donderdag 24 augustus 2017

www.groot-waterland De Schaamte Ver Voorbij

www.groot-waterland
De Schaamte Ver Voorbij
 
 
In EdamVolendam hebben we al bijna 17 jaar een lokale website. Die heet (vreemd genoeg) Groot-Waterland. Is deze naam gekozen vooruitlopend op de fusie met Waterland in 2022 ? Zijn het groeistuipen of is het (valse ?) concurrentie met de buren ? Wie het weet mag het zeggen.

Over het functioneren van deze website en de rol daarin van webmaster Piet Reijers zijn al jaren vragen. Scherpe kritiek ook. Ik ben zo vrij geweest een aantal van deze onderwerpen voor u op een rijtje te zetten.

Diefstal.

Op google vind ik de uitspraak dat Piet Reijers zijn artikelen voor www.groot-waterland zelf schrijft. (zoekterm: 'groot-waterland' en 'Piet Reijers'.) Niet waar.
Hij schrijft zelf helemaal niks.

Het zou ook een nieuws-site zijn. Groter en kleiner lokaal nieuws.
Maar dat 'nieuws' valt vaak genoeg tegen. Niet het nieuws zelf maar vooral ook
omdat het oud nieuws is. Vaak genoeg vaak herhaald in steeds weer een nieuw topic.

Deze webmaster van www.groot-waterland steelt het namelijk uit andere media:
De NiVo - De Stadskrant - Marker Nieuws - Het Streekblad - het NHD - e.v.a.
Hij plaatst ook zonder toestemming berichten van anderen vanaf Twitter of Facebook of websites.

Daar zijn die andere media en publicisten natuurlijk niet blij mee.
Maar wat kunnen ze er aan doen ? Pas als hij daartoe gedwongen wordt (wat de gedupeerden veel tijd&energie kost) plaatst de webmaster soms een link naar het originele bericht / originele medium of verwijdert - onder dwang ! - een uit een ander medium gestolen bericht. Andere lokale websites worden door www.groot-waterland benadeeld. Kaal geplukt. Bestolen.

Deze aanpak betekent ook dat het de webmaster van www.groot-waterland is die voor ons bepaalt welk nieuws er wel/niet op de site is te vinden. Hij kiest voor ons uit
wat we aan info krijgen en van hem mogen lezen. Het is domweg heel gemakkelijk onwelgevallig nieuws via dit medium (dat het heeft over alle nieuws uit EdamVolendam en Waterland / niet dus) uit het nieuws te houden. Altijd handig bij dubbele agenda.
 
Internet is een jungle. Dat weet u. Dat weet ik. Gebruiken en misbruiken en gebruikt worden - eten&gegeten worden. De webmaster van Groot-Waterland blijkt een ordinaire dief te zijn. Een digitale predator.

Opportunisme.

De site is - begonnen als als www.edam.volendam - al heel lang op internet actief. Dat verdient een compliment. Ook kan de webmaster niet ontzegd worden dat hij digitaal heel onderlegd (bij-de-hand) is. En een volhouder. Volgens eigen zeggen is zijn site 'een uit de hand gelopen hobby' waar hij veel tijd&energie aan kwijt is. Maar dat waag ik bij deze 'kampioen-der-dubbele-agenda's' te betwijfelen.

Www.groot-waterland (dat heette toen nog edam.volendam) is in 2001 opgericht n.a.v. de Nieuwjaarsramp in 'Het Hemeltje' in Volendam. Om de lokale overheid te dwingen de waarheid te vertellen en inwoners de kans te geven hun informatie te geven en te krijgen en hun mening openbaar te maken. Een loffelijk streven.
 
Daarna is de site heel lang 'in dienst' geweest van de lokale partij Recht-Door-Zee waarvan de webmaster ook voorzitter was. Dat politieke avontuur is - omdat iedereen doorkreeg dat deze lokale politieke partij één grote leugen was - in 2010 met de grootst mogelijke nederlaag (van 4 naar 0 zetels !) geflopt.
 
Daarna was Piet Reijers politiek uitgerangeerd. Zijn overstap daarna naar de VVD blijft derhalve omgeven met raadsels want daar zijn ze niet echt blij met hem.

