dinsdag 12 april 2016

EdamVolendam Graffiti-Vrij ! (12)

EdamVolendamSchoon heeft in de foto-administratie zo'n kleine 250 foto's
van objecten die de afgelopen 10 jaar zijn ontdaan van graffiti (tags) en wildplak.

De gedachte daarachter (en die is wetenschappelijk onderbouwd) is dat een schone
en verzorgde omgeving preventief kan werken bij het ontstaan van en het opruimen van zwerfvuil.
Schoon&heel&netjes&veilig is ook een goede boodschap.


De focus lag tot nu toe op de kern Edam maar sinds de fusie is het werkgebied uitgebreid
van Schardam (bijna Hoorn) tot De Noord (bijna Katwoude/Waterland). Voorwaar een hele opgave.
Ik verwacht - ondanks de initiële resultaten - niet dat zulks binnen korte tijd voor elkaar komt.
Maar het motto blijft; "Immer Dapper Voorwaarts !"

Dat is de reden waarom u bij vlagen een wat oudere man op zijn knieën ziet poetsen in Edam -
richting Oosthuizen en in de kom Volendam. De eerst resultaten zijn er. Nog een heleboel te gaan.

De aanpak is simpel;
gedurende lange tijd méér van die  zooi weghalen
dan er wordt opgekliederd / opgeplakt.
Uiteindelijk moet je het dan winnen
van dit rare a-sociale verschijnsel.

Graffiti en wildplak. We moeten het gewoon niet willen.

't Kost ff een potje groene zeep en een schuursponsje - maar dan heb je ook wat.Een vervelende mededeling voor de man
die mij wist te melden dat dit "op Folledam"
niet voorkomt. Omdat "Folledammers zo netjes en zo proper" zouden zijn.

Hij moet niet alleen langs de Pearl
voor een oog-test maar ook maar een keertje meegaan als we weer een kast of verkeersbord  schoonpoetsen. Óók in "Folledam" !

Als u wilt meehelpen/meedoen - in eigen buurtje een projectje weet
ideeën of suggesties heeft - een object wilt adopteren of wilt sponsoren houden we ons aanbevolen.

edamvolendamschoon@telfort.nl