maandag 18 april 2016

EdamVolendam: Positief Denken Over Huisvesting Statushouders en Opvang Vluchtelingen

Op ons naburige websiteje is het onderwerp huisvesting statushouders en opvang vluchtelingen tenminste nog onderwerp. In de media - en in de raadszaal is het onderwerp nog steeds
een no-go-area.

De lokale PvdA en Lokaal GroenLinks zijn eigenlijk de enigen die met grotere regelmaat
hun zorgen uiten - plannen voorstellen en derhalve niet de-kop-in-het-zand-steken.
De rest van onze volksvertegenwoordigers / lokaal bestuur doen helemaal niets.
En om heel eerlijk te zijn mis ik ook lokaal de drive van vluchtelingewerk:
zij lijken ook te berusten en een afwachtende houding aan te nemen.

En dat duurt dus al 8 maanden.

Ik wil me niet verlagen tot het niveau van 'argumenten' als: 'al die zwartjoekels het land uit' - 'asielzoekers verkrachten onze vrouwen en rijden op gestolen fietsen' - 'alle moslims zijn terroristen'.
of: 'het zijn allemaal gelukszoekers'. Te sneu voor woorden. De bange en kleinzielige medeburgers die dat denken en zeggen zijn te betreuren. Daar word je als wel-denkend mens verdrietig van.

Helaas ziet ook onze lokale overheid er geen bezwaar in om leugens en onzekerheden rond te strooien als argument om niks te hoeven doen. Het motto (b)lijk hier:
uitstellen en op de lange baan schuiven - (al of niet kritische) vragen niet beantwoorden - initiatieven negeren - een loopje nemen met de werkelijkheid - anderen het probleem op laten lossen.

Lees en huiver:
http://www.groot-waterland.nl/2016/04/15/huisvesting-van-vluchtelingen-het-kan/#comment-98087
http://www.groot-waterland.nl/2016/04/08/politiek-edam-volendam-bang-voor-pvv-stemmers

Er zijn betere argumenten.

EdamVolendam Kampioen ?
In EdamVolendam heerst vaak het sfeertje van 'wij zijn beter dan de rest'. 'Wij zijn winners.'
'Wij worden kampioen !' Competatief. (soms tot op het genante af) Op het punt van huisvesting van statushouders / opvang van vluchtelingen scoren we echter helemaal onderin de lijstjes. Liggen we er bij voor-rondes al uit. Zijn we échte losers. Kampioen falen.

Waarom op het dossier status-houders/vluchtelingen-opvang geen 'winners-mentaliteit ?
Ook hierin zou EdamVolendam kampioen moeten willen zijn.

EdamVolendam Succesvol ?
In EdamVolendam vinden we van onszelf dat we economisch zo succesvol en ondernemend zijn. We kunnen bouwen. Wat onze ogen zien kunnen onze handen maken. We hebben overal een oplossing voor. Maar de handen uit de mouwen en woonruimte/opvang vinden en/of creëren voor mensen van buiten lukt ons (in tegenstelling tot veel andere gemeenten) niet. Niet succesvol en niet ondernemend dus.

Waarom niet op het dossier status-houders/vluchtelingen-opvang ons succes - onze ondernemerszin en pragmatische creativiteit bewijzen ?

EdamVolendam Rijk ?
In EdamVolendam zijn we rijk. We behoren bij de rijkste gemeenten van Nederland. Maar nu opeens is geld een probleem. (overigens onterecht want er komt geld 'Uit Den Haag'.)

Eerst pochen dat we hier zo rijk zijn en dan vervolgens te 'scroogie' om te helpen ?!

Leegstand en Woningbouw.
We bouwen-bouwen-bouwen hier maar door. Terwijl er 1000 woningen/locaties leeg staan.
Ook scholen/bedrijfsruimtes/vakantiewoningen.

Waarom de leegstand niet benut voor woonruimte voor statushouders of asielzoekers ?