Het toenmalige www.edam.volendam ging www.groot-waterland heten. De laatste 7 jaar staan er ook reclames op de site. Een inkomstenbron van (geschat) tussen de €500,- en € 1.000 per maand.

Allemaal legitiem. Maar een schoonheidsprijs verdient het niet. Eerst de oprechte boosheid toen het politieke gewin en tenslotte 'het grote geld' - de reclame-inkomsten (wat betekent dat je onafhankelijkheid inlevert want koste-wat-kost kijkers moet genereren)

Piet Reijers is&blijft een opportunist die - ten koste van anderen -
alleen eigenbelang kent.

Leugens.

De webmaster van www.groot-waterland mag graag opscheppen over het aantal 'bezoekers' dat hij heeft. Dat zou rond de 100.000 per week / 5.000.000 per jaar liggen.

Niet dus. Dat zijn echt onbestaanbare aantallen.
Het aantal echte bezoekers is hooguit een paar 1000 per week. Mooi genoeg maar geen schim van zijn valse-voorstelling-van-zaken.
 
Die 'bezoekers' zijn niet uniek. Vaak dezelfden die vaker - soms heel vaak - komen. Hij telt in page-views (het aantal keren dat mensen op een knop op hun toestenbord klikken) en het meeste daarvan is niet eens een échte bezoeker maar een zoekmachine of een robot. Het zou mij niets verbazen als hij zelf - middels allerlei digitale truukjes - zijn 'bezoekers'-aantallen kunstmatig vertienvoudigt.

U kunt dit zelf heel gemakkelijk controleren door om u heen te vragen wie de website www.groot-waterland wel eens bezoekt. 9 van 10 of zelfs 99 van de 100 keer zal het antwoord ontkennend zijn. Iets dat dus niet kan als die zgn. 'score' echt zo hoog zou zijn op een inwoneraantal van maximaal 35.000 inwoners. Of zou er heel veel valse schaamte over dit fenomeen zijn ?

Www.groot-waterland doet zich veel groter en belangrijker voor
dan het feitelijk nog is. Webmaster Piet Reijers is een kleine krabbelaar met een grote duim.

 
Sneu Forum.

Bij het nieuws op de site hoort de mogelijkheid om er op te reageren. Dat kan door je in te schrijven op het forum. Dan moet je je registreren. Dan kun je meedoen aan de communicatie/discussie op het forum. Dat registreren kan overigens geheel anoniem.

Persoonlijk heb ik heel lang (overigens nooit anoniem) meegedaan aan dit proces. Alle hoeken en gaten (de mooie en de lelijke plekken) van dit forum bezocht.
Seen-it / Been-there / Done-it. Alle successen gevierd. Alle fouten gemaakt. De grenzen opgezocht en er zo af&toe ff lekker overheen. Mooie maar ook lelijke mensen ontmoet. Contacten gelegd.  Ik vind mijzelf derhalve een door-schade&schande-wijs-geworden ervaringsdeskundige.

Van de door de webmaster geclaimde 1400 'leden' zijn er amper 20 meer-of-minder actief op het forum. De rest is (meestal teleurgesteld) afgehaakt. De meeste 'leden' weten vaak niet eens meer dat ze jaren later nog steeds ingeschreven staan. De ledenlijst verdween een paar jaar geleden uit de openbaarheid en is daarmee on-controleerbaar geworden.
 
Staan er fake-leden op ? (Ik denk van wel) of leden die onder meerdere pseudoniemen / nicknames zijn ingeschreven ? (dat weet ik wel zeker). Deze webmaster (zelf onder meerder nicknames actief) hierover op zijn mooie blauwe ogen geloven is geen optie.

Wat opvalt is het niveau van de meeste reacties.
Juist de mensen die serieus en integer en vaak met verstand van zaken hun inbreng pogen/poogden te doen haken/haakten na korte of langere tijd af.
Wat overblijft is voornamelijk een clubje (zullen we het een kliekje noemen ?)
dat alleen maar uit is op rottigheid - beledigen - beschadigen.
Daarbij niet gehinderd door de webmaster zelf.
Die er overigens zelf onder een aantal nicknames vrolijk aan meedoet.
Het niveau van de communicatie - enkele uitzonderingen daargelaten -
is veuls-te-vaak niet hoger dan dat van groep-7-basisschool
(met excuus aan alle kinderen van alle groepen 7 in Nederland).

