woensdag 11 oktober 2017

Licht Alleen In Volendam ?

In een landelijke campagne
roept de overheid ons op
om op te vallen.
In dit geval qua verlichting
van onze fiets
in de aankomende
donkere dagen.

Blijkens de reclameborden
langs onze wegen en straten
doet de gemeente EdamVolendam
hier aan mee.

Dat wil zeggen:
(ja u ziet het goed)
alleen in Volendam.

De booschap geldt dus niet voor fietsers in
Beets, Edam, Hobrede, Kwadijk, Middelie Oosthuizen, Schardam,  Warder en De Purmer. 
Val op. Exclusief in Volendam

Betekent dit dat alleen in Volendam
(veel ? / meer dan gemiddeld ?) fietsers
slecht- of onverlicht rondrijden en er daar dus verkeers-opvoedkundig nog winst te halen is ?
Dat het in de rest van de gemeente EdamVolendam wel OK is ?

Of is het een slordigheidje van VVN dat het topografisch wel-of-niet helemaal in het snotje heeft ?

Het zal toch niet een bewuste keus zijn geweest van iemand die nog steeds denkt dat 'Folledam' een gemeente is ? (iets dat zelfs gemeenteraadsleden en lokale die-hards nog vaak genoeg roepen) of iemand die nog steeds tegen-beter-weten-in de 'Groot-Volendamse-Gedachte'  aanhangt ?

Als u googled op 'gemeente Volendam' of 'Welkom In Volendam' zult u zien dat bovenstaande omissie waarschijnlijk niet toevallig is.

https://evodammer.blogspot.nl/search?q=welkom+in+Volendam

https://evodammer.blogspot.nl/search?q=groot+Volendam

Ziek zielig of heel sneu. Waar is de fusie-gedachte die we per 01 01 2016 zo plechtig bezworen
waarin we afspraken dat we samen zouden gaan ? Samen-ieder-voor-ons-eigen ?

Van dat is er qua 'verlichting' in overdrachtelijke zin hier-maar-vooral-daar nog wel
enige vooruitgang te boeken. Ook maar een reclame-campagne tegenaaan gooien ?N.B.
In 2015 is er een gemeente-plaatsnaambord neergezet dat in de kern Edam mensen welkom heette
in de gemeente Volendam. Dat was 'een grapje' n.a.v. de aankomende fusie. Sommige grapjes zijn domweg niet grappig. Omdat humor soms de scherpe kantjes eraf haalt maar soms ook
- zoals in dit geval - de scherpe kantjes scherper slijpt.

klik op een afbeelding
voor een vergroting
NHD 2015

Dat de gemeentepolitiek wordt beheerst door Volendamse partijen, daar kan men in Edam nog wel mee leven. Maar dat hun stadje in het jaar van de fusie met Zeevang blijkbaar ook onderdeel is geworden van het naastgelegen vissersdorp, dat gaat de Edammers toch echt te ver
edamvolendamdigitaal@xs4all.nl