donderdag 19 april 2018

Lijst Kras Zet De Waarheid Bij Het Afval

CONCEPT
 
 
Lijst Kras heeft in de media en op eigen website een groot artikel met als titel:

Burger hoeft plastic niet meer te scheiden.
Inwoners moeten zich bewust zijn van wat zij weggooien.


Dit artikel gooit hoge ogen in de afdeling 'meest waardeloze verhalen ooit'
U moet het zelf maar even lezen. http://www.lijstkras.nl

De Titel Is Al Raar.

Als je niet meer je afval hoeft te scheiden
ben je je toch juist steeds minder bewust
van wat je weggooit?
Alles-Op-De-Grote-Hoop? Alles-In-De-Grijze-Zak. Huppetee-weg ermee.
Hoe ga je die burger dan bewust maken
van wat hij/zij weggooit? In dit geval
een heleboel plastic.

Verspreking Of Pure Onkunde?

Ik lees:
Vorige week vrijdag 6 april bezocht een delegatie van LijstKRAS, PvdA, GroenLinks, Zeevangs Belang en de Werkgroep Duurzaamheid de hypermoderne afvalverwerker AEB Amsterdam. De hoog-rendementscentrale AEB Amsterdam verwerkt ons afval en doet dat sinds januari 2018 d.m.v. het zogenoemde ‘nascheiden’ van dat afval.

Een 'Hoogrendements-centrale'?
die ons afval verwerkt ?
Dat moet toch een typ-fout zijn. Maar het staat er echt.
Een centrale levert stroom. Blijkbaar heeft ons afval
een 'hoog rendement' maar dan aan electriciteit.
We leveren ons plastic dus in om als brandstof te dienen.
 
De reden waarom LijstKRAS om deze rondleiding had gevraagd en graag de installaties wilde zien was omdat wij kritische geluiden uit de burgerij hadden gehoord waarom we niet langer ons plastic apart hoeven te houden en om te horen of ons gemeentebestuur er wel goed aan gedaan had om deze scheiding van plastic in onze vuilniszakken niet langer te handhaven. Wij kunnen nu alvast met een gerust hart zeggen dat onze Gemeente hier op alle fronten een juiste beslissing heeft genomen, die op meerdere fronten positief uit zal vallen.

'Op meerdere fronten'...............?
Ik ben nu wel heel benieuwd welke die 'meerderefronten' zijn.
Het front 'duurzaamheid' en 'milieu-bewustzijn'
horen daar sowieso al niet bij.

Ook gek:

Eerst neem je als college/gemeenteraad een besluit. Daarmee overrompel je iedereen.
Dan wacht je tot alle faciliteiten (ophalen / containers) zijn ontmanteld en de ergste kritiek
is weg-ge-ebt en daarna veeg je blazoen schoon met een lul-verhaal.
Politiek heel 'slim' aangepakt. Maar volksvertegenwoordigend bedakke.
Zo gaat dat hier in bananenrepubliek EdamVolendam. 
 
Lijst Kras is er blijkbaar niet
om de belangen van de kiezer/de gemeenschap te dienen
maar heeft zo haar eigen verborgen (cliëntisme) belangen.
Hoeveel zou deze knieval aan AEB
in de politieke of in de persoonlijke sfeer
hebben opgeleverd ?

Overigens werd er door verschillende raadsleden beweerd dat die excursie al had plaatsgevonden. Blijkbaar niet dus. Een gevalletje beetje-jokken-en-politieke-mosterd-na-de-maaltijd ?

Hoe liggen de cijfers in onze Gemeente?
Op dit moment produceert één persoon in onze Gemeente zo’n 256 kilo restafval per jaar.
Met gezamenlijke inspanningen willen we dat in 2020 teruggedrongen zien tot 100 kilo. Op die manier kan er namelijk nog meer gerecycled worden. Voor plastic, blik en drankkartons geldt dat thuis scheiden(wat we voorheen deden), een maximaal rendement van 7,5 kilo aan herbruikbaar plastic opleverde, terwijl nascheiden(wat we nu doen), goed is voor een minimaal rendement van 12,7 kilo herbruikbaar materiaal.

 Een aperte leugen.
Om te beginnen produceren wij als burger geen afval.
We zitten ermee.

LK geeft de cijfers van AEB.
De slager die zijn eigen vlees keurt.
Andere onderzoekers van gerenomeerde clubs als
MilieuDefensie en MilieuCentraal en wetenschappers
komen tot heel andere conclusies.
Apart inzamelen en daarna alsnog nascheiden blijft de beste optie.