Dat de gangbare teneur op het forum politiek nogal rechts is
is geen nieuws.
 Maar er zou toch een grens moeten zijn
tussen eng en rigide rechts en anti-links

Het lijkt erop dat webmaster Piet Reijers er belang bij heeft
zich te omringen met anonieme (!) mensen
van een bepaald intellectueel en sociaal niveau
die niet teveel gehinderd worden door kennis van zaken.
En vooral: geen vragen stellen of kritiek hebben op hem.

 
Anonimiteit Als Norm.

Een van de grootste problemen van internet is dat er zoveel mensen anoniem zomaar van alles mogen zeggen/schrijven. Dat nodigt bepaalde types uit om zo onbeleefd en agressief mogelijk tegen andere tekeer te gaan zonder enige vorm van wellevendheid of respect. Meestal ook zonder kennis van zaken of goede argumenten. De afdeling kinderlijke (soms zelfs kinderachtige) onderbuikjeslogica floreert ook op www.groot-waterland.

Op www.groot-waterland is ondanks dat toch een klein aantal mensen
niet-anoniem actief en reageert wel onder eigen naam.
Daar zitten mensen bij met verstand van zaken en heldere communicatie.
Ook reageerders die soms flink aan de scherpe kant zitten qua mening en kritiek.
Maar we weten dan wel wie het zegt/schrijft.
Ze zijn er - eens of hartgrondig oneens - op aan te spreken. 

En we weten op welke waarde hun bijdrage in te schatten.
Hun bijdragen zijn vaak ook qua taalgebruik en wellevendheid
opvallend beter dan de gebruikelijke meuk.
Niks mis mee.
Pareltjes van burgerlijke betrokkenheid.
 
Helaas haken ze te vaak ook snel weer af omdat ze domweg niet ge-associeerd willen worden met deze onderbuikende poep&pies-site.

Een groter deel van de gasten op www.groot-waterland is wel anoniem en verstopt zich achter een nickname. Dan moet u denken aan gekke bijnamen als: "jumbo" / "J.H. Gelijk" / "Question" / "L.S". / "DwarsKuler" /"Ja-Ja" / "tisallemaalniemakkelijk' - 'waakvlam' 'Poetin' of echt lijkende namen als "Kees Nardoes"/ "Willem Wouters" of "C.Tol" (namen die echt-niet-echt zijn). (ledenlijst tot 2014 opvraagbaar)

Het zijn juist die laatsten die menen zich van alles te kunnen permitteren.
Schelden - beledigen - bedreigen - fake-nieuws - ad hominem (op de persoon spelen). Snelle onderbuikmeninkjes zijn bij deze groep in. Het taalgebruik laat qua spelling zowel als wellevendheid bij deze 'soort' vaak te wensen over. Voor hen is het de normaalste zaak van de wereld zonder enige remming de meest verschrikkelijke onzin uit te kramen en/of uitlatingen te doen die werkelijk nergens over gaan of alleen tot doel hebben anderen te beschadigen.

De webmaster van www.groot-waterland vindt dat dat 'moet kunnen'. U en ik weten dat het zo niet werkt en hoe schadelijk dit soort anonieme 'communicatie' uiteindelijk is. (niveau Facebook en Twitter e.a.) Ik weet (aan den lijve ondervonden) dat er onder de (huidige) deelnemers op het forum van www.groot-waterland een paar hele sneue sociaal gederangeerde psychiatrische gevallen zitten. Die bellen je dan 's nachts anoniem op - sturen rare anonieme mails - melden je ergens ongevraagd aan of tikken de koplampen uit je auto. Dat soort soort dus.

 
Racisme Op Groot-Waterland.

Aansluitend op bovenstaande is een van de meest in het oog springende zaken op de site het ongelimiteerd mogen doen van racistische uitlatingen. Artikel 1 van onze grondwet geldt niet op www.groot-waterland. De webmaster vindt dat goed. Degene die er tegen protesteert wordt weggezet als 'links gekkie' of 'geitenwollen asielzoekersknuffelaar'.

Webmaster Piet Reijers van www.groot-waterland is op zijn minst medeplichtig aan en vermoedelijk zelf niet vies van een fiks portie vreemdelingenhaat. Het MDI (Meldpunt Discriminatie Internet) leest na klachten hierover al jaren mee op deze site.

