donderdag 29 maart 2018

Kerkbalans Volendam Morele Chantage

In de NiVo van deze week op de voorpagina weer het jaarlijkse stukje over de actie KerkBalans.
Een verzoek aan mensen om te doneren aan de lokale (Volendamse!) katholieke kerk
onder de subtitel: Wij kunnen niet zonder u...........

In het artikel komt wel 5 keer het woord 'samen' terug.
Samen ? De katholieke kerkgemeenschap in de kom Volendam
kenmerkt zich al jaren
door juist niet samen te willen werken
met andere kerken in de gemeente/regio.

'Samen' moet hier dus worden opgevat als 'Wij-In-Volendam'.
Het 'wij-tegen-de-rest-van-de-wereld-gevoel'.
Ook niet echt 'in balans' dus.

Het wordt vervelender als de schrijver (dat zijn niet de ondertekenende pastors maar een zeer chauvinistisch-gedreven lid van het kerkbestuur) er van uitgaat dat er 22.000 katholieken in de kom Volendam zouden wonen. Da's natuurlijk niet waar.

Uitgaande van 9000 huishoudens. (of wordt er per persoon afgerekend ?)
zijn er 3000 niet of niet meer lid van een kerkgemeenschap of
behoren bij een andere kerk / religieuze stroming.

6000 huishoudens zouden nog 'Katholiek' zijn.
Dat betekent voor 5000 van hen dat ze gedoopt - ge-eerste-communiet - gevormd en in de kerk getrouwd zijn. Ze komen elkaar alleen nog in de kerk tegen bij begrafenissen.

Verplichte kerkse zaken die niets met geloof maar meer met gewoonte en sociale druk te maken hebben. Quote: "De laatste keer dat ik in een kerk van binnen heb gezien was op vakantie"

Het aantal kerkgangers in de kom Volendam is nog geen 500 per week. Kerstmis en Pasen uitgezonderd. Voornamelijk de ouderen. Veel ouderen. Het vergrijsde deel van de bevolking
dat de gouden tijd nog heeft meegemaakt. Loyaal aan het verleden. Loyaal aan zichzelf.
Een sterfhuis-constructie 'á naturel'

Er sluiten per dag 2 kerken in Nederland.
In Volendam zijn er nog twee.
De O.L.V. Sterre Der Zee
(die al jaren op de nominatie staat om bowlingscentrum/winkel/multifunctionele ruimte/gesloopt te worden) en de St. Vincentius. De enige échte kerk in de kom Volendam met een prachtige historie en als monument
voor de eeuwigheid te bewaren.

In de bedelbrief in De NiVo rept niemand
van de geldstromen die 'naar Haarlem' gaan
en het beleid van het bisdom om bij gebrek
aan geld en gelovigen stevig te saneren.
Ik kan u uit eigen ervaring vertellen
dat daar veel 'slachtoffers' bij vallen
onder de mensen die de boodschap van Jezus
wél in het hart meedragen.

De kerk is een  bedrijf geworden.
Gelovig zijn tegenwoordig een zware opgave.
Quote: "U krijgt nota bene korting op verschillende diensten van de kerk als we hebben vastgesteld
dat u meedoet aan 'Kerkbalans'. (!)

Quote: 'Wat ons is opgevallen is dat meer dan de helft van onze dorpsgenoten op dit moment nog niet heeft meegedaan". Blijkbaar wordt er minutieus  bijgehouden wie wanneer hoeveel heeft gegeven.
Of niet. (Daar vallen de rellen rond de pricacy-problemen met Fakebook van de afgelopen tijd toch bij in het niet.)

Bewijs van bovenstaande is het verzoek om het kerklid-nummer of postcode+huisnummer te vermelden. Da's makkelijk bij het controleren. Dat ze weten bij de administratie wie er wel of niet en zo ja hoeveel heeft gegeven. En daar later op kan worden afgerekend.
Over sociale controle en groepsdruk gesproken.




Gelukkig is er in dit artikel geen sprake meer
van bangmakende (en walgelijke) uitspraken als
"Straks zijn er meer minaretten dan kerktorens op Volendam" of "Straks moeten we weer naar Aidam om naar de kerk te kunnen" zoals in het artikel van vorig jaar. (zie link onder)






Ik zal een atheïstische €10,- overmaken aan deze actie. Ruim naar boven afgerond het equivalent van de geraamde opbrengst gedeeld door 36.000 (het aantal inwoners van de héle gemeente). Helaas heb ik geen kerklidnummer en zullen ze bij de parochiële boekhouding mijn postcode+huisnummer op internet moeten gaan zoeken.

Als teken van respect van een buitenstaander
voor alle wel-goedwillende gelovigen en alle vrijwilligers.
Uit respect voor het verleden. Als bijdrage aan het onderhoud van die prachtige St. Vincentius.
https://nl.wikipedia.org/wiki/Sint-Vincentiuskerk_(Volendam) die steen-voor-steen en centje-voor- centje met bloed-zwet&tranen eigenhandig door de lokale bevolking is gebouwd.

Niet het goede doel en niet de integere intentie
maar de manier waarop er in de kom Volendam
door - gelukkig maar - nog maar een heel klein groepje verdwaasde stemmingmakers wordt omgegaan
met het fenomeen 'KerkBalans' is stuitend.
Groepsdruk en schandpaal.
Het is morele chantage.

Ik wens de kerk - elke kerk -
in haar grootsheid of juist
tot in het kleinst denkbare
menselijke detail
alle goeds toe.
Maar de manier waarop hier in de kom Volendam
met het fenomeen 'kerkbalans' wordt gemarchandeert is stuitend.

Je mag toch hopen dat we voortaan van dit soort walgelijke in 2018 niet-meer-goed-te-praten
on-acceptabel dwingende bedelbrieven
verschoond zullen blijven.

F.J. Seeboldt
EdamVolendam

 



lees ook: https://evodammer.blogspot.nl/search?q=kerkbalans



https://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_kerken_in_Edam-Volendam



UPDATE:
zie ook: De Volkskrant 30 maart 2018
'Koppige Dorpspastoor In Braamt'