Lijst Kras kan overigens nooit weten hoeveel plastic we in het verleden scheidden.
Dat is namelijk nooit gemeten. Wel hoeveel er in de plasticcontainers zat maar niet hoe groot dat aandeel op het totaal van het plasticafval is. (of heeft Loek hoogstpersoonlijk alle vuilniszakken zelf gecontroleerd? ). Hij gaat uit van vage (landelijke) - vergelijkende cijfers (De term 'landelijk gemiddelde' verraadt deze omissie) die gestoeld zijn op aannames en komen uit de koker van stroomleverancier AEB. Wat niet echt een betrouwbare bron is.

Nascheiding van plastic/kunststof
uit het restafval van mensen die altijd al alles in één zak pleuren
wordt hier verward met de bewust afval scheidende positieve burger.
Tja. Zo wordt goochelen met cijfers echt gemakkelijk.
De PLASTIC HERO onderuit gehaald.

 

De nabije toekomst zal nog verdere investeringen en verbeteringen brengen met betrekking tot de recycling van diverse soorten plastic door de AEB en daar heeft men in Amsterdam met het oog op onze gemeente met ons plastic afval van zowel burgers als bedrijfsleven alle vertrouwen in.

 
Aha. Het beleid is nu al 'heel goed'.
Maar het wordt 'nog véél beter'.
 En dat moeten wij geloven.

De waarheid: Amsterdam heeft ons afval nodig om de Zuidas en de Noord-Zuid-lijn van stroom te voorzien. Maar plastic recyclen tot electriciteit is geen recyclen. Dat is en blijft
- via een tussenstapje - gewoon fossiele brandstoffen gebruiken.

 

Edam-Volendam is zeer goed bezig en we zitten al boven het NL-gemiddelde.

Welk gemiddelde ? Het klinkt leuk maar gaat nergens over. Volgens mij wijzen de cijfers uit dat we onderaan bungelen op het lijstje van gemeenten qua duurzaamheid. De cijfers over ons 'bovengemiddelde' restafval- en afvalscheiden-gedrag worden vast nog eens (graag met bron erbij) ook gepubliceerd. Kanniewachten.

Hoewel wij geneigd zijn om onze spullen op te proppen, bijv. door plastic in een andere verpakking te duwen om ruimte te besparen, komt dat later toch vervelend uit in de praktijk van de AEB. En deponeer ook bijv. de plastic schroefdop van het kartonnen melk- of drankpak los in de zak

 Niet 'proppen' !!! U mag met een heleboel lege pakken en zakken en potjes en deksels (voornamelijk lucht dus) naar de afvalcontainer. De extra afvalzakken in keuken en vuilniszakken betaalt u zelf en we mogen maar hopen dat die er weer uitgesorteerd worden.

Tip voor Lijst Kras; bij het apart scheiden van plastic afval was dit helemaal géén probleem.
Vergeet u niet het vervuilde deel van het plastic dat niet meer te gebruiken is
in uw opgeblazen cijfers niet mee te rekenen?!

Doppen van bijvoorbeeld melkpakken en flesjes
moet u juist niet bij het afval doen.
U kunt ze inleveren bij vrijwilligers en centrale punten.
Zij brengen ze naar het KNGF die er geld voor krijgt
dat besteed wordt aan de opleiding van blinde-geleidenhonden. https://www.geleidehond.nl/pagina/steun-ons/kom-in-actie/doppen-sparen.

Pijnlijk foutje van Loek Kras die de winst van AEB blijkbaar belangrijker vindt
dan het goede doel.
 
LijstKRAS neemt ook deel aan de zgn. Duurzaamheidswerkgroep.

Ik daag u uit die 'duurzaamheidswerkgroep' te vinden. U kunt lang zoeken
want deze bestaat niet. Daar komt bij: is Fractie Kras nu opeens duurzaam geworden ?
Nee hoor. Hooguit duurzaam in dommigheid en onbetrouwbaarheid.

FractieKras duurzaam?
Het heeft er toch alle schijn van dat ze hun ziel
aan de nooit-duurzame commerciële duivel hebben verkocht.
Niet voor de eerste keer overigens.

En wat dacht u van deze gekkigheid:

Het plastic in de vuilniszak is emotie. Het mag raar klinken voor een kunststof product, maar bij de AEB Amsterdam weten zij er alles van. Inzameling en recycling van plastic verpakkingen ligt daarom zeer gevoelig.

Weet U wat gevoelig ligt ?
Voorgelogen worden.
Bestuurd worden door politici van het niveau natte krant.
Als betrokken burger met keurig afvalscheidingsgedrag
te worden behandeld alsof je zelf afval bent.  
 
Of Loek Kras c.s. (die ook lijkt te schrijven namens andere politieke partijen maar is dat ook zo ?) ons een oor aannaait of zichzelf - het blijft jammer dat alle leugens in hun artikel
niet recyclebaar zijn.

Laten we maar hopen dat deze onzin van deze nitwitten-partij
snel bij het politieke restafval kan.