woensdag 18 juli 2018

EdamVolendam Reclamebordenbeleid Uit De Vorige Eeuw

In de raadsvergadering van de gemeenteraad van EdamVolendam d.d. 2018 06 28
werd voorgesteld De Fietsersbond te benaderen met de vraag om aan te geven
óf en zoja welke obstakels fietsers in onze gemeente tegenkomen.

Het gaat hier om paaltjes - betonblokken - foute verkeeersborden - uitzichtbelemmerende zaken - verkeerstechnische blunders e.a.

Graag maak ik u attent op het verschijnsel van de reclameborden op het trottoir.
Voor voetgangers hinderlijke en vaak gevaarlijke obstakels

En inderdaad ook voor fietsers geen zegen.
Maar al te vaak staan ze met een of meer pootjes over het fietspad heen
en soms heel schuin richting / over het fietspad / de rijweg zelf.
(De wettelijke afstand is 15 cm vanaf de rijweg maar dat halen ze vrijwel nooit)

klik op de afbeelding voor een vergroting
 

Een paar foto's
(op verzoek
nog veel meer)

 Het probleem is&blijft dat degene die de toestemming verleent (ambtenaar/wethouder)
geen idee heeft waar het over gaat. Verkeersveiligheid is in dit geval zijn/haar pakkie-an niet. Er wordt door het reclamebordenbedrijf (in opdracht) een aanvraag ingediend die uitsluitend administratief door een junior-ambtenaar m/v wordt behandeld. Het idee van respect voor voetganger en/of fietsers en de gevolgen voor hen zit daar niet in het systeem.

Het bedrijf dat die ondingen neerzet boeit het ook niet. Zij zetten neer.
Fietsers- en Voetgangersveiligheid en comfort is niet hun probleem.

Degene die over de regelgeving betreffende reclameborden controle zou moeten hebben
is al jaren onvindbaar. Laat staan dat hij/zij zijn/haar taak doet.

Politieke partijen pakken het probleem niet op. Ze praten wel over voetgangers en fietsers
en roepen in de gemeenteraad prachtige dingen over 'kwetsbare verkeersdeelnemers'
maar dat is het dan ook wel weer. In de politiek vullen praatjes graag gaatjes.

Klachten van burgers of initiatieven van Voetgangersvereniging of Fietserbond
worden stelselmatig genegeerd. Klagers - terecht of niet - verstoren de heersende orde.

Dus ze staan (soms liggen) er weer.
Ouderwetsche vorige-eeuwse zinloze reclameborden waar we niets aan verdienen
die voor voetgangers én fietsers alleen maar tot overlast & irritatie en gevaar leiden.

Een fenomeen waar niemand op zit te wachten dat met één pennenstreek
is te voorkomen. Waarmee EdamVolendam eindelijk qua verkeersveiligheid
- net als de meeste andere gemeenten al jaren geleden deden - in de 21e eeuw aanbelandt.

EdamVolendam en visie ? EdamVolendam en modern ? 
EdamVolendam voetgangers- en fietsers-vriendelijk ? 

Als ze dáár een reclamebord over neerzetten laten we het staan.

 

 
 
 
 
 
 

klik op een afbeelding
voor een vergrotingFietsers én voetgangers
zouden een stuk beter af zijn zonder deze gevaarlijke en hinderlijke reclameborden
die niemand leest en vrijwel altijd al of niet deels in hún domein staan.

 voetgangeredamvolendam@xs4all.nl