dinsdag 1 maart 2016

Edamvolendam: Afvalscheiden Of Belazerd Worden ?


Persbericht van B&W EdamVolendam februari 2016
 
Intentie-overeenkomst met AEB.

Het college van B&W heeft de ambitie voor een beter milieu. Een van de maatregelen hiervoor is het beter scheiden van afval. Ons restafval bevat teveel grondstoffen die nog hergebruikt kunnen worden.

Om deze ambitie te realiseren wordt een intentieovereenkomst aangegaan met de Afvalverbranding Amsterdam (AEB). De AEB gaat een speciale ‘scheidingslijn’ ontwikkelen waarmee het restafval achteraf geschoond wordt van grondstoffen die hergebruikt kunnen worden. Het gaat dan bijv. om plastic, drankenkartons en metalen.

De verwachting is dat deze scheidingslijn eind 2017 operationeel  wordt, mits voldoende partners binnen de AEB mee willen doen. Tegen die tijd krijgt u van ons nadere informatie welke gevolgen dit voor u heeft. Voor het college staat vast dat hierdoor een win/win situatie ontstaat voor het milieu, het gemak en onze gezamenlijke portemonnee.

U hoeft dan namelijk uw plastic afval niet meer gescheiden in te leveren. Tot die tijd doen wij een dringend beroep op u om het plastic afval wel apart te houden van uw restafval en dit op de bekende inzamelplaatsen weg te brengen.
Onze gemeente heeft dus een plan. Als we nou ons afval niet meer zo ingewikkeld scheiden doet de afvalverwerkingsfabriek-annex-energie-bedrijf  dat voor ons (maar dat van die energie melden ze er niet bij) Dat is een 'win-win-situatie'.

Ons college van B&W heeft het voornemen het gescheiden inzamelen van plastic af te schaffen.
Het kan volgens hen beter en goedkoper. Ze durven zelfs te stellen 'duurzamer' ?!

Wat zou ik graag in hun wethouderlijk vuilniszakje kijken. Ik denk dat zij (en hun adepten) van het soort mensen is dat alles dat ze privé en professioneel aan afval hebben fysiek en mentaal in de grijze zak flikkeren.

Het lijken mij types die niet alleen elk initiatief tot duurzaamheid in onze gemeenschap blokkeren ("Geen Windmolens !" / "Geen Zonnepanelen ! " / "Afval-Scheiden is onzin ! "/ "Elektrische voertuigen is voor geitewollensokkentypes !" / "Duurzaam bouwen is flauwekul !" / "Energie-neutraal willen worden is belachelijk !") maar ook nog eens types voor wie geld en belangen belangrijker zijn dan gezondheid of de toekomst van onze kinderen.

Penny-Wise-Pound-Foolish en scrupule-loos tot op het maffiose af
gaan we weer ont-scheiden. 

'Win-win'.  Een situatie waarin ik altijd 'achterdochtig-achterdochtig' van word.
Een beetje onderzoek op internet en twee telefoontjes geven het goede antwoord.
Er is helemaal geen sprake van een win-win-situatie.

AEB / Afval-Energie-Bedrijf Amsterdam
Één van de 'win's'
(maar niet voor ons)
is dat de afvalfabriek
ook energie maakt.

Ze noemen dat duurzaam.
Maar daar kun je vragen bij stellen.

Ze stellen zelfs dat afvalverbranden duurzamer
is dan windmolens. Dat is het natuurlijk niet. Maar hun ovens moeten branden omdat ze geld verdienen aan de elektriciteit
die dat oplevert.

Kort-door-de-bocht: als we ons plastic bij het restafval gooien en zij scheiden het niet al te precies houen ze lekker veel brandstof over waar ze - stroomgewijs - geld aan kunnen verdienen.

Een andere 'win' is dat het goedkoper wordt voor ons.
Tja. Het eerste jaar misschien. Maar daarna
- als we er eenmaal contractueel aan vast zitten -
worden de prijzen weer gewoon markt-conform
en dat betekent dat het weer duurder wordt.

Er gaan niet minder vrachtwagens rijden (plastic ophalen valt weg / restafval neemt toe / de vuilniszakverkoop stijgt) dus daar zit de win-win-winst óók al niet.
De fabriek staat vol machines.
Die kosten megawats aan energie.
Dat is dan toch verlies ?

Het zal niet moeilijk zijn nog 27 vragen en argumenten te verzinnen

Twee aspecten blijven alsmaar ongenoemd.
Als je de burger moeite laat doen om zijn/haar afval bewust te scheiden
kweek je veel meer bewustzijn voor afval en de consequenties
qua consumentenkeuze en koopgedrag en afvalgedrag.

Een ander punt is dat als je afval zo 'gemakkelijk' wegzet de producenten van producten
en de productie van verpakkingen nooit geprikkeld worden om op het punt van duurzaam
te innoveren. (minder afval / slimmer afval)

De pragmatiek van de afvalbaronnen is; "mensen scheiden hun afval toch slecht" dus dat doen wij als fabriek altijd beter. Hùh ? En wat dan met het nu al wél goed gescheiden afval ? Of een reclame-campagne of opvoedingsstrategie of repressie (controle en beboeten) ? En de investeringen die we er al in deden worden dus ongedaan gemaakt ?

Scheiden bij de bron is&blijft het ideaal. Wat de 'deskundigen' en politici er ook van zeggen.

Dit voornemen van ons B&W
is niet alleen heel slecht maar zelfs verdacht.
Wat is hun band en of belang bij AEB ?
Wat is de reden van dit afwijkende gedrag ?
Wat moet het opleveren ? Wat zal de schade zijn ?

Wat zou ik graag in het lokale wethouderlijk vuilniszakje kijken. Misschien vind je dan wel enge bonnetjes en afspraken en deals met AEB op de achterkant van een sigarendoosje of bierviltje.

Afval stinkt.
Dit beleid nog erger.

We mogen als burger van EdamVolendam toch hopen en verwachten
dat er gemeenteraadsleden zijn die in deze politieke afvalberg gaan graven
en er uiterst kritische vragen over gaan stellen. Te beginnen met een motie
om ons weer af te melden bij AEB Amsterdam.
Omdat we beter weten. Omdat we beter willen zijn.

Anders kan mijn vertrouwen
in dit lokale bestuur
- ongescheiden -
bij het restafval.

F.J. Seeboldt
EdamVolendam
Natuurlijk hebben bedrijven als Banzo en AEB en zulkse afval-big-boys
prachtige promotie-filmpjes en gelikte websites.
Leef u uit en kijk er eens op.

http://www.aebamsterdam.nl/over-aeb

Banzo Sorting line pre sorted material 2015Scheidingsinstallatie huishoudelijk restafval


Maar zó kan het dus ook:
Afval scheiden wat je scheiden kunt! Kollumerland.En als u het niet meer weet:
recyclewijzer

http://levenzonderafval.blogspot.nl