zaterdag 27 oktober 2018

EdamVolendam EdamIII Veiligheid Vergroten Door Nog Grotere Onveiligheid In Te voeren ?

Afgelopen week kregen de bewoners van 2 pleintjes in EdamIII deze brief
van de gemeente EdamVolendam.
(klik 1 of 2 keer op de brief voor een vergroting)Op www.nextdoor.nl
behalve ook een aantal reacties van buurtbewoners deze brief:klik een of twee keer op de afbeelding voor een vergroting

 


Wat mij vooral stoort in de ingezonden brief is dit:

De gemeente kiest voor om een lichte vorm van participatie en betrokken bewoners krijgen nu
tot 5 november de tijd hun mening te delen met het college. Na inventarisatie van die meningen zal het college een besluit nemen en worden de betrokkenen geïnformeerd.
Hoezo 'lichte vorm van participatie' ? De schrijver van de ingezonden brief suggereert dit.
Maar is het ook zo ?

De gemeente neemt een besluit en zal 'betrokkenen' daarover informeren.
Dat roept de vraag op wie in de ogen van de gemeente wel of niet 'betrokkenen' zijn.

Het is op zich een collegebesluit. Maar dat neemt niet weg dat een gemeenteraad
hierover een andere mening kan hebben en het college van B&W kan corrigeren.

Dat de gemeente (ze noemen zichzelf 'wij') 'de vraag heeft gekregen vanuit de veiligheidsregio'
neem ik niet serieus. Het lijkt mij meer een gelegenheidsargument. (eufemisme voor leugen)
Wie vanuit welke veiligheidsregio heeft dit verzoek gedaan ? Hoe komen we daar achter ?
Een WOB-verzoek hierover indienen kan heel verhelderend zijn.

Ik denk eerder dat niet afsluiten goedkoper is. Laten liggen wat er nu ligt. Ook eventuele sloop van het oude gebouw van De Botter en nieuwbouw kan een overweging zijn om deze bouw-weg  nog maar even (jaren ?)
zo te laten liggen.

De gemeente stuurt haar brief alleen aan de bewoners van Pieter Claesstraat en de Hendrick Dirckszstraat. Ik stel me zo voor dat we niet per pleintje maar als wijk denken. Dit probleem
raakt vrijwel iedereen. Een veilige wijk is in ieders belang. Benoem derhalve álle pleintjes
en de daarbij horende verbindingsstraten.

Ik vind sowieso dat we als bewoners van EdamIII collectief solidair moeten zijn met de direct omwonenden / belanghebbenden. Vooral denkend aan kinderen en kwetsbare voetgangers en fietsers. Niet reageren omdat je 'op een pleintje verderop' woont en/of geen mening hebt of wil hebben
is niet aardig t.o.v. andere bewoners.

Zou er iemand zijn - of meer mensen -
die willen inspreken in de gemeenteraad van 22 november ?

Tot nu toe weet ik van een petitie
waarmee iemand langs de deuren gaat
(hele wijk of alleen genoemde pleintjes ?)
en van een aantal individuele reacties
van bewoners naar de gemeente toe
en reacties op internet.
www.nextdoor.nl
www.groot-waterland.nl


Ik denk dat een
centrale coördinatie
voor oplossingen
voor dit probleem de voorkeur heeft.
Samen weet je meer. Kun je meer.
         Sta je sterker.

Als iedereen - hoe integer ook - individueel gaat reageren
speelt dat het gemeentebestuur in de kaart.

Overigens heeft onze gemeente een hele slechte score
als het gaat om het lezen en verwerken en beantwoorden van mail-verkeer.

Het moet mogelijk zijn een werkgroep (actiegroep ?) bij elkaar te krijgen die namens alle bewoners alle informatie heeft en met één stem naar de gemeente toe kan acteren. Het zoeken is naar een of meer medebewoners die hierin het voortouw willen nemen.
 
Veel mensen zitten niet op internet of
komen niet op de genoemde websites.
Zij missen dus de informatie en de reacties
en de reactiemogelijkheid.