 
Kommenstrijd.

www.groot-waterland is - ook al doet de webmaster het anders voorkomen - juist niet het medium dat ons van de vervelende kommenstrijd en alle daarbij behorende schade gaat verlossen. Integendeel. Op deze site wordt hier vaak genoeg toe opgeroepen - toegepast en toegejuicht.

Het in stand houden van dit voor onze gemeenschap zo schadelijke fenomeen lijkt (om onverklaarbare redenen) een doel te zijn van www.groot-waterland. Een doel om wat te bereiken ? Nog meer kommenstrijd ?

 
Negativiteit.

Als veel vaker voorkomend op vooral internet is het feit dat er een probleem wordt ingebracht of kritiek wordt gegeven op deze site steevast aanleiding om er zo negatief en agressief mogelijk mee om te gaan. Meestal richt deze negativiteit zich op wie het zegt en niet op wat iemand zegt/schrijft.

Complimenten uitdelen - positieve oplossingen zoeken - vragen stellen - verantwoordelijkheid nemen - niet alleen kritiek maar ook oplossingen geven - en zelf de handjes laten wapperen als dat gevraagd wordt - ongelijk bekennen - een béétje relativeren - zijn zeldzame verschijnselen op zurig www.groot-waterland.

Vreemd genoeg verwijten sommigen mij dat ik mij op het forum 'misdraag'.
Dat vind ik heel raar.
Ik vousvoyeer consequent / spreek iedereen met 'u' aan (en verwacht - vaak tevergeefs dat dat wederzijds gebeurt) en schrijf kritisch onderbouwd door feiten. En ja: lastige vragen stellen is mij niet vreemd. Één (dorps-)gek kan meer vragen dan 10 wijzen kunnen beantwoorden.
 
Maar kritiek wordt op www.groot-waterland vrijwel altijd opgevat als onbeleefdheid of beledigend. Het 'had-je-wat ?!- principe'. Gevolgd door agressie persoonlijke aanvallen - dreigementen of zelfs stalking en telefoonterreur.
Kenmerkend voor de sfeer en het niveau van (te)veel deelnemers die daarin ook nog
een flinke portie gebrek-aan-zelfbeheersing - gebrek aan intelligentie en het daar zo vaak bijhorende kudde-gedrag vertonen.

Webmaster Piet Reijers van www.grootwaterland is niet van zins enige informatie te verstrekken die zou kunnen leiden tot het achterhalen van de veroorzaker van bijvoorbeeld de telefoon- en email-terreur. Hij veroorzaakt het probleem wel maar voelt zich er absoluut niet verantwoordelijk voor. Ieder-voor-zich / schijt-aan-de-rest en steun aan de echte gekken.

Een sfeertje van dommigheid - agressie en a-sociaal gedrag waar webmaster Piet Reijers zich blijkbaar in thuis voelt en belang bij heeft. Daar steekt meer achter. Maar daarover later meer.

 
Moderatie.

Een hoofdstuk apart. Er zijn geen regels op het forum van www.groot-waterland anders dan de regels van de webmaster. Jammer dat niemand ze kent want ze zijn nergens vermeld. Moderatie (controle op de inhoud en de vorm van de reacties) lijkt af te hangen van het humeur/tijd/energie  van de webmaster. Of van de 'winst' die hij er al-of-niet in ziet om iets te plaatsen of te verwijderen. Hij verandert soms ook zonder enige gêne de inhoud van jouw bericht. De ene dag mag iets wel. De andere dag niet. Zit allemaal uitsluitend in zijn hoofd. Wij mogen daar geen deelgenoot van zijn maar worden er - als het deze webmaster goed uitkomt - wel op afgerekend.

Er is zelfs een groepje (anonieme) gebruikers die méér lijkt te mogen dan anderen. Iets dat ik persoonlijk altijd nogal verdacht heb gevonden. Webmaster Piet Reijers maakt onderscheid tussen 'wel-vriendjes' en 'niet-vriendjes'. Hij heeft zo zijn voorkeuren. In de persoonlijke sfeer is daar niets mis mee maar in de openbare ruimte en op zo'n medium dat onafhankelijkheid en objectiviteit pretendeert natuurlijk wel. Zijn die 'wel-vriendjes' echt zulke aardige types of hebben/weten zij iets over Piet Reijers waarmee ze hem onder druk kunnen zetten ?

