maandag 22 oktober 2018

De Olieman Heeft Een Fordje Opgedaan


De olieman heeft een Fordje opgedaan is een revueliedje uit het repertoire van de Nederlandse cabaretier en revue-artiest Louis Davids. Het werd geschreven door Jacques van Tol in 1933. Het bestaat uit vijf coupletten en een refrein.
Lees meer op: https://nl.wikipedia.org/wiki/De_olieman_heeft_een_Fordje_opgedaan


Klik op de afbeelding
voor een vergroting

Deze bladmuziek is ook in andere toonsoorten
en varianten opvraagbaar
 
 


De olieman van 't pleintje ging zijn radio verpanden
Hij was blasé van 't goede en verbrak de aetherbanden
En toen met oome Jan zijn zeven tientjes in zijn handen
had hij op 't autokerkhof een vehikeltje gekocht
Een onecht kind van Ford vol builen deuken en hiaten
In lang vervlogen tijden op de menschheid losgelaten
Dat zich met korte sprongen voorwaarts repte langs de straten
en hartverscheurend kermde als je remde in de bocht
En als hij met zijn eigen wagen door zijn buurtje ging
Dan riep de heele buurt: ‘Op zij-daar hè je Deterding.’

Op zeek'ren zondagmorgen die het noodlot extra schikte
geviel het dat ook Ma haar meer dan ongewone dikte
etaps-gewijze  deel na deel in 't wrak-vehikel wrikte
om met haar man en kroost een dag naar Bussum toe te gaan
Pa trachtte met den slinger 's monsters ingewand te zoeken
maar 't reageerde niet, het kreunde slechts in alle hoeken
en Pa gaf de première van twee splinternieuwe vloeken
omdat Ma lijzig vroeg of 'ie misschien niet aan wou slaan
Een jochie uit de buurt riep met zijn petje op één oor:
'Dat ding heb astma Nelis zet er maar een bokkie voor...........'

De Olieman heeft een Fordje opgedaan
Daar rijdt ie mee als een vorst door de Jordaan
Maar 's avonds om tien uren is het uit met de pret
want dan stopt zijn vrouw de slinger onder bed
Tuf tuf tuf
 
Pa wierp zich onder 't voertuig en forceerde enk'le moeren
Ma riep: ‘Doe eerst je strikkie recht de buren staan te loeren.’
Pa vroeg beleefd maar kort of zij haar claxon niet wou roeren
En ging weer in de olie leggen met z'n goeie goed
Het kroost verpoosde zich door aan de handeltjes te knoeien
Zoodat er diep in 't mechanisme iets begon te loeien
Pa dreigde met een sleutel de familie uit te roeien
en 't uitstapje te wijzigen in een begraaf'nisstoet
Maar 't Fordje was gaan kuchen en het hoofd van het gezin
Riep: ‘Vrouw, je kaken op mekaar, hou vast ik schakel in.’................

De Olieman heeft een Fordje opgedaan
Daar rijdt ie mee als een vorst door de Jordaan
Maar 's avonds om tien uren is het uit met de pret
want dan stopt zijn vrouw de slinger onder bed
Tuf tuf tuf
 
't Gedrocht liet plots een schreeuw of het er vreugde in ging krijgen
en trachtte eerst een onbeheerde handkar te bestijgen
Ma gilde ‘me vergaan’ Pa ging met demonteering dreigen,
van haar en beider nakroost en dat maakte haar weer klein
Toen nam het beest zijn sidderende wieletjes te samen
en startte ten verderf verschrikte buurtgenooten kwamen
naar buiten of ze keken eens misprijzend door de ramen
wie of er weer met zevenklappers speelde op het plein
Een wijze ouwe opa riep door het geknal verdoofd:
Dat ding rijdt naar z'n ondergang net als P.C.Hooft.’..................

De Olieman heeft een Fordje opgedaan
Daar rijdt ie mee als een vorst door de Jordaan
Maar 's avonds om tien uren is het uit met de pret
want dan stopt zijn vrouw de slinger onder bed
Tuf tuf tuf
 
Twee uur na dit gebeuren arriveerde er een wagen
met paard voor Nelis' deur en de verblijde buren zagen
hoe Ma met een gezwollen oog de trap werd opgedragen
luid op onschoone dingen zeggend over autosport
Daarachter man en kroost vol olie, wegenstof en deuken
De voerman van de kar bracht nog een baalzak in de keuken
Slechts hij die veel had gestudeerd in de tiendeel'ge breuken
kon zien dat dit het afgekloven rif was van de Ford
De buren hadden revanche en glimlachten verblijd
En Nelis, als ie uitging, hoorde nog een heele tijd..................
 
De Olieman heeft een Fordje opgedaan
Daar rijdt ie mee als een vorst door de Jordaan
Maar 's avonds om tien uren is het uit met de pret
want dan stopt zijn vrouw de slinger onder bed
Tuf tuf tuf 
 
 
 
 
 
PS
Het lijkt erop dat alle opnamen die ik kan vinden zijn ingekort.
Was het lied té lang ? Te ingewikkeld van taalgebruik ? Te overdadig herhalend ?
 
Ik vind ook teksten die anders zijn / veranderd zijn
t.a.v. de originele opname.