EdamVolendam Sociaal ?
In EdamVolendam mogen we graag van onszelf vinden dat we zo sociaal en betrokken en hulpvaardig zijn. Helaas. Statushouders en vluchtelingen vinden hier hun toe-deur.
Als het gaat om de huisvesting van statushouders of de opvang van vluchtelingen zijn we hier
heel erg á-sociaal en al helemaal niet hulpvaardig.

Dingen roepen is iets anders dan dingen doen. Noblesse Oblige ?

EdamVolendam Solidair ?
Veel andere gemeente/gemeenschappen hebben allang initiatieven ondernomen of zijn in ieder geval begonnen met het probleem te zien en hebben hun stip op de horizon gezet. EdamVolendam niet.
Wij duiken en wachten af tot anderen ons probleem voor ons opgelost hebben. Niet erg solidair dus.
We zijn hier graag solidair maar dan exclusief met eigen volk.

Waarom niet hier - ook hier - juist hier solidair zijn met mensen die het niet zo goed troffen als wij ?

EdamVolendam Eigen Wetten ?
Zelfs de Commissaris van de Koning trok zijn wenkbrauwen op toen iemand uit de gemeenteraad hem wist mede te delen dat 'de wetten en regels die overal in Nederland gelden niet persé ook in EdamVolendam gelden'. Een gotspe. Wij hebben hier toch geen 'status-aparte' ? De landelijke en Europese regels en afspraken over huisvesting van statushouders en opvang van vluchtelingen
gelden ook hier.

Het zou EdamVolendam sieren om ook hierin de wet te volgen

EdamVolendam en Vrijwilligers.
Ook hierover mogen we graag opscheppen. Dat we zo veel en zulke goede en betrokken vrijwilligers hebben. Een reden temeer om statushouders en vluchtelingen op te nemen.

De zorgen die daarbij komen kijken lossen wij met de inzet van zoveel sociaal-maatschappelijk betrokken mensen met gemak op.

EdamVolendam en De Toekomst ?
Onze gemeente krimpt. Dat is een demografisch feit. Dat gaat de aankomende decennia steeds sterker worden. Er is dus ook economisch/demografisch/sociaal niets op tegen als er mensen van buiten EdamVolendam of van buiten Nederland hier komen we wonen.

Dit is een kans. Die zouden we moeten willen grijpen.

EdamVolendam en De Kerk.
Vooral in de kom Volendam is de kerk nog een factor van betekenis. Ook in de andere woonkernen zijn er nog actieve geloofsgemeenschappen. Hoort u er wel eens iets van ze over dit onderwerp ?
We hoeven niet allemaal á la Paus Franciscus 12 vluchtelingen mee naar huis te nemen.
Maar helemaal niets doen ?

EdamVolendam Imago
In de media mogen inwoners/ondernemers/bestuur het graag hebben over EdamVolendam als 'sterk merk'. Naar eigen zeggen zijn we zelfs wereldberoemd. In het dossier statushouders en vluchtelingen zijn we echter aantoonbaar zwakker-dan-zwak. Zijn we straks wereld-berucht. Je schaamt je af&toe te moeten vertellen waar je woont.

EdamVolendam zou haar imago heel erg kunnen verbeteren door op te vallen met een positief en actief beleid als het gaat om verantwoordelijkheid nemen voor statushouders en vluchtelingen.Ik lees in de agenda dat de raadsvergadering van aankomende week
uitsluitend hamerstukken bevat.
Al uitgekauwde en in steen-gebeitelde dossiers.
Snel klaar. Vroeg naar huis.
 
Misschien hebben het college van B&W en de raadsleden
dan een uurtje over om hierover eens
inhoudelijk en positief en oplossingsgericht
van gedachten te wisselen ?
 
Niet over al die racistisch-xenofobe bangigheid en bozigheid.
Niet over wat niet kan.
Wel over wat wel kan.F.J. Seeboldt
EdamVolendam