Het betekent dat we de hele wijk (+/- 350 adressen)
zouden kunnen benaderen per brief.
Ter info en met de vraag om steun.

De VoetgangersVerenigingEdamVolendam wil actief meehelpen bij het maken en rondbrengen van zo'n informatiebulletin/bewonersbrief
en biedt aan bij te dragen aan de kosten ervan.

Een stuk in De Stadskrant en/of De NiVo en/of het NHD zou mooi zijn. Ter info en om de druk
wat op te voeren. Wie heeft de contacten en vaardigheden om dit op zich te nemen ?

Tot slot nog een paar veelzeggende reacties:

Dit besluit is in 10 seconden door het college van B&W genomen terwijl wij er vele jaren
de negatieve gevolgen van gaan ondervinden. Het boeit ze daar op het stadhuis voor geen meter.

Hoe kun je zeggen dat je de veiligheid in een wijk wilt vergroten
door een maatregel te nemen die de veiligheid in onze wijk juist in gevaar brengt ?

Voor uw reactie-ideeën-suggesties-hulp-inbreng:
F.J. Seeboldt 0299 - 36 19 20Ten onrechte denkt men dat deze doorgang ooit is afgesloten voor motorvoertuigen
t.b.v. de school die er stond. (nu al jaren gesloten). Dat is niet zo. De wijk is bewust zo ontworpen met allemaal hofjes die slechts van één kant per motorvoertuig te bereiken zijn.

Die ambulances en brandweerauto's die hier een tweede aanrijroute hebben
zullen nog het meeste werk hebben op deze plek zelf. Het is wachten op ernstige ongelukken.  Het uitzicht is er belabberd. Er wordt te hard gereden. Niemand rekent op eventuele tegenliggers want het waren gescheiden fietspaden.
Belachelijk idee van B&W!!!

klik op het artikel voor een vergroting
 De Stadskrant 2018 11 05

klik op de afbeelding voor een vergroting
 Piet Reijers, ·2018 11 08 16:00
Voor degene die het nog niet gehoord hebben: het college heeft besloten dat de afsluiting weer terugkomt. Nu alleen nog effe in de gaten houden dat ze dat niet vergeten.
 
bron: NHD 2018 11 12
De bewoners van de hofjes aan de Pieter Claesstraat en de Hendric Dirckszstraat in Edam hebben hun zin gekregen: de gemeente Edam-Volendam heeft toegezegd dat de tijdelijke openstelling tussen de twee straten niet permanent wordt.
 
De bewoners ervaren daardoor veel overlast.
 
Dit besluit van wethouder Runderkamp volgt op vele reacties uit de buurt. Bewoners beklaagden zich over de ontstane sluiproute, waardoor niet-bestemmingsverkeer ’door de straten racet’. De gemeente stuurde daarop een brief waarin de buurt om een reactie werd gevraagd. Er was veel respons. Tot de sluitingsdatum afgelopen maandag reageerden 40 van de 46 betrokken huishoudens, bijna negentig procent. De buurtbewoners kunnen binnenkort een brief verwachten van de gemeente over het genomen besluit, laat woordvoerder Cor Kwakman weten. Hij verwacht dat begin volgend jaar de verbindingsweg weer afgesloten is, zodra de huidige werkzaamheden zijn afgerond.

bron: website gemeente EdamVolendam
Zodra de werkzaamheden aan riool en weg afgerond zijn, wordt de verbindingsweg tussen de P. Claesstraat en de H. Dirckszstraat weer afgesloten voor autoverkeer. Dit is het resultaat van de schriftelijke participatie met de bewoners van beide straten.
Zij hebben massaal gehoor gegeven aan het verzoek van de gemeente om hun mening kenbaar te maken over het eventueel niet terugkeren van de afsluiting voor autoverkeer.
Nagenoeg alle bewoners hebben gevraagd om handhaving van de wegafsluiting en dus niet in te gaan op het verzoek van de Veiligheidsregio om de afsluiting achterwege te laten. Het college van B&W respecteert de uitkomst van deze participatie en heeft de bewoners per brief hierover geïnformeerd.