Reacties die webmaster Piet Reijers niet bevallen worden zonder opgaaf van reden en vaak willekeurig aangepast/verwijderd. Vragen of klagen daarover helpt niet. Verzoeken om dan in ieder geval te melden dat er is ingegrepen - en waarom - worden niet gehonoreerd. Uiteindelijk word je 'verbannen' van het forum (errug hè !). Ook dat wordt je niet gemeld of aan anderen gemeld om de reden ervan te verduidelijken. Dat is hoe webmaster Piet Reijers problemen oplost. Ons eigen kleine lokale Erdogannetje.

Zijn levensstijl:
Kritiek moet je niet weerleggen - die moet je blocken. 
De boodschapper digitaal 'onthoofden'.
Negeren of desnoods buitensluiten als oplossing.

Als een echte politicus: stilzitten als je geschoren wordt.
Het waait wel weer over en dan verder met waarmee we bezig waren.

Webmaster Piet Reijers van www.groot-waterland is van het type: 'je mag zeggen wat je denkt - als je maar denkt wat ik zeg'. Dat is formeel overigens zijn goed recht. Maar ook hét recept voor een hoop digitale (en de daarbij behorende sociaal/maatschappelijke) rottigheid.

Ik zal u het onderwerp 'humor-op-internet' besparen.
Samen te vatten als: meestal niet leuk meestal wel schadelijk.
Lolbroekerigheid van het soort dat sommige verjaardagsvisite meebrengt
waarvan je elk jaar weer hoopt dat ze niet op je feestje komen.

zie ook: http://ev-opinie.nl/forums/viewthread/203
 
Aanvulling

Ik ben me er van bewust dat ik niet volledig ben in bovenstaande opsomming.
Daarom hou ik me aanbevolen voor uw mening/inbreng.

 
Samenvattend:
 
Webmaster Piet Reijers van www.groot-waterland is een ordinaire dief.
Hij steelt nieuws en benadeelt andere media.
 
Webmaster Piet Reijers van www.groot-waterland liegt
o.a. over het aantal bezoekers van zijn site -
het vermeende aantal leden - de vermeende invloed die de site zou hebben
op de gemeenschap.
 
Webmaster Piet Reijers van www.groot-waterland
verschuilt zich achter zogenaamde idealen die er niet blijken te zijn.
 
Webmaster Piet Reijers van www.groot-waterland
brengt schade toe aan de gemeenschap EdamVolendam
door negativiteit en agressie - a-sociaal gedrag en onwellevendheid
en zelfs strafbare uitingen over en in onze gemeenschap
op internet te faciliteren en te promoten.
 
De website www.groot-waterland is schadelijk
voor de gemeenschap EdamVolendam gebleken.
Webmaster Piet Reijers en zijn activiteiten
zijn een schande voor EdamVolendam.
 
Webmaster Piet Reijers van www.groot-waterland pretendeert
een objectiviteit en integriteit die er niet is.
Anonimiteit en het daarbij behorende wangedrag wordt goedgekeurd.
Openheid en transparantie is ver te zoeken want niet in zijn belang.
 
Webmaster Piet Reijers van www.groot-waterland pretendeert
het algemeen belang te dienen maar hij kent slechts eigenbelangen.
 
Webmaster Piet Reijers van www.groot-waterland
manipuleert en laat zich manipuleren.
Staat toe dat een select groepje van zijn 'kliekje' dat ook doet.
Hij heeft een verborgen agenda. Is hij chantabel ?
Een groot donker geheim ?
 
Gemiste Kansen Én De Opties:

Al die kritiek en negativiteit - ook in dit artikel - zouden tot beter moeten leiden.
Uiteindelijk hebben we het hier over gemiste kansen. Grote mooie maar gemiste kansen.

 www.groot-waterland is een begrip. Heeft een goede opzet. Kan digitaal veel.
Heeft ondanks alle fouten&kwalen genoeg positieve sympathisanten. En vooral: potentie.

