zaterdag 6 januari 2018

Het PianolaMuseum Moet Blijven


Gekkigheid heerst in de gemeente Amsterdam.
Hebben ze een prachtig uniek museum............moet het weg.
Omwille van een paar centen.

De gemeente Amsterdam heeft haar zinnen gezet op het gebouw waarin het wereldberoemde Pianola-Museum is gevestigd (voorheen politiebureau Westerstraat).

Het geld dat dat moet opleveren verdwijnt natuurlijk weer in hele diep duistere zakken of zal worden uitgegeven uit on-nutte zaken.

De schade die de gemeente aanricht aan cultuurgoed en muziekhistorie telt voor hen niet.
Muziek en muzikant - het zal de gemeente Amsterdam een rotzorg zijn.

Maar voor ons wel.
Onderteken de petitie !
klik hier:


DE PETITIE

De Gemeente Amsterdam dreigt het pand waarin het Pianola Museum al 25 jaar gevestigd is op de vrije markt te koop te zetten. Het museum zou het gebouw graag willen overnemen, maar tegen projectontwikkelaars heeft het geen schijn van kans. Wij vragen de gemeente af te zien van verkoop van het pand en in overleg met het museum een oplossing te zoeken.

Wij,

Bestuur, directie, medewerkers, alle andere vrijwilligers van het Geelvinck Pianola Museum en sympathisanten

constateren

dat het Pianola Museum dreigt zijn onderkomen aan de Westerstraat te verliezen; - deze unieke, sfeervolle, karakteristieke museum- en concertruimte niet mag verdwijnen - het Pianola Museum een omvangrijke collectie beheert met talloze unieke instrumenten en muziekrollen - steeds meer enthousiaste bezoekers trekt uit binnen- en buitenland - ook voor de gemeente een veel hogere waarde vertegenwoordigt dan de mogelijke opbrengst van het pand

en verzoeken

de gemeenteraad van Amsterdam het college van B&W op andere gedachten te brengen en het pand niet op deze manier van de hand te doen.

https://pianolamuseum.petities.nlbezoek hun mooie en uitgebreide website: http://www.pianola.nl
UPDATE:

Aan alle vrienden en sympathisanten van het Geelvinck Pianola Museum.

De actie tot behoud van het museumpand in de Westerstraat is goed van start gegaan!
Inmiddels hebben na een week al meer dan 4.750 mensen ervoor getekend.
Wie dat al gedaan heeft: heel veel dank en:  stuur het bericht zoveel mogelijk door en verwijs daarbij naar onze website www.pianola.nl 
Dan is het heel gemakkelijk de link te vinden en ook meer achtergrondinformatie.
 
Wie dat nog niet heeft gedaan willen we graag oproepen dat alsnog te doen. De sceptici zullen immers zeggen: ach, nog niet eens 5.000 mensen vinden dit belangrijk…. Hopelijk wil iedereen zijn naam erbij laten vermelden (uw mailadres wordt echt niet zichtbaar!), anders staat er ‘anoniem’ en lijkt het er op dat uw stem niet meetelt.
 
Aanstaande dinsdag 9 januari is er een vergadering van de Bestuurscommissie Stadsdeel Centrum, die kan besluiten dat het Pianola Museum wel degelijk een ‘beleidsdoel’ dient. Namens het museum zullen enkele mensen inspreken. Ook kunt u een raadsadres indienen. De vergadering is in de Boekmanzaal van het stadhuis) tegenover de ingang van de Stopera) en begint om 21.00 uur. Wie er bij wil zijn kan bijeenkomen bij de ingang aan de Zwanenburgwal om 20.45 uur. Meer informatie vindt u via onze website.
 
Vanmiddag waren we te gast bij het radioprogramma Kopspijkers. Hopelijk verschijnt er binnenkort ook een stuk over de dreigende sluiting in de Volkskrant en andere media.
 
Wat is er nu precies aan de hand?
Als men de informatie van de gemeente leest, krijgt men de indruk, dat de stad op de rand van het faillissement verkeert en echt geen andere keus heeft dan een van zijn kroonjuwelen te verkopen.
Maar is dat echt zo?, of heeft men gewoon geen idee van wat men eigenlijk in huis heeft? Pianola Museum? wat is dat een pianola?
Het is alsof men een stel gretige handelaren de sleutel van de porseleinkast geeft. Dat vaasje daar achter lijkt ze wel een vette winst op te kunnen leveren en wordt eruit gegrist, zonder acht te slaan op wat daarbij in gruzelementen valt.
 
De meeste winst van deze transactie zal ook nog eens in handen komen van de projectontwikkelaar aan wie het pand 'gegund' zal worden.
Maar waarom wordt het niet aan het Pianola Museum gegund? Met een inzamelingsactie door het museum moet er toch wel een redelijk bedrag op tafel kunnen komen. Als men de waarde van wat hier in 25 jaar is opgebouwd is echter niet meetelt omdat die niet in geld uit te drukken is, zal dat bedrag altijd te laag worden geacht.
 
Uw stem kan ertoe bijdragen, dat de gemeente ook zal gaan meewegen wat hier verloren zal gaan. Hopelijk komt men tot bezinning voor het te laat is.
Wij zullen vanzelfsprekend niet gauw opgeven en weten ons gelukkig daarbij gesteund door heel veel mensen!
N.B.: Wij ontvangen graag bericht van u als u deze mailing in de toekomst NIET MEER wenst te ontvangen. U hoeft alleen maar een antwoord terug te sturen met "geen email" of "adres verwijderen" en wij passen dit direct aan in ons bestand. Wel dient het daarbij voor ons duidelijk te zijn naar welk email adres van u ons bericht aan u verzonden is.


Met vriendelijke groet,
de museummedewerkers
 
31 mei 2018
Onze actie voor het behoud van het Pianola Museum heeft ertoe geleid dat we nu meer dan ooit ‘op de kaart staan’ en verder kunnen met de opbouw van het museum in de Westerstraat. We zijn in gesprek met verschillende mensen van de gemeente Amsterdam en wij zullen spoedig verder gaan overleggen hoe wij het museum voor de toekomst veilig zullen kunnen stellen. De plannen van het nieuwe gemeentebestuur zien er positief en hoopgevend voor ons uit!