woensdag 18 mei 2016

Vigerende Bestemmingsplannen Starre Politiek

Een bestemmingsplan in Nederland beschrijft wat er
met de ruimte in een bepaalde gemeente mag gebeuren.

Eenmaal vastgesteld moet de gemeenteraad
over eventuele wijzigingen ge-informeerd worden
en er goedkeuring aan verlenen.

In de raadsvergadering EdamVolendam van 21 april jl. werd een bestemmingsplan-wijziging voorgesteld en goedgekeurd. Zo te zien al de 6e (partiële) herziening voor een piepklein stukkie van deze wijk.

Besluit:
1. Het bestemmingsplan ”Zuidpolder-Oost, 6e partiële herziening 2015”, bestaande uit de
geometrische bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand
NL.IMRO.0385.BPZPOost6eHerz2015-VG01, met de GBKN-ondergrond
o_ NL.IMRO.0385.BPZPOost6eHerz2015-VG01_GBKN25112015 en de bijbehorende
toelichting, regels en bijlagen vast te stellen.

Lekker duidelijk hè.
In feite gaat het hier om wéér een andere insteek voor het bouwen in De Broeckgouw.

Eerst moesten er goedkope woningen komen voor 'zielige volendamse zolderkamertjes-bewoners'
Daarna bleek dit 'gouden plan' toch een ietsepietse duurder dan verwacht.
Er kwamen 'markt-conforme' woningen. Niks goedkoop meer maar net zo duur als elders.
De grondprijzen schoten omhoog.

De volgende stap was het vrijgeven van een aantal hele dure luxe-huizen (voor de semi-fine-fleur van met name de 'Folledamse gemienskap') en GPO-kavels (bouwen in eigen beheer als je maar bouwt zoals de verkoper/i.c. de gemeente dat wil).

De nieuwste 'gimmick' is nu weer het plan Keetzijde.
(80 koopwoningen)
Dat wordt 'speciaal voor 'de Edamse Jeugd' neergezet.
(Ruikt u opeens ook zo'n indringende kommenstrijd-spruitjeslucht ?)

Volgens de mensen die graag dit onderscheid maken:
'Volendammers' zijn herkenbaar aan het brandmerk
van een veulen-met-vis op de kont en
'Edammers' herken je aan de getatoeëerde hoorntjes op het voorhoofd
en de stieren-neusring).
 
Foto's en plattegronden Keetzijde 2016

En dat alles keurig in stukjes geknipt zodat we het niet
Europees hoefden aan te besteden. (kan sinds 01 01 2016 overigens niet meer)
Konden onze eigen bouwers zó naar eigen prijs aan de gang. Een prijs die ze
dan weer net-zo-gemakkelijk doorberekenden aan de eigen inwoners die er
een 'uissie-op-nieuw' kochten. Van je familie moet je het hebben.

Zo ging het altijd. Zo gaat het nog steeds. Zo zal het altijd blijven gaan.

Nu lijkt er wéér een nieuwe trend. Er worden dus ergens 34 huurwoningen neergezet. Deels op de plek waar koop-woningen waren gepland / deels op een stukje dat eigenlijk niet voor bebouwing bedoeld was. Indikken dus. En hoppa: een nieuw huur-woningen-getto erbij.Huurwoningen bouwen. Daar is in deze tijden op zich niks mis mee.
Zelfs niet als daar een raar luchtje aan zit.

Zelfs niet in een wijk waar er al zóveel gefraudeerd is met aanbesteding en grondprijzen - de bodem van deze uithoek voor eeuwig vervuild is (asbest / ex-vuilnisbelt) en de reguliere koop-woningmarkt minimaal 500 woningen maar misschien wel 1000 woningen leegstand kent.

Behalve de school die elders werd gesloten/gesloopt en een discutabele supermarkt die de met weinig succes de concurrentie probeerde aan te gaan met DEEN) kent deze monotone wijk nauwelijks of geen voorzieningen van importantie.


De starters (hoezo starters / de meesten lieten elders een huis achter) betalen goud geld voor een on-duurzaam kippenhokje op een postzegelperceeltje.

Maar gelukkig zijn er wel twee door de bewoners zelf-betaalde openbare parkeerplaatsen per woning. (logisch want geen ruimte voor voortuinen of eigen garage.) En ook nog - ná het tekenen van de contracten - een de bewoners door de strot geduwde parkeerkoffer á 400,- per jaar (en dat zal meer worden.) In 30 jaar dus ff €12.000,- euro extra kosten.

