van een verkeersbord/aanwijzingsbord.

Ondanks het beleidsvoornemen de kwaliteit van verkeers- en aanwijzingsborden
omhoog te brengen wordt er echter nooit iets met zo'n melding gedaan. Daar komt bij: moeten wij als burger melden of heeft een gemeente als taak dat zelf (van onze belastingcenten) goed in de gaten te houden ? https://stadskrant.net/nieuws/opwaarderen-bebording-edam-volendam

Jammer dat de praktijk nog steeds leert dat zo'n melding geen enkele zin heeft.

Er gaat meer tijd&ambtelijke energie en vooral geld verloren aan het afweermechanisme
ten stadskantore dan aan het oplossen van het probleem.

En die met veel bombarie in de media gebrachte verkeersborden-schoonmaakactie van vorig jaar bleek een
mooie-woorden-weinig-daden-actie.

Lees dit beleidsstuk en huiver:
verkeersborden schoonmaken als tegenprestatie voor een (bijstands)-uitkering ?
link naar artikel:
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2017-209392.htmllink naar artikel bij foto:
De NiVo September 2017?En toch is het heel simpel.
Een kwestie van visie en beleid.
En een relatief bescheiden budget (dat er overigens wel is maar niet wordt gebruikt)
en een jaar lang 0,1 of 0,2 fte (een dagdeel of dag per week) aan ambtelijke ondersteuning.

Oh.......en natuurlijk politici (u weet wel die volksvertegenwoordigers die ons
á € 1.000,- euro bruto per maand moeten vertegenwoordigen)
die dit onderwerp inbrengen en er pro-actief  mee aan de gang gaan.
Overbodige verkeersborden weghalen.
(alleen al het instellen van woonerven met hun impliciete verkeersregels kan 1000-en verkeerborden schelen).

Maak van het centrum van Edam en het centrum van Volendam één groot mens-vriendelijk woonerf en het probleem is al een stuk overzichtelijker. 

Kapotte verkeersborden herstellen.
Vervuilde verkeersborden schoonmaken.
Niet wachtend op een burger die meldt
maar pro-actief als gemeente zelf aan de gang.


klik op de afbeelding
voor een vergroting


Als voorbeeld
te beginnen met dit bord.

Het zebrapad en stoplicht om hoek is 7 jaar geleden
al weggehaald. Maar het bord om ervoor te waarschuwen hangt er nog steeds.

In de afgelopen jaren door twee burgers
in totaal 3x melding van gemaakt.
En ziet het resultaat.

eerdere blogs en artikelen over dit onderwerp:
https://evodammer Verkeersborden

Mening geven ? Meedoen ? Meehelpen ?
edamvolendamschoon@xs4all.nl


UPDATE: in de NiVo van deze week een artikel met daarin de roep om méér verkeersborden ?
https://www.nieuw-volendam.nl/nieuwvolendam/edam-volendam/volendam/algemeen/geen-verbodsbord-voor-vrachtwagens-op-zuideinde

UPDATE: De schrijver van dit artikel is niet goed ge-informeerd.
een verkeersbord rond - rode rand - waar een auto op staat afgebeeld betekent:
gesloten voor alle moter-voertuigen op meer dan 2 wielen. Dus ook vrachtwagens.
Dit is een week later in De NiVo gerectificeerd.