EdamVolendam - en na de fusie in 2022 met Waterland Groot-Waterland
zou heel veel voordeel en plezier kunnen hebben van een website
als www.groot-waterland. Niet zoals hij nu (dis-)functioneert maar zoals het zou kunnen zijn.

Een website die inwoners en belangstellenden de kans geeft hun nieuws te plaatsen.
Vragen te stellen. Commentaar te leveren. Elkaar te vinden. Bron van informatie en activiteit.

Géén diefstal van nieuws uit andere media. Niet meer één nieuwsfeit in meerdere of zelf veel artikelen aanbieden. Werken met een nieuwslijst met verwijzingen als:
lees-verder-op............-links naar de bron.
 
Voorwaarde daarbij is een goede samenwerking met die bronnen: de overige lokale/regionale media en hún websites. In ons geval met name
de NiVo en De Stadskrant maar zeker ook het NHD en RTVNH.

Anonimiteit moet worden afgeschaft. Als je onbekend wilt blijven
zou dat ook moeten opgaan voor je inbreng en je mening. Alleen niet-anonimiteit zal de sfeer - het niveau en de waarde van zo'n site verhogen.
 
Openheid over de ledenlijst. Mogelijkheid voor leden elkaar per mail te vinden.
In ieder geval te kunnen controleren of ze met een serieus-te-nemen persoon
te maken hebben. Een mail via zo'n site is veilig.

Inschrijven niet meer op elk gewenst moment en per direct. (dat voorkomt heel veel impulsieve en vaak niet zo prettige reacties op een forum).

Wangedrag en onwellevendheid moet worden bestreden en bestraft. Onmogelijk maken. Daar zijn helder omschreven normen voor. Normen&waarden die je nog wel terugziet in de reguliere papieren media. Waarom niet ook op internet ? Er zijn behalve veel sites die hun forum hebben stilgelegd omdat het één grote baggerzooi werd ook legio voorbeelden van interactieve sites waar dat prima geregeld is.

Mijn persoonlijke voorkeur gaat in dezen ook uit naar het vous-voyeren - dat geeft een veel betere sfeer in de communicatie. (vergelijk deze omgangsnormen die in veel gremia in onze maatschappij normaal zijn / vergelijk bijvoorbeeld de gemeenteraad). Het voorkomt ook het ons-ken-ons-sfeertje en geeft vreemden meer kansen.

Indien nodig beperken van volume en aantal reacties per lid.

Reclames verwijderen. Een andere financiëring vinden. Bijvoorbeeld met steun vanuit de lokale overheid omdat de site een lokale maatschappelijke functie vervult. Het zou makkelijk passen in de frictie-budgetten van de vorige en de aankomende gemeentelijke fusies.
Vanuit Crowdfunding / betaald lidmaatschap / donatie / filantropie / beschermheer/beschermvrouw vinden.

De actuele moderatie moet geschieden door meer dan één persoon. Een secundaire moderatie (over de grote lijnen en over langere tijd evalueren) door een groep van belangstellenden/betrokkenen kan ook de kwaltiteit van de site - het forum en de moderatie bewaken. Altijd volgens heldere regels die voor iedereen gelden.

Moderatie zal als de NiVo - De Stadskrant - de Gemeente EdamVolendam en www.groot-waterland - Marker Nieuws - Het Streekblad e.a. hun zinloze onderlinge strijd vervangen door samenwerking zelfs in eerste aanleg professioneel kunnen gebeuren. Geld voor vrijmaken omdat een inwonersforum het algemeen belang dient. Dit gaat in de tijd ook gelden voor de media en websites in Waterland - onze toekomstige gemeentelijke partner.

Professionalisering kan betekenen dat je zo'n meningen&informatie-forum 's avonds om 23:00 uur sluit en pas 's morgens weer opent.

 

Voorstel: 
de huidige oprichter/webmaster duidelijk maken dat hij er (niet alleen om bovenstaande redenen) beter mee kan stoppen en hem - ondanks de puinhoop die hij er van maakt(e) - voordragen voor een lintje wegens de - op zijn manier toch - 
bewezen diensten.
 
24 juli 2017
F.J. Seeboldt
EdamVolendam

zie ook:
Groot-Waterland Moderatie Of Digitale Modderpoel ?
http://ev-opinie.nl/forums/viewthread/201