Deze nu nog zo 'trotse' bewoners (zegt de krant hè !) komen er over een aantal jaren achter dat hun huis een slechte investering was of zelfs onverkoopbaar. Dat ze eringestonken zijn.
Geluk-bij-een-ongelukje is de rente laag.
Het is ze gegund.

Zo ging het altijd.
Zo gaat het nog steeds.
Zo zal het altijd blijven gaan.

De schoorsteen (van de bouwbedrijven) moet roken
politici moeten scoren.
De jeugd mag ervoor dokken.

Ach. U kent het proces wel: Eerst douw je de gemeenschap een megalomaan en naar vorige-eeuwse maatstaven gebouwde veels te dure en nog-net-niet-mislukte woonwijk door de strot en eenmaal op gang kun je niet meer terug. (Dat heet tegenwoordig de Noord-Zuid-Lijn-Doctrine - eerst graven / dan vragen).

De bouwers verdienen (dat is namelijk het enige doel van dit project: lokale werkgelegenheid)
de gemeente/gemeenschap gaat ervoor betalen.

We hebben nog een TASE - Botter - Korsnàs - Maria Goretti en Lange Weeren te gaan.
Wel spannend of hier ook weer de kaart gespeeld wordt van de 'Volendamse' en de 'Edamse'
woningzoeker. En of er huurwoningen komen.

De huurmarkt - ook in EdamVolendam - zit (ondanks deze +34 huurwoningen)
al jaren shocking klem. Huur-huizen bouwen ?  Daar was de afgelopen 10 jaar dan weer
géén tijd&geld voor.

En er was geen visie over.
In de 'Follendams denkende minds' is huren geen optie. Sterker nog: er worden goed-bruikbare gebouwen gesloopt - er staan plekken leeg (wel een plan maar financieel nog niet interessant genoeg voor de bouwmaffia) en bestaande huurwoningen worden verkocht. Slopen-slopen-slopen  en daarna bouwen-bouwen-bouwen. Alles moet 'op nieuw' en vooral (voor een selecte groep) geld opleveren.

Maar dan is er gelukkig nog het vigerende bestemmingsplan.
Je propt er - getto-gewijs - ff 34 huurwoningen tussen en we kunnen weer voort.
Een doekje voor het bloeden. Een cosmetische ingreep.
Zo ging het altijd. Zo gaat het nog steeds. Zo zal het altijd blijven gaan.

Ikzelf heb een - niet-vigerend - bestemmings-plan
voor de politici die dit allemaal bekokstoofden,
er medeplichtig aan zijn of dit drama zelfs nu nog verdedigen.

Als zij in hun persoonlijke bestemmingsplan
nou een enkeltje politiek-ver-weg nemen
kunnen slimmere (of wél-integere) geesten
met een wél sociaal-maatschappelijke visie
misschien een poging wagen van deze puinhoop nog iets te maken.

Te beginnen met een bouwstop.  (al eerder door mensen die
veel slimmer zijn dan ik voorgesteld)


Daarna de fysieke en financiële schade inventariseren.
Daarna een herbezinning op wat de toekomst zou moeten zijn:
échte starterwoningen voor échte starters (gesubsidieerd)
seniorenwoningen en huurwoningen.
Anders gezegd: bouwen voor inwoners
die het écht nodig hebben.

En ja: dat mag kosten.
Nee: daar hoeft niemand aan te verdienen.
Bedenk dat we als gemeenschap geld verdienden
(hoewel dat ook nog eens kwestieus (b)lijkt)
aan het verkopen van onze 'eigen' grond.
Gekocht voor € 50,- de meter
verkocht voor € 700,- de meter.
Het zou dus misschien niet zo'n gek idee zijn
dat geld weer aan de gemeenschap terug te geven.

Bovenstaande zal nooit gebeuren.
De échte schuldigen aan dit EdamVolendamse mega-fiasco
hebben hun geld er al uit en krijgen straks
een straat of een plantsoentje naar zichzelf benoemd.

Zo ging het altijd. Zo gaat het nog steeds.
Zo zal het altijd blijven gaan.

F.J. Seeboldt
EdamVolendamP.S.
als toetje nog dit briefje dat ik vorig jaar kreeg van - natuurlijk - een anonieme afzender: